dějiny práva

štítky

42 knih

Historie trestu smrtiHistorie trestu smrti1998, Martin Monestier

Dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost. Bohatě ilustrovaná publikace shrnuje vývoj hrdelního trestu od starověku po současnost. Francouzský publicista mapuje uplatňování trestu smrti v různorodýc... více


Dějiny českého a československého práva do r. 1945Dějiny českého a československého práva do r. 19452003, Karel Malý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny evropského kontinentálního právaDějiny evropského kontinentálního práva2010, Jiří Rajmund Tretera

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí předevší... více
Velké dějiny zemí Koruny české - Zločinnost a bezprávíVelké dějiny zemí Koruny české - Zločinnost a bezpráví2011, Jindřich Francek

Kniha renomovaného historika Jindřicha Francka, která vychází v tematické řadě Velkých dějin zemí Koruny české, je dosud nejrozsáhlejší monografií věnovanou dějinám trestní spravedlnosti a kriminality ale i zneužívání tr... více


Právní dějinyPrávní dějiny2007, Ladislav Vojáček

Publikace je rozvržena do tří na sebe navazujících částí. V první z nich je obsažen výklad dějin vybraných nejdůležitějších států z období starověku. Hlavní důraz byl kladen na státní a právní dějiny starověkého Řecka a ... více


Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 19181993, Karel Malý

2., přepracované a doplněné vydání více


Právní dějiny mimoevropských zemíPrávní dějiny mimoevropských zemí2006, Stanislav Balík

Publikace o mimoevropských právních dějinách poskytuje přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich raných počátků. Pozornost je věnována institucím historických státních útvarů, ... více


Velké dějiny zemí Koruny české - StátVelké dějiny zemí Koruny české - Stát2015, Karolina Adamová

Nejnovější svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě vel... více


Jak soudili faraoniJak soudili faraoni2001, Joyce Tyldesley

Zločin a trest ve starém Egyptě Kniha o zločinu a trestu ve starověkém Egyptě. Vyprávění ze sociálněpolitických dějin starověkého Egypta se soustřeďuje na atraktivní téma kriminality. Autorka se snaží, vzhledem k čas... více


Dějiny angloamerického právaDějiny angloamerického práva2007, Jan Kuklík ml.

Učebnice postihuje základní rysy druhého velkého právního systému euroatlantické civilizace (vedle nám daleko známějšího evropského kontinentálního práva), v němž jsou historie a platná právní úprava v důsledku rozsáhléh... více


Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 19181992, Karel Malý

Základný obsah knihy tvorí vývoj štátnej organizácie a správy, medzinárodných vzťahov, ale aj práva a jeho inštitúcií v jednotlivých etapách historicko-štátoprávneho vývoja až do vypuknutia prvej svetovej vojny. Autori t... více


Proměny státu a práva v druhé polovině 19. stoletíProměny státu a práva v druhé polovině 19. století2006, Ladislav Vojáček

Publikace se zajímá o určující trendy vývoje státu a práva v druhé polovině 19.století. více


Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorskéCizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské2018, Marek Starý

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také... více


Velké dějiny zemí Koruny české - PrávoVelké dějiny zemí Koruny české - Právo2017, Karolina Adamová

Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání témat... více


Karel IV. Státnické díloKarel IV. Státnické dílo2003, Marie Bláhová

Kniha obsahuje české překlady vybraných dokumentů právního charakteru, které vydal český král Karel IV. Výběr dokumentů je zaměřen na prameny vztahující se k českému státu a je vymezen v podstatě prvním desetiletím vlády... více


1