dějiny Česka a Slovenska

štítky

32 knih

Toulky českou minulostí 1Toulky českou minulostí 11985, P. Hora (pseudonym)

Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku. Přijměte pozvání na cestu proti času! Na výlet do míst, kde dnes žijeme. Do krásného kraje uprostřed Evropy. Půjdeme světem, pro který má naše mateřština líbezná ... více


Toulky českou minulostí 2Toulky českou minulostí 21991, P. Hora-Hořejš (pseudonym)

Od časů Přemysla Otakara I. Do nástupu Habsburků (1197 - 1526). Ocitáme se na prahu 13. století. V éře vrcholného feudalismu. Tedy v čase hlubokých proměn společnosti, ekonomiky, životního stylu. Osídlování dosud neobyd... více


Toulky českou minulostí 3Toulky českou minulostí 31994, P. Hora-Hořejš (pseudonym)

Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627). Jsme u významného milníku českých dějin. U památného letopočtu 1526. Tehdy, 29. srpna, byla nečekaně přetržena pětapadesátiletá éra panování Jagellonců v čes... více
Toulky českou minulostí 4Toulky českou minulostí 41995, P. Hora-Hořejš (pseudonym)

Od bitvy na Bílé hoře do nástupu Marie Terezie Pobělohorské období českých dějin dodnes podvědomě spojujeme především s rozmanitými zápory a stíny "temna". Ale barokní éra měla ve skutečnosti i mnoho světlých ... více


Češi na vlásku - Příručka národního přežíváníČeši na vlásku - Příručka národního přežívání1996, Benjamin Kuras

Po 15 letech od prvního vydání této "příručky národního přežívání" usoudil autor, že je namístě připojit pár slov k tomu, co se v české společnosti za tu dobu změnilo. "Po téměř dvaceti letech ideového táp... více


Toulky českou minulostí 5Toulky českou minulostí 51996, P. Hora-Hořejš (pseudonym)

Od časů MarieTerezie do konce napoleonský válek Habsburské dynastii po roce 1700 chyběla panovnická krev. Muži vymírali, noví nepřicházeli. Celkem 56 roků se ve španělské ani rakouské větvi rodu nenarodil chlapec, který... více


Dějiny SlovenskaDějiny Slovenska1998, Dušan Kováč

Dějiny slovenského teritoria od nejstaršího osídlení po současnost. Jedná se o dějiny osídlení slovenského teritoria různorodými etniky. Hlavní pozornost se samozřejmě soustřeďuje na historické směřování slovenského nár... více


Dějiny ČeskaDějiny Česka2019, Jiří Štaif

Publikace navazuje na koncepci ediční řady České dějiny, a snaží se tak především o autorské uchopení vybraných témat. Takové pojetí odpovídá současnému stavu historiografie lépe než koncept, který by usiloval o syntézu.... více


Dejiny Slovenska a SlovákovDejiny Slovenska a Slovákov1996, Milan Stanislav Ďurica

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čechoslováci v GulaguČechoslováci v Gulagu2017, Jaroslav Formánek

Kniha se věnuje málo známé historii represí vůči občanům Československa a Čechům žijícím na území Sovětského svazu ve 20. až 50. letech minulého století. Na tragických životních osudech dvanácti Čechoslováků a jejich rod... více


HusitéHusité1984, Jiří Kejř

Kniha pojemnává o životě Jana Husa a jeho následovníků, jednotlivých husitských válkách a ke konci knihy jsou i chronologické údaje o husickém hnutí a historickém vývoji jeho aktivit. V knize je rovněž seznam hlavních p... více


Václav IV. - Nešťastný syn slavného otceVáclav IV. - Nešťastný syn slavného otce2019, Jiří Bílek

Král Václav IV. seděl na českém trůnu 41 let, římským králem byl 34 let. V délce vlády překonal svého slavného otce Karla IV. a českou korunu nosil nejdéle ze všech našich panovníků středověku i novověku - padesát šest l... více


Kalendář aneb Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluceKalendář aneb Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce2004, Josef Petráň

Nové a aktualizované vydání knihy profesora Petráně, v níž na pozadí popisu korunovačního plesu císaře a krále Leopolda II. podal poutavý a zasvěcený obraz českých zemí i celé Evropy v době, kdy doznívaly josefinské refo... více


Dějiny Československa I. do roku 1648Dějiny Československa I. do roku 16481990, Matúš Kučera

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Za Boha, národ, pořádekZa Boha, národ, pořádek2016, Jaroslav Šebek

Kniha se zabývá tematikou antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí českého a německého katolicismu v Československu v meziválečném období. Problematika je zmiňována také ve středoevropském kontextu – p... více


1