dějepisectví

štítky

92 knih

Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenstvíPřehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství2018, Petr Polehla

Kniha Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství je určena především čtenářům, kteří mají zájem blíže poznat dějiny církevního dějepisectví, a to od jeho počátků spojených se vznikem samotného křesťan... více


Výbor z pramenů antického starověku. 2., Římské dějepisectvíVýbor z pramenů antického starověku. 2., Římské dějepisectví1997, Igor Lisový

Slovník římských prozaiků a řeckých dějepisců píšících o římských dějinách. více


Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenůČeská beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů2000, Hana Pátková

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Duchové dějiny: v kontextu české a evropské historiografieDuchové dějiny: v kontextu české a evropské historiografie2019, Mikuláš Čtvrtník

Kniha se zaobírá historiografickým směrem duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové... více


Narace a (živá) realitaNarace a (živá) realita2013, Jan Horský

Publikace je výzkumným výstupem autorů, jejichž centrem badatelského zájmu byla problematika narace. Otázky spojené s narací se v poslední době neobjevují pouze v pojednáních literárních teoretiků, ale stále častěji se v... více


Historik Daniel RapantHistorik Daniel Rapant1998, Richard Marsina

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pekařovské studiePekařovské studie1995, Eva Kantůrková

Sborník vzpomínkových a odborných studií, vydaný původně v samizdatu, usiluje o objektivní vymezení Pekařova místa v dějinách moderní české historiografie. více


Historik v proměnách doby a prostředí 20.stoletíHistorik v proměnách doby a prostředí 20.století2010, Jiří Hanuš

Sborník reprezentuje současný náhled na evropskou a severoamerickou historiografii 20. století, která prošla bouřlivým vývojem: Jde o období prohlubující se profesionalizace historie, dobu dominance sociálních a hospodář... více


Eseje o povaze církevní historiografieEseje o povaze církevní historiografie2012, Jiří Hanuš

Co jsou to církevní dějiny? Jaké je jejich postavení v rámci ostatních historických oborů? A jaký mají vztah k církevním společenstvím a jejich teologiím? Jsou církevní dějiny perspektivní disciplínou? A pokud ano, v čem... více


Historia Polonica Jána Długosza a nemecké letopisectvoHistoria Polonica Jána Długosza a nemecké letopisectvo1940, Jevgenij Julianovič Perfeckij

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Posláním historik: Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninámPosláním historik: Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám2012, Jana Čechurová

Robert Kvaček představuje již půlstoletí jednu z nejvýraznějších osobností historiografie moderních českých dějin. Jako pedagog působil celoživotně na Filozofické fakultě UK vychoval a ovlivnil celé generace historiků, p... více


Setkávání s KlioSetkávání s Klio2014, Jiří Pešek

Soubor studií jednoho z předních českých historiků současnosti, které byly již dříve publikovány v různých odborných sbornících a periodikách a nyní je autor sestavil do promyšleného celku. Ve čtyřech oddílech se autor v... více


Jak se psaly dějiny ve 13. stoletíJak se psaly dějiny ve 13. století2020, Bernard Guenée

Kolem roku 1275 dokončil Primat, mnich v Saint-Denis, historii Francouzského království ve francouzštině. Jeho Román o králích se jako součást Velkých francouzských kronik stal na dlouhou dobu základním kamenem „národníc... více


Rozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. stoletíRozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. století1986, Petr Čornej

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hus a husitství v díle Vlastimila KybalaHus a husitství v díle Vlastimila Kybala2000, Jaroslav Hrdlička

Kniha je věnována práci a pojetí jednoho z našich předních historiků, který se věnoval učení Jana Husa a husitství. více


6