francouzská revoluce

štítek, 70 knih


Osvícenství a revoluceOsvícenství a revoluce1995, C. Biet

James Cook, Bougainville a La Pérouse objevují tichomořský ráj. Vychází "Encyklopedie" a spisovatelům se dostává uznání. Osvícenství otevírá prostor vědám a člověk zkoumá vesmír. Evropě vládnou osvícení, ale ab... více


Revoluční Francie (1787–1799)Revoluční Francie (1787–1799)2008, D. Tinková

Francouzská revoluce patří bezesporu mezi klíčové události moderních evropských dějin; vytvořila symbolický zlom, práh mezi společností preindustriální, tradiční a společností „moderní“. Do interpretací revoluce se promí... více


Dejiny umenia 4 - Umenie 18. a 19. storočiaDejiny umenia 4 - Umenie 18. a 19. storočia1978, M. V. Alpatov

Štvrtý diel Dejín umenia mapuje výtvarné umenie 18. storočia predovšetkým vo Francúzsku, ako aj v iných európskych krajinách, osobitne sa venuje umeniu v období Francúzskej revolúcie, predstavuje umenie romantizmu, real... více


Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol PotoviLevicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi2010, E. v. Kuehnelt-Leddihn

Autor zkoumá levicové smýšlení v historii a v zahraniční politice USA a poskytuje cenný popis skutečného a nepravého liberalismu, zamýšlí se nad některými dobrými a špatnými formami vlády, jak se projevují v oblasti poli... více


Revoluce a církevRevoluce a církev1999, H. Maier

Kniha jednoho z nejvýznamnějších politologů a historiků, autora, který působí na mnichovské univerzitě a je znám svými pronikavými studiemi o církvi a společnosti v moderní době. Publikace osvětluje dějiny 19. století, p... více


Od empíru k druhému rokokuOd empíru k druhému rokoku2004, L. Kybalová

Další svazek edice Dějiny odívání sleduje proměny stylu oblékání ve třech obdobích devatenáctého století – v době od Velké francouzské revoluce do restaurace Bourbonů, v období předbřeznovém, v období historismu a opětov... více


Francouzská revoluce II. díl - Od Ludvíka XVIII. po Julese FerryhoFrancouzská revoluce II. díl - Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho2007, F. Furet

Základní, synteticky pojatá studie nedávno zemřelého francouzského historika, jenž svými úvahami o moderních dějinách zásadním způsobem proměnil myšlení o posledních staletích Evropy. Knihu Francouzská revoluce lze chara... více


BídníciBídníci1928, V. Hugo

Tento román zachycuje život francouzského lidu v 1. třetině 19. století. Ústřední postavou je Jean Valjean. Je to bývalý galejník, který se na galeje dostal za krádež chleba. Když se mu podařilo uprchnout, okradl starého... více


DésiréeDésirée1981, A. Selinko

S půvabem a vlídným humorem vypráví Annemarie Selinko osudy Eugénie Désirée Claryové, dcery marseillského obchodníka s hedvábím, která byla Napoleonovou první láskou. Převratné historické události, Napoleonova cesta ke s... více


Francouzská revoluce I. díl - Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814Francouzská revoluce I. díl - Od Turgota k Napoleonovi 1770-18142004, F. Furet

Základní, synteticky pojatá studie francouzského historika, jenž svými úvahami o moderních dějinách zásadním způsobem proměnil myšlení o posledních dvou staletích Evropy. Knihu Francouzská revoluce lze charakterizovat ja... více


Demokracie v Americe II.Demokracie v Americe II.1992, A. d. Tocqueville

Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle Demokracie v Americe (I. díl 1835, II. díl 1840) jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci "požírat samu sebe" standardizací pod... více


Francouzská revoluceFrancouzská revoluce1989, J. Michelet

Kniha známého francouzského historika vyšla k 200. výročí francouzské revoluce. více


Marie Antoinetta: Strmý pádMarie Antoinetta: Strmý pád2014, J. Grey

V závěrečném díle trilogie provázíme Marii Antoinettu obdobím, kdy pro ni bylo nejtěžší uchovat si důstojnost. A možná i zdravý rozum… Marie Antoinetta už ve Francii zažila mnohé – bojovala se svazující etiketou, intr... více


Ztracený král Ludvík XVII.Ztracený král Ludvík XVII.2004, D. Cadbury

Ludvík Karel, vévoda Normanský, prožil bezstarostné dětství v přepychovém paláci ve Versailles a jako čtyřletý se stal dědicem trůnu nejmocnějšího království v Evropě. Avšak během několika málo let se jeho osud zcela změ... více


Rozhovory karmelitánekRozhovory karmelitánek1992, G. Bernanos

Námětem divadelní hry je skutečná historická událost – poprava šestnácti karmelitek z Compiegne za Velké francouzské revoluce. Předlohou byla novela Gertrud von Le Fort Poslední na popravišti. více


1 2 3 4 5 >