etnikum

štítky

25 knih


Dějiny lidí 93% Dějiny lidí 2022, Martin Rychlík

Všichni lidé všech dob si dávají jména, mají vymezenou rodinu a příbuzné, dávají si dary, zdobí svá těla, pečují o vlasy, počítají, užívají gest, zhotovují nástroje, dělí si mezi sebou práci, znají zákony, truchlí či něj... více


Rasismus, jeho základy a vývoj 82% Rasismus, jeho základy a vývoj 1995, Václav Černý

Převážná část Černého studie z roku 1939 je věnována Arthuru Gobineauovi (1816–1882), který ovlivnil pozdější evropský rasismus svými názory na čistotu rasy a na dominantní úlohu árijské rasy ve vývoji lidstva. Tařka min... více


Kelti 83% Kelti 1985, Gerhard Herm

Pútavo podaná história národa, ktorý ovplyvnil vývoj celej Európy. Vydarená publikácia edície Periskop. Obsah: Národ, ktorý prišiel z temnôt, Desivý prízrak Ríma, Alexandrovi dedičia a Kelti, Štyria Gréci objavujú G... více
Etnické konflikty 90% Etnické konflikty 2007, Filip Tesař

Studie popisuje příčiny, průběh a důsledky etnických konfliktů na základě poznatků z různých oborů společenských věd a autorova terénního výzkumu na Balkáně. Proč k etnickým konfliktům dochází a jakým způsobem se to d... více


Etnika bez státu a regionální jazyky v Evropě 92% Etnika bez státu a regionální jazyky v Evropě 2022, Leoš Šatava

Rozměry asimilace a revitalizace – 56 případů. Publikace je souborem základních informací o aktuální situaci více než pěti desítek evropských etnik bez vlastního státního útvaru a regionálních jazyků. Právě v Evropě ... více


Dějiny Latinské Ameriky 85% Dějiny Latinské Ameriky 2015, Jan Klíma

Podtitul: Vývoj oblasti, regionů a států Souhrnný přehled politických dějin Latinské Ameriky přináší informace o hlavních procesech a charakteristických rysech vývoje na tomto kontinentě, o jeho zvláštnostech a odliš... více


Kapitoly z najstarších českých dejín: 531–1004 93% Kapitoly z najstarších českých dejín: 531–1004 2012, Ján Steinhübel

Počiatok českých dejín zaťažujú tri otázky. Za akých okolností prišli Slovania do Čiech? Ako vznikol český „gens", ktorý dal meno a historický základ národu, ktorý trvá dodnes? Patrili alebo nepatrili Česi k Samovej ríši... více


Odjinud, jež se nachází právě zde 93% Odjinud, jež se nachází právě zde 2015, Trinh T. Minh-ha

První český překlad výboru esejů Odjinud, jež se náchází právě zde je pozoruhodným pohledem na cestu přes hranice různých zemí – jako cizinec, turista, imigrant, uprchlík – ve světě před 11. zářím a po něm. Kdo je kde ví... více


Cikáni na Moravě v 15. až 18. století 60% Cikáni na Moravě v 15. až 18. století 2004, Jiří Hanzal

Podtitul: Dějiny etnika na okraji společnosti Ojedinělý pokus o dějiny Cikánů a jejich stýkání a potýkání se státními orgány, vrchnostmi a obyvateli moravských měst a vesnic se soustřeďuje především k 17. a 18. stolet... více


Současní Irokézové severoameričtí indiáni a utváření jejich identit 80% Současní Irokézové severoameričtí indiáni a utváření jejich identit 2010, Lívia Šavelková

Monografie Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit se zabývá problematikou identifikace skupin lidí, kteří se označují za Irokéze nebo jsou označováni za Irokéze. Irokézové jsou původní obyva... více


Multietnicita periférií - destabilizačný faktor medzivojnového Československa? 80% Multietnicita periférií - destabilizačný faktor medzivojnového Československa? 2022, Peter Švorc

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pasáson Bandá Phao: Horská etnika a stát v Laosu 0% Pasáson Bandá Phao: Horská etnika a stát v Laosu 2013, Miroslav Nožina

Laos patří mezi etnicky nejrozmanitější státy na světě. Zhruba polovinu jeho obyvatel tvoří etnická majorita, Laové, zbytek je složen z příslušníků desítek značně rozdílných etnických skupin. Význačnou část z nich tvoří ... více


