eseje

štítky

629 knih


Jiný Conrad: Eseje o literární kultuřeJiný Conrad: Eseje o literární kultuře2016, Petr Poslední

V publikaci se zabýváme životem a dílem Josepha Conrada, anglického prozaika polského původu Na rozdíl od jiných monografií spatřujeme v jeho emigraci, kdy si za umělecký jazyk zvolil angličtinu, podnětný příklad překro... více


Bricolage 44Bricolage 442020, Pavol Sucharek

Kniha esejí Bricolage 44 prináša originálny syntetizujúci a kritický spôsob spracovania a priblíženia náročných filozofických, spoločenských a kultúrnych problémov v domácom kontexte v popularizačnej forme a usiluje sa o... více


LébnsveltLébnsvelt2017, Ivan Horáček

Kniha Lébensvelt představuje soubor esejů a glos Ivana Horáčka, výrazného a všestranného (zabývá se i tvorbou výtvarnou a literární) autora blízkého okruhu revue Analogon. Lébensvelt prezentuje specifickou polohu imagina... více
Místo pro náhody II. Eseje o literatuře, hudbě a filosofiiMísto pro náhody II. Eseje o literatuře, hudbě a filosofii2010, Ingeborg Bachmann

Druhý svazek esejů Ingeborg Bachmannové představuje jádro jejího kritického díla. Tvoří ho úvahy zaměřené na literaturu, na filosofii a na hudbu, tedy obory, jimž věnovala specifický zájem a v nichž mohla rozvinout své m... více


Z ozvukov krásyZ ozvukov krásy2016, T. Klas (pseudonym)

Autor ponúka náročnejšiemu kultúrnemu čitateľovi výber zo svojich textov, ktoré sú plne konzistentné s duchom jeho básnickej tvorby, ktorej ambíciou bolo a je scitlivovať dušu človeka pre vnímanie a šírenie krásna, povzn... více


Nostalgie uměníNostalgie umění1996, Jan Czech

Filosofický esej z oboru teatrologie. Úvahy o umění a divadle z filosofického, uměnovědného a teologického hlediska. Autor (nar. 1951) diplomovou prací Kantovo pojetí pravdy absolvoval obory filozofie – divadelní věda... více


Zabíjení nemožnéhoZabíjení nemožného2019, Reinhold Messner

„Podmanit si horu s pomocí železa dokáže kdokoliv.“ Reinhold Messner. Nejlepší lezci světa diskutují o hranicích alpinismu. V roce 1968 došlo k zásadní proměně hodnot, jejíž důsledky ovlivnily i skalní alpinismus, ... více


Dvě tváře doktora JekyllaDvě tváře doktora Jekylla2012, Ivo Fencl

Esej pojednávající o spisovateli R. L. Stevensonovi a novoromantismu ve skotské literatuře 19. století. více


Slova do dušeSlova do duše2012, Jana Zrnečková

Slova do duše vycházejí jako vzpomínka na jejich autorku, brněnskou koordinátorku Janu Zrnečkovou, která je adresovala čtenářkám bulletinu pacientského sdružení Mamma Help. Vznikly v letech 2005 až 2011 více


1984 / Náš soudruh Winston Smith1984 / Náš soudruh Winston Smith2021, G. Orwell (pseudonym)

Román 1984 George Orwella (1903–1950) předkládá obraz totalitní společnosti, v níž je jedinec jen dočasnou položku na seznamu, který lze kdykoliv změnit, přepsat či úplně vymazat. Na jedinci nezáleží, důležitá je MOC. Mo... více


Dobrodružství historické interpretaceDobrodružství historické interpretace2021, Jiří Hanuš

Kolekce devatenácti esejů z pera významných historiků dokládá rozmanitost vědeckých přístupů. Jejich práce s historickými prameny, základními kameny bádání, je kombinována s etickým i estetickým rozhodováním, které tvoří... více


Cesta s hudbouCesta s hudbou2012, Roman Berger

Významný slovenský hudobný skladateľ poľskej národnosti Roman Berger (1930) sa okrem komponovania venuje aj teoretickej a esejistickej činnosti. Predkladaný výber textov z rokov 1969–2009 Cesta s hudbou. Od Palacha po Ob... více


Dráma hudbyDráma hudby2000, Roman Berger

Prolegomena k politickej muzikológii. Výber textov z rokov 1990–1999. Súbor textov Romana Bergera Dráma hudby je vďaka ich chronologickému zoradeniu zrkadlom myšlienkového procesu, ktorým tento výrazný slovenský skladat... více


Dialogy se SovětyDialogy se Sověty2002, Stanisław Vincenz

Válečné vzpomínky polského spisovatele a filozofa, který uprchl v roce 1939 před sovětským záborem z východního Polska a zbytek života strávil v emigraci. více


... 42