etnikum

štítky

20 knih


Rasismus, jeho základy a vývojRasismus, jeho základy a vývoj1995, Václav Černý

Převážná část Černého studie z roku 1939 je věnována Arthuru Gobineauovi (1816–1882), který ovlivnil pozdější evropský rasismus svými názory na čistotu rasy a na dominantní úlohu árijské rasy ve vývoji lidstva. Tařka min... více


KeltiKelti1985, Gerhard Herm

Pútavo podaná história národa, ktorý ovplyvnil vývoj celej Európy. Vydarená publikácia edície Periskop. Obsah: Národ, ktorý prišiel z temnôt, Desivý prízrak Ríma, Alexandrovi dedičia a Kelti, Štyria Gréci objavujú G... více


Etnické konfliktyEtnické konflikty2007, Filip Tesař

Studie popisuje příčiny, průběh a důsledky etnických konfliktů na základě poznatků z různých oborů společenských věd a autorova terénního výzkumu na Balkáně. Proč k etnickým konfliktům dochází a jakým způsobem se to d... více
Cikáni na Moravě v 15. až 18. stoletíCikáni na Moravě v 15. až 18. století2004, Jiří Hanzal

Podtitul: Dějiny etnika na okraji společnosti Ojedinělý pokus o dějiny Cikánů a jejich stýkání a potýkání se státními orgány, vrchnostmi a obyvateli moravských měst a vesnic se soustřeďuje především k 17. a 18. stolet... více


Dějiny Latinské AmerikyDějiny Latinské Ameriky2015, Jan Klíma

Podtitul: Vývoj oblasti, regionů a států Souhrnný přehled politických dějin Latinské Ameriky přináší informace o hlavních procesech a charakteristických rysech vývoje na tomto kontinentě, o jeho zvláštnostech a odliš... více


Současní Irokézové severoameričtí indiáni a utváření jejich identitSoučasní Irokézové severoameričtí indiáni a utváření jejich identit2010, Lívia Šavelková

Monografie Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit se zabývá problematikou identifikace skupin lidí, kteří se označují za Irokéze nebo jsou označováni za Irokéze. Irokézové jsou původní obyva... více


O Goralech, Valaších, Laších a Jaccích na Těšínském SlezskuO Goralech, Valaších, Laších a Jaccích na Těšínském Slezsku2010, Marian Dembiniok

Publikace se věnuje etnickým skupinám na území Těšínského Slezska, jejich lidové kultuře, krojům a charakteristickým oděvům a rovněž stavitelství a vybavení obydlí. více


Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IVEtnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV2004, Eduard Maur

Kniha nese podtitul: Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500-1900) : národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny více


Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919 - 1939)Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919 - 1939)2003, Peter Švorc

Prvýkrát ucelene spracovaná monografia zachytávajúca slovensko-rusínske vzťahy v medzivojnovom období a ich celoštátne i medzinárodné súvislosti na viac než 400 stranách. Obohatená je takmer 100 fotografiami a dobovými m... více


Etnická různorodost jako zdroj konfliktůEtnická různorodost jako zdroj konfliktů2005, kolektiv autorů

Sborník odborných článků a studií k problematice etnických konfliktů vydaný Fakultou mezinárodních vztahů (Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka) v rámci grantových vědeckých projektů. více


Etnická história SlovenskaEtnická história Slovenska2007, Ján Botík

K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov Čo poviete na myšlienku, že nebyť Maďarov a uhorského štátu, tak by sa možno nikdy nekonštituoval slovenský národ, pretože b... více


Medzi toleranciou a bariérami: obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóreMedzi toleranciou a bariérami: obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre1999, Eva Krekovičová

Autorka sa pokúsila o sondu do mentálnych obrazov vybraných etník a o ich vzájomné porovnanie na základe konkrétneho materiálu. Vzhľadom na špecifický spôsob reflexie sledovaných obrazov v jednotlivých folklórnych žánroc... více


Národnosti UhorskaNárodnosti Uhorska2011, Miloš Marek

1. Všeobecný úvod. Základné pojmy 2. Uhorská legislatíva upravujúca život národností a domáce národnostné pomery 3. Slovania–Sloveni (Slovieni)–Slováci 4. Postavenie a vývoj slovenskej národnosti v Uhorskom krá... více


Pasáson Bandá Phao: Horská etnika a stát v LaosuPasáson Bandá Phao: Horská etnika a stát v Laosu2013, Miroslav Nožina

Laos patří mezi etnicky nejrozmanitější státy na světě. Zhruba polovinu jeho obyvatel tvoří etnická majorita, Laové, zbytek je složen z příslušníků desítek značně rozdílných etnických skupin. Význačnou část z nich tvoří ... více


Kapitoly z najstarších českých dejín: 531–1004Kapitoly z najstarších českých dejín: 531–10042012, Ján Steinhübel

Počiatok českých dejín zaťažujú tri otázky. Za akých okolností prišli Slovania do Čiech? Ako vznikol český „gens", ktorý dal meno a historický základ národu, ktorý trvá dodnes? Patrili alebo nepatrili Česi k Samovej... více


1