filozofická antropologie

štítky

73 knih

Antropologie a etikaAntropologie a etika2004, Jan Sokol

Knížek o etice vychází dnes hodně, ve světě i u nás. Většinou se však opírají jen o kantovský postulát rovnosti a jeho "kategorický imperativ". Eseje a články, shromážděné v této knížce, se snaží hledat jiná vý... více


Ľudskosť: Optimistická história človekaĽudskosť: Optimistická história človeka2020, Rutger Bregman

Viacerých mysliteľov a spisovateľov spájal tichý predpoklad, že ľudia sú zlí. Je to presvedčenie, ktoré inšpiruje novinové titulky a usmerňuje zákony, ktoré utvárajú naše životy. Toto presvedčenie je hlboko zakorenené v ... více


O milosti a svobodném rozhodování / Odpověď SimplicianoviO milosti a svobodném rozhodování / Odpověď Simplicianovi2000, Aurelius Augustinus

Odpověď Simplicianovi. Dva spisy Svatého Augustina, biskupa a učitele církve, největšího církevního otce křesťanského Západu. V obou se řeší nesnadná otázka: Jaký je vztah Boží milosti k lidské svobodě? V první spisu ... více
Ríša Ducha a ríša CisárovaRíša Ducha a ríša Cisárova2003, Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Kniha dokladuje spôsob myslenia ruského filozofa Nikolaja Alexandroviča Berdajeva, ktorý je práve dnes podnetný a inšpirujúci - východiská hľadá v konkrétnej existencii, v jedinečnosti a neopakovateľnosti ľudského osudu.... více


Mezní situaceMezní situace2016, Karl Jaspers

Třísvazková kniha Karla Jasperse Philosophie představuje zásadní dílo tohoto německého filosofa. Právě v tomto díle, které vyšlo v roce 1932, Jaspers poprvé podrobně vyložil svůj nový filosofický koncept, na němž intenzí... více


Kotvy na nebesíchKotvy na nebesích2019, Rémi Brague

Rémi Brague nás přivádí k odmítnutí představy, podle níž moderní člověk žijící v „post-metafyzické“ době, která je kulturním dědictvím osvícenství, metafyziku nepotřebuje. Snaží se ukázat, že metafyzika není vágní „nadst... více


Tělesné postižení jako fenomén i životní realitaTělesné postižení jako fenomén i životní realita2011, Libor Novosad

Kniha se zabývá otázkami, co je lidské tělo, čím je dáno „jáství“ a jak spolu souvisí tělesnost, pohyb a transcendence, v čem spočívá tělesná jinakost a z jakých hledisek je nazírána, jak a čím definujeme normu, stigma, ... více


Teologie tělaTeologie těla2005, Karol Józef Wojtyła

Podtitul: Katecheze Jana Pavla II o lidské lásce podle Božího plánu Teologie těla je soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během prvních pěti let jeho pontifikátu. Svatý Otec v nich postupně odhaluje ohromující v... více


Podstata člověka : O ohrožení lidské legitimityPodstata člověka : O ohrožení lidské legitimity2017, Rémi Brague

O ohrožení lidské legitimity O tom, že je člověk jakožto biologický druh ohrožen, není pochyb: tři největší hrozby představují zbraně hromadného ničení, znečišťování životního prostředí a demografické vymírání. Ohrože... více


Dialogický personalismusDialogický personalismus1996, Karel Vrána

K. Vrána je kněz a filosof. Vychází z předpokladu, že člověk dosáhne svého sebenaplnění jen v lidském společenství, v setkání s druhými. Podle K. Vrány byla tato skutečnost ve filosofických úvahách opomíjena. Osobní pozn... více


Tomistická filosofická antropologieTomistická filosofická antropologie2012, David Peroutka

Studie si klade za cíl systematicky poznat lidskou bytost a její základní struktury z ryze filosofických hledisek. Zdá se, že základní lidskou zvláštností je jakási „podvojná“ povaha člověka, kterému připisujeme jedna... více


Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose KomenskéhoLekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského2010, Jan Hábl

Kniha pojednává o problematice pedagogické humanizace. Autor analyzuje a identifikuje příčiny moderní krize lidskosti i jejího pedagogického utváření. Předkládá argument, že jednou z fundamentálních příčin je antropologi... více


Principialita subjektu v souvislosti dějin. Studie k Descartovu a Kantovu pojetí subjektivityPrincipialita subjektu v souvislosti dějin. Studie k Descartovu a Kantovu pojetí subjektivity2010, Richard Zika

Popis knihy není zatím k dispozici. více


K problému vcítěníK problému vcítění2012, Edith Stein

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Filozofia ľudskej drámyFilozofia ľudskej drámy2008, Józef Tischner

Popredný poľský teológ a filozof 20. storočia a významná postava niekdajšej Solidarity, používa slovo „dráma“ ako metaforu na ozrejmenie existenciálnych filozofických otázok. Podľa neho prameň ľudskej otvorenosti i ľudsk... více


2