dějiny filozofie

štítek, 106 knih


Dějiny filosofie jasně a stručněDějiny filosofie jasně a stručně2008, P. Hlavinka

Dějiny filosofie – jasně a stručně jsou určeny nejen studentům středních a vysokých škol rozličného zaměření, ale i širší veřejnosti projevující zájem o vývoj lidského myšlení. Nechť je tento průvodce věrným tlumočníkem... více


Vzorce lidství: Filosofické základy pedagogické antropologieVzorce lidství: Filosofické základy pedagogické antropologie2010, N. Pelcová

Být člověkem znamenalo vždy starat se o své bytí, být sám sobě otázkou. Kniha se zabývá tím, jak lidé odpradávna rozumějí sami sobě ve filosofické reflexi a jak se tyto podoby sebeporozumění (označované jako zoon logon e... více


Úvod do hermeneutikyÚvod do hermeneutiky1997, J. Grondin

Snahou autora je zprostředkovat úvod do filosofických dimenzí hermeneutiky (s odhlédnutím od jejích aplikací v jednotlivých vědách, např. ve filologii, teologii, historii a sociálních vědách). víceNovověká filosofie INovověká filosofie I2001, W. Röd

Dějiny filosofie od Bacona po Spinozu (Descartes, Pascal, Hobbes a další). více


Novověká filosofie IINovověká filosofie II2004, W. Röd

Tento svazek zahrnuje filosofy od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další). více


Jak a o čem přemýšlejí filozofovéJak a o čem přemýšlejí filozofové2004, N. Fearn

Jak a o čem přemýšlejí filozofové. Velké otázky filozofické tradice od Thaleta Milétského po Derridu. Největší přínos filozofů spočívá mnohdy v tom, jaké otázky nám položili a jakým způsobem o nich uvažovali než v tom, j... více


Dejiny filozofieDejiny filozofie1993, M. Marcelli

Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť. Je súčasťou stredoškolských učebníc z predmetu náuka o... více


Krátké dějiny novověké filosofieKrátké dějiny novověké filosofie1999, R. Scruton

Jedna z nejlépe hodnocených knih o dějinách filosofie. Autor provádí čtenáře neopakovatelným způsobem dějinami západní filosofie od Descarta po Wittgensteina, přičemž se soustředí převážně na způsob, jakým byly jednotliv... více


FilozofieFilozofie2006, R. Osborne

Přehledně a poutavě napsaný úvod do dějin filozofie, do kterého autor zahrnul myšlenky a osobnosti filozofů od dob starověkého Řecka až po strukturalismus. K půvabu knihy přispívají vedle hutných textů i zdařilé ilust... více


Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku - Poznámky k dějinám filosofie 4Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku - Poznámky k dějinám filosofie 41993, E. Bondy (pseudonym)

První nesamizdatové vydání IV. svazku Bondyho Poznámek k dějinám filosofie, revidováno autorem. více


Filosofie 17. a 18. stoletíFilosofie 17. a 18. století2002, E. Coreth

Filosofie 17. a 18. století se nechává vést otázkou, jak prověřit pravdivost obsahů našeho vědomí a za svůj nejvýznamnější úkol považuje vytvoření co možná nejpřesnější vědecké metody jen prostřednictvím autonomního rozu... více


Myslenie západnej civilizácieMyslenie západnej civilizácie1998, W. Raeper

Základné filozofické a náboženské vplyvy od antiky po súčasnosť. Myslenie západnej civilizácie sa venuje predovšetkým vzťahu náboženstva a filozofie v jednotlivých historických obdobiach od čias Platóna po dnešok. Pre... více


Co je antická filosofie?Co je antická filosofie?2017, P. Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírodyZávoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírody2010, P. Hadot

Významná esej francouzského znalce novoplatónské filosofie. „Nikdo ze smrtelníků neodhalí můj závoj“, stálo prý na podstavci sochy bohyně Isidy v Egyptě. Tento romantiky oblíbený motiv, symbolizující odhalení tajemství ... více


Délský potápěč k Hérakleitově ŘečiDélský potápěč k Hérakleitově Řeči2006, Z. Kratochvíl

Obsáhlý výklad všech zachovaných zlomků díla Hérakleita z Efesu chce ukázat, že tento myslitel není „Temný“, ale že „ve svém spise se vyjadřuje jasně a srozumitelně, ... stručnost a pádnost výkladu je totiž neporovnateln... více


2 ...

Doporučené štítky

psychologie filozofie a náboženství dějiny pedagogiky rané křesťanství filozofie přírody antická kultura řecká literatura jazyky lidskost, lidství severská literatura