evangelikalismus

štítky

52 knih


Následování Božího plánu pro tvůj životNásledování Božího plánu pro tvůj život2009, Kenneth E. Hagin

Běžíte duchovní závod, který pro vás Bůh připravil? Pokud se snažíte běžet závod někoho jiného nebo běžíte svůj vlastní závod, míjíte dokonalou Boží vůli. Jste povoláni k tomu, abyste běželi závod a dokončili běh, který ... více


Biblický kurz víryBiblický kurz víry2009, Kenneth E. Hagin

Bůh nám dal do rukou všechny prostředky, jimiž je možné víru vzbudit. / Bůh nám říká, že bez víry není možné se Mu zalíbit, říká nám však také, jak víru získat. Bůh nám dal do rukou všechny prostředky, jimiž je možné vír... více


Jak potůček v jezeřeJak potůček v jezeře2009, Edita Štěříková

O dějinách Moravané v Jednotě bratrské, církve vzniklé v 18. století a dnes rozvětvené téměř po celém světě, existuje bohatá, především cizojazyčná literatura. Jak už jméno napovídá, v jejích kořenech lze hledat dědictví... více
Našel jsem svůj osudNašel jsem svůj osud1998, Ulf Ekman

Životní příběh Ulfa Ekmana a historie Slova života (Livets Ord) ve Švédsku. více


Boží univerzální záměryBoží univerzální záměry2010, Alan Vincent

Výklad Listu Římanům - Škola Slova Graz 2010 / List Římanům je ze všech Pavlových dopisů nejsystematičtější. Je to nejúplnější a nejopatrněji zdůvodněný dokument o základech křesťanské teologie. Alan Vincent rozebírá... více


Nesejít z cestyNesejít z cesty2010, Alan Vincent

Správná biblická vyváženost - Škola Slova Graz 2009 / Jak zůstat na cestě a nespadnout ani do jednoho z příkopů? Podíváme-li se na různá křesťanská učení a upřímně si probereme, co k nim říká Písmo, často narazíme na... více


Plná moc duchovních darůPlná moc duchovních darů2010, Alan Vincent

uvolněná skrze tebe pro požehnání světa - Škola Slova Graz 2008 / Duch svatý přichází, aby nás naplnil a aby rozdělil dary. S tím církvi, Kristovu tělu, umožňuje správné působení. Církev je podobná tělu, které má mnoho r... více


Království v celé své slávěKrálovství v celé své slávě2008, Alan Vincent

"Tento materiál je přepisem vyučování Alana Vincenta "Království v celé své slávě" konaném v Rakouském Grazu (Štýrském Hradci) na Škole Slova v roce 2002." / Ježíšovou centrální zvěstí bylo Boží králo... více


AutoritaAutorita2008, Alan Vincent

Sedm stupňů autority -- Hlava a ramena - vedení v Božím království / Koho máme poslouchat? V otázce autority panuje mnoho nejasností a zmatků. Bůh na mnoha místech Písma hovoří o duchovní autoritě. Od každého se očekává,... více


Efez - vzor pro dobývání městEfez - vzor pro dobývání měst2008, Alan Vincent

Škola Slova Graz 2005 / Alan Vincent v této Škole Slova na základě biblického modelu města Efez důkladně rozvíjí téma, jak zabrat města pro Boha. Město Efez bylo démonickou pevností „bohyně“ Artemis, která se stavěla na ... více


Jak vybudovat dům požehnáníJak vybudovat dům požehnání2008, Alan Vincent

O významu duchovního otcovství a mateřství - Škola Slova Graz 2006 / V této Škole Slova Alan a Eileen Vincentovi vyučují z Písma a ze své praxe o klíčovém významu duchovního otcovství a mateřství. O synovství zde také ho... více


Církev, kterou buduje JežíšCírkev, kterou buduje Ježíš2008, Alan Vincent

Škola Slova Graz 2007 / Petr na základě zjevení prohlásil, že Ježíš je Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl, že on sám bude stavět svoji církev, před kterou brány pekla neobstojí. V těchto dnech, kdy je na zemi zvýšená ja... více


Dobrý boj víryDobrý boj víry2008, Alan Vincent

Následovat Ježíšův příklad / Víra je nejmocnější silou našeho života! Známý biblický učitel v této knize ukazuje, jak mít víru v Boha a spoléhat jen na Něj, a to v každé chvíli. Pro mnoho křesťanů víra není součástí všed... více


Nebe na zemiNebe na zemi2010, Alan Vincent

Jak dát prostor moci Božího království / Boží království je moc, která musí přinést změnu. Jak přejít z fáze prorockých slov do fáze mocných činů? Boží království má působit především v osobním životě. Nová ... více


Vychutnávat Boží milostVychutnávat Boží milost1996, Terry Virgo

Vychutnávat Boží milost je knížka, která nám pomůže porozumět tomu, co pro nás Bůh udělal, a znovu objevit nadšení pro život s ním. Kdybychom byli upřímní, někteří z nás by možná přiznali: „Jsem svým křesťanským životem ... více


2