dějiny filozofie

štítek, 108 knih


Průvodce inteligentního člověka filosofiíPrůvodce inteligentního člověka filosofií2003, R. Scruton

Originální úvod do filozofie z pera předního britského filosofa, esejisty a spisovatele. Autor se nesnaží popsat dějiny filosofie či vyložit její zkoumání, ale přivádí čtenáře k filosofii tím, že ji představuje jako zají... více


Úvod do fenomenologické filosofieÚvod do fenomenologické filosofie2003, J. Patočka

Přednášky proslovené v letech 1969–1970 na filosofické fakultě UK. Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1969–70 na filosofické fakultě Univerzity Karlovy sestavil Jiří Polívka. 2. vydání... více


Mistři pravdy v archaickém ŘeckuMistři pravdy v archaickém Řecku2000, M. Detienne

Britský klasický filolog ve svém slavném díle sleduje rozmanité aspekty řeckého sklonu k iracionalitě od Homéra až po 3. stol. po Kr. a nabízí netradiční pohled na kulturu spojovanou s vítězstvím rozumu. Žák a blízký sp... vícePohané a křesťané ve věku úzkostiPohané a křesťané ve věku úzkosti1997, E. R. Dodds

Paralely křesťanského a novoplatónského myšlení. Provokující srovnání životní zkušenosti pohanů a křesťanů ve třetím stol. n. l., jak se odráží ve vztahu k hmotnému světu, světu démonů a vůči božskému. Přednášky před... více


Lautréamont a SadeLautréamont a Sade2008, M. Blanchot

Maurice Blanchot se vždy distancoval od hlavních myšlenkových proudů své doby, surrealismu a existencialismu, později i od fenomenologie Martina Heideggera. Dvě studie, které tvoří tuto knihu, se zabývají druhdy opomíjen... více


Středověká filosofieStředověká filosofie2001, A. d. Libera

Nejnovější dějiny středověké filosofie zahrnující vedle latinské i byzantskou, židovskou a arabskou tradici. více


Filosofie 19. a 20. století IIIFilosofie 19. a 20. století III2009, W. Röd

Svazek se věnuje filosofii na přelomu 19. a 20. století a obsahuje detailní výklad hlavních myšlenkových proudů té doby soustředěných kolem filosofie života a existence. Zahrnuje širokou škálu myslitelů od S. Kierkegaard... více


Príbeh filozofie. Kľúč ku klasickým dielamPríbeh filozofie. Kľúč ku klasickým dielam2009, R. Zimmer

Utvárali dejiny a udomácnili sa vo svetových knižniciach – väčšinou ich však málokto číta – klasické diela filozofie, ako je napríklad Kantova Kritika čistého rozumu alebo Nietzscheho Tak vravel Zarathustra. Nemecký filo... více


Světlo z ByzanceSvětlo z Byzance2018, M. Martin

Řecká studia v renesanční Itálii, 1360–1534. Za svůj pozoruhodný rozvoj vděčí západní středověká a renesanční vzdělanost v mnoha aspektech vzdělancům a kulturnímu prostředí Druhého Říma, tedy Byzance. Předkládaná monogr... více


Zakladatelé myšleníZakladatelé myšlení1994, J. Barnes

Platón, Aristoteles, Aurelius Augustinus — tři jména z dějin filosofie, tři filosofové, zakladatelé myšleni. R. M. Hare, J. Barnes a H. Chadwick, tři profesoři, tři britští světové uznávaní znalci antického filosofického... více


Úkol hermeneutikyÚkol hermeneutiky2004, P. Ricoeur

Eseje o hermeneutice. Dva články Paula Ricoeura „Úkol hermeneutiky“ a „Hermeneutická funkce odstupu“ se nacházejí v Ricoeurově díle Du texte a l’action a představují souvislý výklad historie moderní filosofické hermeneu... více


Nejstarší řecká filosofie: filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a SókratemNejstarší řecká filosofie: filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem1995, J. Patočka

Přednášky z antické filosofie. více


Filozofie pro střední školyFilozofie pro střední školy2001, T. Měšťánek

Filozofie pro střední školy zachycuje dějiny filozofie od antiky do současnosti v nejvýznamnějších proudech i představitelích a zároveň je stručnou čítankou významných filozofických textů s doprovodným autorským komentář... více


Stredoveká filozofiaStredoveká filozofia1994, A. d. Libera

Okrem „obyčajných“ dišpút alebo dišputovaných otázok je stredoveká univerzita rovnako aj divadlom „výnimočných“ otázok alebo ľubovol'ných otázok. Tie sa odlišujú od predošlých svojou frekvenciou. Kým dišputované otázky, ... více


Člověk hledajícíČlověk hledající1999, D. J. Boorstin

Kniha navazuje na předchozí svazky Člověk tvůrce a Člověk objevitel, které se u českých čtenářů setkaly se značným ohlasem, a završuje uvedenou trilogii. Dílo se zabývá dějinami hledání smyslu – smyslu světa, v němž člov... více


3

Doporučené štítky

učebnice porozumění mír pozdní antika články nihilismus fenomenologie řecká literatura hermeneutika 19. století