dějiny církve

štítky

240 knih


Církev a blouznivci: historie sektářství a bludařstvíCírkev a blouznivci: historie sektářství a bludařství2000, Josef Váchal

Vzhledem k tomu, že informace o většině „kacířských“ sekt byly tak či onak v naší nedávné minulosti širší čtenářské obci prakticky nedostupné, vždyť kde bylo možno dočíst se kupříkladu o hnutí Katarů, stává se kniha, jej... více


Dějiny papežského primátuDějiny papežského primátu2002, Klaus Schatz

Publikace provází čtenáře historií papežství od počátků římské církevní obce až po nové podněty druhého vatikánského sněmu z 60. let 20. století. Jezuitský badatel nastiňuje nejen všeobecný přehled papežů a jejich život ... více


Dům na skále 2Dům na skále 22007, Václav Vaško

Podtitul: Církev bojující 1950 - květen 1960. Druhý díl publikace Dům na skále – který nese podtitul Církev bojující, 1950 – květen 1960 – pojednává o snahách komunistického režimu podrobit si církev násilím: o vraždě... více
Dům na skále 3Dům na skále 32008, Václav Vaško

Podtitul: Církev vězněná 1950 - 1960. Třetí díl tetralogie Dům na skále soustřeďuje svou pozornost na procesy v 50. letech a je výmluvným svědectvím o životě za mřížemi těch, kteří se za nimi ocitli z ideových důvodů.... více


Neumlčená INeumlčená I1990, Václav Vaško

Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. Je to dílo v každém případě ojedinělé. Snaží se zachytit dějiny katolicismu po r. 1945. Velká pozornost je věnována slovenskému katolictví, autor se v ... více


Neumlčená IINeumlčená II1990, Václav Vaško

Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. Je to dílo v každém případě ojedinělé. Snaží se zachytit dějiny katolicismu po r. 1945. Velká pozornost je věnována slovenskému katolictví, autor se v ... více


Čeští světci a kacířiČeští světci a kacíři2006, Jan Bauer

Netradičně pojaté příběhy světců a zemských patronů autor doplnil vypravováním o českých kacířích. S podivem zjišťujeme, že třeba svatý Václav a svatý Jan Nepomucký měli s Janem Husem a Janem Želivským více společného, n... více


Výpravy v znamení krížaVýpravy v znamení kríža2011, Jozef Haľko

Praktická príručka pre každého kresťana Je križiacke hnutie čiernym miestom v dejinách Cirkvi? Prečo tiahli státisíce kresťanov oslobodiť Sväté mesto? Pozadie a súvislosti, o ktorých sa často nehovorí… Na obálk... více


Křesťanství od A do ZKřesťanství od A do Z1998, Piero Petrosillo

Přehledná encyklopedie pro všechny zájemce o vědní obory spojené s náboženstvím jako jsou např. teologie, spiritualita, církevní dějiny, sakrální umění. Kniha přináší informace i z dosud encyklopedicky nezpracovaných obl... více


Malé dějiny křesťanského myšleníMalé dějiny křesťanského myšlení2012, Wolfgang Beinert

Dva tisíce let křesťanství změnily svět. Beinertova kniha prezentuje všechna hlavní témata křesťanství: jeho zrození, rozvoj a rozšíření církve, významné teologické osobnosti, klíčové rysy křesťanského myšlení, origináln... více


Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 18212010, Steven Runciman

Jaké byly osudy řecké církve po pádu Konstantinopole do rukou Osmanů v roce 1453? Jak se vyrovnala s novými podmínkami a výzvami, jež s sebou muslimská nadvláda přinesla? Jak dokázala po čtyři staletí uchovat byzantské d... více


Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 - 1420 (1. svazek)Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 - 1420 (1. svazek)1998, Kateřina Charvátová

První díl třísvazkového díla je zaměřen na historii pěti nejstarších cisterciáckých klášterů na území Čech: Sedlec, Plasy, Pomuk, Hradiště nad Jizerou a Osek. Čtenář se seznámí s počátky, vývojem a organizací řádu do 15.... více


Christianizace a utváření křesťanské monarchieChristianizace a utváření křesťanské monarchie2013, kolektiv autorů

Kolektivní práce desítky předních medievistů zkoumá počátky křesťanství v severní, střední a východní Evropě od počátku 9. do konce 12. století. Autoři v ní analyzují proces nahrazování pohanských kultů křesťanstvím, po... více


Pohľady do stredovekých dejín SlovenskaPohľady do stredovekých dejín Slovenska2014, Michal Slivka

Historická monografia prináša vzácne informácie o tajomstvami zahalenej časti slovenských dejín. Zaoberá sa procesom pokresťančovania územia Slovenska, výskumom patrocínií v historickom vývoji, sleduje proces vzniku reho... více


Cyril a Metoděj – apoštolové SlovanůCyril a Metoděj – apoštolové Slovanů2013, Matěj Pavlík

Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. Kromě zpracování životních osudů a díla svatých bratrů Cyrila a Metoděje se autor věnuje také vývoji jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do velkého rozkolu ... více


4 ...