diagnostika (lékařství)

štítek, 36 knih


Rakovina štítné žlázyRakovina štítné žlázy2012, P. Vlček

Informační publikace seznamuje se současnými možnostmi diagnostiky a léčby. Určeno zejména pro laickou veřejnost. více


MamodiagnostikaMamodiagnostika2003, M. Skovajsová

Mamární diagnostika se v posledních letech dostala pod drobnohled nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Zájem se zvětšil zejména od té doby, kdy se v České republice zavedl program preventivního vyšetřování prsu, scree... více


Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody - diagnostika, léčba, prevenceKardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody - diagnostika, léčba, prevence2011, M. Táborský

Kniha je první monografií na našem trhu, která se komplexně zabývá embolizačními mozkovými ikty od akutních fází diagnostiky a léčby přes následnou identifikaci možných kardiálních zdrojů a jejich následnou eliminaci až ... víceAkutní plicní embolie a žilní trombóza: patogeneze, diagnostika, léčba a prevenceAkutní plicní embolie a žilní trombóza: patogeneze, diagnostika, léčba a prevence2011, J. Widimský

Monografie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí akutního plicního a žilního onemocnění. více


Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablacíZáklady srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací2012, M. Fiala

Předkládaná publikace vysvětluje základy srdeční elektrofyziologie od vybavení elektrofyziologické laboratoře přes mechanizmy jednotlivých arytmií, principy jejich vyšetřování až po jejich léčbu katétrovou ablací. Kniha ... více


Diagnostika poruch vědomí v klinické praxiDiagnostika poruch vědomí v klinické praxi2004, k. autorů

Poruchy vědomí patří vždy mezi závažné stavy a vyžadují pečlivou diferenciální diagnostiku. Stanovení příčiny je jedním z nejnáročnějších úkolů klinické medicíny, jdoucím napříč mnoha medicínskými obory. Publikace se sna... více


Diagnostika zlomenin pánve a acetabulaDiagnostika zlomenin pánve a acetabula2010, k. autorů

V knize jsou didakticky přehledně a skvěle obrazově dokumentovaným způsobem popsány základní diagnostické možnosti a jednotlivé kroky, zobrazovací metody pro diagnostiku poranění skeletu, cévního systému i močových cest.... více


Diferenciální diagnózaDiferenciální diagnóza2009, A. T. Raftery

Stanovení správné diagnózy je zásadním předpokladem úspěšné léčby pacienta. Tato přehledná publikace vynikajícím způsobem pomáhá výstižně a spolehlivě objasnit příčiny zdravotních problémů pacienta a následně stanovit sp... více


Průvodce sonografiíPrůvodce sonografií2005, B. Block

Mimořádně instruktivní celobarevná publikace obsahuje na 550 vyobrazení, najdete v ní typické nálezy a důležité poučky, které umožní rychlou orientaci v sonografickém snímku i bez předchozích hlubších zkušeností. V knize... více


Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapiiUltrazvuk v lékařské diagnostice a terapii1982, k. autorů

Vývoj a využití ultrazvuku , fyzikální základy ultraakustiky , generace ultrazvukového vlnění , ultrazvukové zobrazovací diagnostické přístroje , dopplerovské diagnostické přístroje , účinky ultrazvuku na živé organismy ... více


Klinická propedeutikaKlinická propedeutika2010, Z. Kecskeméthy

Jde o úvod ke studiu klinických oborů, který seznamuje s postupem získávání informací o pacientovi, potřebných pro stanovení diagnózy a léčebného postupu. Skripta byla vytvořena podle přednášek autora, jsou stručná, před... více


Anatomie člověka na RTG obrazechAnatomie člověka na RTG obrazech2013, J. Neuwirth

Tato kniha poskytne každému čtenáři základní informace o tom, jak vypadají jednotlivé orgány, kosti, svaly, cévy či centrání nervový systém na obraze zobrazovacích metod a seznámí s jejich názvy v latině, angličtině, fra... více


Vybrané klinické stavy u seniorů - Úskalí diagnostiky a terapieVybrané klinické stavy u seniorů - Úskalí diagnostiky a terapie2015, H. Matějovská

Kniha nabízí výběr klinických situací seniorského věku, které v posledních letech poněkud unikají pozornosti velkých edukačních akcí, ale v běžné praktické medicíně jsou naopak velmi časté. Trend stále rychleji rostouc... více


Jak dál po infarktuJak dál po infarktu1993, R. Cífková

Publikace srozumitelnou formou seznamuje laickou veřejnost s ischemickou chorobou srdeční. více


Princípy internej medicíny 1Princípy internej medicíny 12001, I. Ďuriš

Princípy internej medicíny autori tvorili vo viere všeobecného a trvalého zvyšovania profesionality lekárov, kvalitnej prípravy budúcich lekárov a úžitku pre chorého. Prvý diel obsahuje: 1) Úvod do problémov súčasnej m... více


2

Doporučené štítky

patofyziognomie sex dětská dermatologie farmakoterapie samodiagnostika monografie lidské tělo astrologie mrtvice, cévní mozková příhoda lékařství