epigrafika

štítky

6 knih

Vademecum pomocných věd historickýchVademecum pomocných věd historických2002, Ivan Hlaváček

Publikace přibližuje historickovědní disciplíny: paleografie, chronologie, genealogie, historická metrologie, diplomatika, kodikologie, sfragistika, heraldika, epigrafika, numizmatika. Třetí opravené a doplněné vydání.... více


Psáno do kamene - antická epigrafiePsáno do kamene - antická epigrafie1975, Ladislav Vidman

Epigrafie - věda o nápisech, tesaných do kamene, rytých do kovu, dřeva, cihel nebo malovaných na stěny nádob apod., představuje důležitý pramen pro poznání života antického člověka. V první české knížce, která věnuje poz... více


Wenceslaus Hollar Bohemus: Ze sbírek Památníku národního písemnictvíWenceslaus Hollar Bohemus: Ze sbírek Památníku národního písemnictví2018, Václav Hollar

Publikace prezentuje formou úvodní stati a katalogových hesel soubor volných grafických listů i knižních ilustrací jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století pocházejících ze sbírek Památníku národního písemn... více
Nápisy města Kutné HoryNápisy města Kutné Hory1996, Jiří Roháček

Zachycuje epigrafické památky lokalit Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera. více


Čo je chronogram?Čo je chronogram?2012, Peter Olexák

Dôvodom záujmu o túto tému bola absencia výskumu chronogramov na Slovensku. Chronogramy využívajú pomerne jednoduchý mechanizmus písmen s číslenou hodnotou, ktorý je základným predpokladom vročenia. Vďaka tomu sú znakom ... více


Soupis sekundárních pramenů k epigrafickým a sepulkrálním památkám, uložených v archivech České republikySoupis sekundárních pramenů k epigrafickým a sepulkrálním památkám, uložených v archivech České republiky2019, Jiří Roháček

Obsáhlý soupis pramenů k tématu nápisů a sepulkrálií, na kterém se podíleli archiváři z celé republiky. Kniha obsahuje tématický úvod, obrazovou přílohu, osobní a místní rejstřík. více