dějiny práva

štítky

63 knih


Historie trestu smrtiHistorie trestu smrti1998, Martin Monestier

Dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost. Bohatě ilustrovaná publikace shrnuje vývoj hrdelního trestu od starověku po současnost. Francouzský publicista mapuje uplatňování trestu smrti v různorodýc... více


Katovny a mučírnyKatovny a mučírny1993, Vlastimil Vondruška

Reálie, spojené s výkonem trestního práva a institucemi, které byly za tímto účelem zřízeny. více


Dějiny českého a československého práva do r. 1945Dějiny českého a československého práva do r. 19452003, Karel Malý

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Dějiny evropského kontinentálního právaDějiny evropského kontinentálního práva2010, Jiří Rajmund Tretera

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí předevší... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bezprávíVelké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bezpráví2011, Jindřich Francek

Kniha renomovaného historika Jindřicha Francka, která vychází v tematické řadě Velkých dějin zemí Koruny české, je dosud nejrozsáhlejší monografií věnovanou dějinám trestní spravedlnosti a kriminality ale i zneužívání tr... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, StátVelké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Stát2015, Karolina Adamová

Nejnovější svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě vel... více


Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 19181993, Karel Malý

2., přepracované a doplněné vydání více


Právní dějiny mimoevropských zemíPrávní dějiny mimoevropských zemí2006, Stanislav Balík

Publikace o mimoevropských právních dějinách poskytuje přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich raných počátků. Pozornost je věnována institucím historických státních útvarů, ... více


Právní dějinyPrávní dějiny2007, Ladislav Vojáček

Publikace je rozvržena do tří na sebe navazujících částí. V první z nich je obsažen výklad dějin vybraných nejdůležitějších států z období starověku. Hlavní důraz byl kladen na státní a právní dějiny starověkého Řecka a ... více


Právo na odpor a občanskou neposlušnostPrávo na odpor a občanskou neposlušnost2006, Jan Kysela

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace zabývající se právem na odpor a občanskou neposlušnost, a to jak v historii, tak v platném právu některých států. více


Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, PrávoVelké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Právo2017, Karolina Adamová

Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání témat... více


Nástin právních dějinNástin právních dějin2011, Ladislav Vojáček

Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obsahově je přizpůsobena omezenému rozsahu výuky tohoto předmětu, proto si neklade za cí... více


Jak soudili faraoniJak soudili faraoni2001, Joyce Tyldesley

Zločin a trest ve starém Egyptě Kniha o zločinu a trestu ve starověkém Egyptě. Vyprávění ze sociálněpolitických dějin starověkého Egypta se soustřeďuje na atraktivní téma kriminality. Autorka se snaží, vzhledem k čas... více


Věrní Přemyslovci a barbarští ČechovéVěrní Přemyslovci a barbarští Čechové2018, Jakub Razim

Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše, které se v našich končinách těší letité akademické tradici a jehož potenciál nebyl dosud ani zdaleka vyčerpán. V... více


Dějiny angloamerického právaDějiny angloamerického práva2007, Jan Kuklík

Učebnice postihuje základní rysy druhého velkého právního systému euroatlantické civilizace (vedle nám daleko známějšího evropského kontinentálního práva), v němž jsou historie a platná právní úprava v důsledku rozsáhléh... více


1