fonologie

štítky

14 knih


Fonetika a fonologie češtinyFonetika a fonologie češtiny1994, Zdena Palková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemistyÚvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty2008, Marie Krčmová

Učební text Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty podává poučení o zvukové stavbě češtiny tak, aby na jedné straně v přiměřeném rozsahu reflektoval nejnovější poznatky fonetických věd (tj. fonetiky, fonologie a morf... více


Fonetika francouzštinyFonetika francouzštiny2008, Marie Dohalská

Třetí, doplněné vydání vysokoškolské učebnice určené pro filology, překladatele, tlumočníky i učitele, kteří se chtějí zdokonalit ve francouzské výslovnosti. Součástí knihy je audio CD s nahrávkou vybraných cvičení. U... více
Fonetika současné angličtinyFonetika současné angličtiny1998, Alena Skaličková

Kniha pojednává o struktuře anglické fonetické stavby hlásek , uvádí několik vhodných příkladů výslovnosti a cvicdení na zdokonalen výslovnosti angličtiny. Kniha je vhodná pro studenty anglistiky a především ke zkoušce z... více


Prozodická gramatika čínštinyProzodická gramatika čínštiny2014, David Uher

Prozodická gramatika čínštiny shrnuje badatelskou činnost prof. O. Švarného především v oblasti fonologického systému a její aplikaci na korpus vět moderní hovorové čínštiny. Současně je teoretickým úvodem Učebního slovn... více


Indoevropské jazyky: srovnávací fonologie a morfologieIndoevropské jazyky: srovnávací fonologie a morfologie1982, Adolf Erhart

Zjištění, že hlavní jazykové skupiny Evropy a jižní Asie tvoří jednu rodinu - indoevropskou, patří k epochálním objevům 19. století. Vznik indoevropské srovnávací jazykovědy na začátku minulého století představuje základ... více


Dynamika fonologického systému současné spisovné češtinyDynamika fonologického systému současné spisovné češtiny1968, Josef Vachek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Praktická fonetika vietnamštinyPraktická fonetika vietnamštiny2008, Binh Slavická

Publikace je koncipována jako učební text pro začínající studenty oboru vietnamistika, ale zároveň dobře poslouží každému, kdo se blíže zabývá vietnamským jazykem. Učebnice má dvě vzájemně se doplňující a rozsahem dobře ... více


Fonetika a fonologie českého jazykaFonetika a fonologie českého jazyka1984, Marie Krčmová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Fonetika a fonologie současné španělštinyFonetika a fonologie současné španělštiny2009, Petr Čermák

Cílem učebního textu, určeného studentům španělské filologie, je seznámit se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Obsah: grafický z... více


Fonetika italštinyFonetika italštiny2018, Jan Radimský

Publikace si klade za cíl zaplnit mezeru v nabídce učebnic zabývajících se zvukovou podobou italštiny. Záměrem autora je poskytnout komplexní popis současné standardní a neutrální italské výslovnosti s přihlédnutím k hla... více


Základy obecné a španělské fonetiky a fonologieZáklady obecné a španělské fonetiky a fonologie2008, Lubomír Bartoš

Zcela přepracovaná verze podobné učební pomůcky, která vyš1a v roce 1999 a která je již dnes rozebrána (Bartoš, L. Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny. Ostrava: FF OU, 108 stran). Vysokoškolský učební tex... více


Slovenská fonológiaSlovenská fonológia1979, Eugen Pauliny

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do fonologieÚvod do fonologie2000, Adolf Erhart

Fonologie, dílčí jazykovědná disciplína vděčí za svůj vznik především pražské lingvistické škole. Širšímu okruhu zájemců o filologii se pokusil zpřístupnit ideje této pražské fonologie člen Pražského lingvistického krouž... více