filozofická antropologie

štítky

73 knih

Hledání ztraceného smyslu práce - výbor textů o člověku a práciHledání ztraceného smyslu práce - výbor textů o člověku a práci2019, Karl Marx

V této publikaci naleznete první porevoluční český akademický překlad devíti textů Karla Marxe o člověku a práci. Společným jmenovatelem těchto textů je sebeutváření člověka v procesu práce, tedy něco, co dnes rezonuje s... více


Filozofia chôdzeFilozofia chôdze2018, Frédéric Gros

Kniha Filozofia chôdze francúzskeho filozofa Frédérica Grosa, profesora politickej filozofie na Univerzite Paríž XII, je bestsellerom na knižnom trhu. Ide o filozofickú knihu písanú ľahkým esejistickým perom, prístupnú a... více


Filozofie člověka v historickém kontextuFilozofie člověka v historickém kontextu2008, Stanislav Stark

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Naše ideály : životne dôležité kapitoly z kresťanskej etikyNaše ideály : životne dôležité kapitoly z kresťanskej etiky1948, Robert Linhardt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Blízké a vzdálené : etické teorie a principy práce s lidmiBlízké a vzdálené : etické teorie a principy práce s lidmi2000, Jan-Olav Henriksen

Kniha podává úvod do profesní etiky v povoláních, orientovaných na práci s lidmi. Je rozdělena na dvě části a v celkem osmnácti kapitolách dává ucelený přehled různych etických směrů zaměřených na práci v sociální oblast... více


Osoba ako ikona tajomstva. Príspevok k personalistickej antropológiiOsoba ako ikona tajomstva. Príspevok k personalistickej antropológii2007, Andrej Rajský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie. II, Od Kanta po současnostPojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie. II, Od Kanta po současnost2011, Tomáš Nejeschleba

Kniha sleduje vývoj filosofického myšlení o člověku po Immanuelu Kantovi, s nímž je nejčastěji spojován zrod filosofické antropologie jako samostatné filosofické disciplíny. Kniha nemá představit jeden jediný, všeobsahuj... více


Časovost a smrtelnost I.Časovost a smrtelnost I.2009, Aleš Novák

Čas, časovost a smrtelnost příslušejí k základním konstitutivním určením lidství a přiměřeně tomu mají i své místo v tradici západního metafysického myšlení, ze kterého vyrůstá i náš dnešek určovaný vědou a technikou. K ... více


Subjektivita / intersubjektivitaSubjektivita / intersubjektivita2011, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Filosofické kořeny právního myšleníFilosofické kořeny právního myšlení2009, Soňa Dorotíková

Právní myšlení, jak samotný název napovídá, už tradičně souvidí s myšlení filosofickým. Publikace neztrácí ze zřetele souvislost mezi právem a jeho filosofickými východisky. Této skutečnosti podřídila autorka svůj výklad... více


Základné črty ľudského poriadkuZákladné črty ľudského poriadku2016, Stjepan Tomislav Kolakovič Poglajen

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Wilhelm Dilthey: Základy filosofie prožitkuWilhelm Dilthey: Základy filosofie prožitku2000, Naděžda Pelcová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obraz člověka ve filosofickém světě Karola WojtylyObraz člověka ve filosofickém světě Karola Wojtyly2011, František Burda

Jméno Karola Wojtyly je v běžném povědomí spojeno s papežským úřadem Jana Pavla II. Málokdo však Karola Wojtylu zná jako autora divadelních her a básnických sbírek nebo jako autora divadelních kritik nebo svébytných filo... více


Kdo je člověk?Kdo je člověk?2017, Abraham Heschel

Studie Kdo je člověk? je rozšířenou verzí přednášky, kterou Heschel proslovil na Stanfordské universitě v roce 1963 (Raymond Fred West Memorial Lectures at Stanford University). Bývá považována za klíčovou práci Heschelo... více


Spát, běžet a rozumětSpát, běžet a rozumět2019, Alexander Matoušek

Kniha ve svých šesti studiích přináší fenomenologický výklad lidského života orientovaný a vedený centrálním deskriptivním vodítkem, jímž jsou bytostně spjaté a vzájemně se podmiňující děje vydělování, závislosti, intera... více


4