Cudzie etniká na stredovekom Slovensku 0% Cudzie etniká na stredovekom Slovensku 2006, Miloš Marek

Územie dnešného Slovenska tvorilo v dejinách "nárazníkovú zónu" medzi východom a západom, severom a juhom, kde sa prelínali rozmanité kultúrne vplyvy. Obsiahla monografia mladého historika sa usiluje verne zmapovať výsky... více


Böö: Tradice a současnost burjatských šamanů 0% Böö: Tradice a současnost burjatských šamanů 2020, Marek Aurel Havlíček

Kniha vznikla na základě dlouholetých výzkumů v oblastech obývaných Burjaty, kde autor po několik let sledoval průběh obnovy šamanských tradic, jejichž kontinuita byla přetrhána v období, kdy spadaly pod hegemonii Sověts... více


Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919 - 1939) 0% Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919 - 1939) 2003, Peter Švorc

Prvýkrát ucelene spracovaná monografia zachytávajúca slovensko-rusínske vzťahy v medzivojnovom období a ich celoštátne i medzinárodné súvislosti na viac než 400 stranách. Obohatená je takmer 100 fotografiami a dobovými m... více


Etnická různorodost jako zdroj konfliktů 0% Etnická různorodost jako zdroj konfliktů 2005, kolektiv autorů

Sborník odborných článků a studií k problematice etnických konfliktů vydaný Fakultou mezinárodních vztahů (Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka) v rámci grantových vědeckých projektů. více


Mozaika zamyšlení z polyfonické zahrady EDO 0% Mozaika zamyšlení z polyfonické zahrady EDO 2013, Václav Cílek

Sborník vybraných příspěvků z Ekologických dnů Olomouc 2013 Chvála polyfonie. Editorem sborníku je Michal Bartoš. Věnováno Zdeňku Neubauerovi a houbám, které ochutnal, viděl, kreslil, popsal či si je vymyslel. více


Etnická história Slovenska 0% Etnická história Slovenska 2007, Ján Botík

K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov Čo poviete na myšlienku, že nebyť Maďarov a uhorského štátu, tak by sa možno nikdy nekonštituoval slovenský národ, pretože b... více


Medzi toleranciou a bariérami: obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre 0% Medzi toleranciou a bariérami: obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre 1999, Eva Krekovičová

Autorka sa pokúsila o sondu do mentálnych obrazov vybraných etník a o ich vzájomné porovnanie na základe konkrétneho materiálu. Vzhľadom na špecifický spôsob reflexie sledovaných obrazov v jednotlivých folklórnych žánroc... více


Čtení na sedm dní % Čtení na sedm dní 2023, Walis Nokan

Čtení na sedm dní je sbírka esejů tchajwanského spisovatele Walise Nokana (Walisi Yougan), která se věnuje autorskému psaní v období 1999 – 2016. Tři oddíly sbírky zkoumají minulost domorodých lidí na Tchaj-wanu a jejich... více


O Goralech, Valaších, Laších a Jaccích na Těšínském Slezsku 0% O Goralech, Valaších, Laších a Jaccích na Těšínském Slezsku 2010, Marian Dembiniok

Publikace se věnuje etnickým skupinám na území Těšínského Slezska, jejich lidové kultuře, krojům a charakteristickým oděvům a rovněž stavitelství a vybavení obydlí. více


Národnosti Uhorska 0% Národnosti Uhorska 2011, Miloš Marek

1. Všeobecný úvod. Základné pojmy 2. Uhorská legislatíva upravujúca život národností a domáce národnostné pomery 3. Slovania–Sloveni (Slovieni)–Slováci 4. Postavenie a vývoj slovenskej národnosti v Uhorskom krá... více


Trojí tvář Váchánu 0% Trojí tvář Váchánu 2016, Libor Dušek

Monografie pojednává o etnicko-jazykové skupině Váchánců, žijících v oblasti pamírsko-hindukušského horského uzlu na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu. Důsledkem soupeření Ruska a Velké Británie v průběhu 19. ... více


Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV 0% Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV 2004, Eduard Maur

Kniha nese podtitul: Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500-1900) : národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny více


Stereotypní obrazy a etnické mýty: kulturní identita Arménie 0% Stereotypní obrazy a etnické mýty: kulturní identita Arménie 2012, Petra Košťálová

Cílem této monografie je pokusit se zachytit – nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétním případě – proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí příslušnosti k určité etnické/národní kategorii. Prostřednictví... více