dějiny myšlení

štítky

12 knih


Osudy moudrýchOsudy moudrých2018, Jan Halada

Publikace představuje čtenářům v populárně podaném výkladu lidské myšlení a zejména filozofii nejen jako lásku k moudrosti, ale nabízí jim zároveň i osudy některých z nejvýznamnějších představitelů evropského myšlení, ja... více


Řecký člověk a jeho světŘecký člověk a jeho svět2005, Jean-Pierre Vernant

Další svazek řady Člověk a jeho svět se vydává do světa lidí a bohů antického Řecka. Významný francouzský autor, dobře známý i českému čtenáři, sestavil soubor esejů od předních odborníků z celého světa, které pronikají ... více


Strach na Západě ve 14. - 18. století I.Strach na Západě ve 14. - 18. století I.1997, Jean Delumeau

Podtitul: Obležená obec. Strach doléhající na většinu. První díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku. více
Vlastnictví a svobodaVlastnictví a svoboda2008, Richard Pipes

Přesvědčivá studie dějin významného amerického historika (narozen 1923 v Těšíně) se zabývá historickým vývojem vlastnických práv a tím, jak tento vývoj ovlivnil rozvoj hospodářských a politických svobod ve společnosti. A... více


Strach na Západě ve 14. - 18. století II.Strach na Západě ve 14. - 18. století II.1999, Jean Delumeau

Druhý díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku je věnován působení Satana na lidskou společnost, úzkostí před podlehnutím jeho svodů, jež duše přivádějí k zatracení, a hradbám, jež lidé těm... více


Dějiny ráje: Zahrada rozkošeDějiny ráje: Zahrada rozkoše2003, Jean Delumeau

Esej autora velmi podnětné a fundované práce Strach na Západě pojednává o formování se představ o ráji v prostředí západního křesťanství od pozdní antiky až po 18. století. Detailně a na základě pramenů sleduje vznik ide... více


Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. stoletíHřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století1998, Jean Delumeau

Rozbor podstaty, vývoje a společenské funkce pocitu hříchu v západní civilizaci od 13. po 18. století. Ve 14. století se duševní prožitek pronásledování spojil s mohutným pocitem viny, což zrodilo chorobnou úzkostlivo... více


Odvěké tabu a dnešní člověkOdvěké tabu a dnešní člověk1971, * antologie

Sborník studií o proměnách sexuálního tabu v historii lidského myšlení. více


Jedinec a společnost středověkého západuJedinec a společnost středověkého západu2016, Aron Jakovlevič Gurevič

Ve své poslední velké práci Jedinec a společnost středověkého Západu, jež byla původně napsána pro ediční řadu Utváření Evropy, se pokusil odpovědět na otázku, zda již ve středověku došlo ke zrození individua. Prostředni... více


Předřecká filozofie: Hledání pravdy ve starověké BabyloniiPředřecká filozofie: Hledání pravdy ve starověké Babylonii2022, Marc van de Mieroop

Kniha Marca Van De Mieroopa představuje zasvěcenou a inovativní studii zabývající se dějinami myšlení a poznávání skutečností okolního světa, gnozeologií obyvatel starověké Mezopotámie, jež byla zásadním způsobem ovlivně... více


Historie jako myšlení a jako činHistorie jako myšlení a jako čin2006, Benedetto Croce

Kniha Historie jako myšlení a jako čin z roku 1938, představuje poslední velké dílo Benedetta Croceho, italského filosofa, estetika, historika, jednoho z posledních výrazných představitelů velké evropské kultury a civili... více


Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia I.Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia I.2021, Tomáš Jahelka

Dejiny slovenského politického myslenia sú zaujímavou konfrontáciou rozdielnych koncepcií rozvoja národných špecifík a zabezpečenia kolektívnych a občianskych práv. Okrem známych osobností sa publikácia venuje aj menej z... více