dějepisectví

štítky

92 knih

Fata volentem ducuntFata volentem ducunt2010, Igor Lisový

Poznámky k portrétům významných východoevropských badatelů o dějinách antiky. Vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Seminář latinského jazyka a kultury. Převážně český, částečně ruský text.... více


Documenta Pragensia XXXII/1Documenta Pragensia XXXII/12013, kolektiv autorů

Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně... více


Documenta Pragensia XXXII/2Documenta Pragensia XXXII/22013, kolektiv autorů

Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallaso... více
Analytická historiografia versus národné dejinyAnalytická historiografia versus národné dejiny2010, László Vörös

Cieľom tejto knihy je jednak poukázať na ideologickú podmienenosť a pomýlenosť národných historiografií, jednak navrhnúť opatrenia, ktoré by umožňovali kritickú reflexiu deformujúcich vplyvov, ktoré môžu mať na historick... více


Historiografia na Slovensku v kontexte spoločenského vývinu v 19. a 20. storočíHistoriografia na Slovensku v kontexte spoločenského vývinu v 19. a 20. storočí2009, Marek Havrila

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějepisectví evropského východuDějepisectví evropského východu1946, Josef Macůrek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-19452011, Ota Konrád

Kniha představuje poprvé v ucelené podobě vývoj nejvýznamnějších humanitních oborů na Německé univerzitě v Praze v období první republiky a za německé okupace. Na základě archivních materiálů, odborné literatury a interp... více


Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočíHistoriografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí2010, Miroslav Kmeť

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Glosy o historiografii SNP: Zneužívanie a falšovanie dejín SNPGlosy o historiografii SNP: Zneužívanie a falšovanie dejín SNP1994, Jozef Jablonický

Kniha pojednáva o prekrucovaní SNP za socializmu. více


Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotlinyZ dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny2015, Beáta Pintérová

V slovenskej a maďarskej historickej spisbe od polovice 19. storočia do konca 20. storočia: Cieľom monografie je zmapovať postoje vybraných slovenských a maďarských bádateľov 19. a 20. storočia k istým problémom obdo... více


Historie jako myšlení a jako činHistorie jako myšlení a jako čin2006, Benedetto Croce

Kniha Historie jako myšlení a jako čin z roku 1938, představuje poslední velké dílo Benedetta Croceho, italského filosofa, estetika, historika, jednoho z posledních výrazných představitelů velké evropské kultury a civili... více


Spoločnosť, politika, historiografia: Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočíSpoločnosť, politika, historiografia: Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí2009, Ivan Kamenec

Kniha významného slovenského historika. Hľadá pravdivý obraz dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí. více


Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluvaRozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva2013, kolektiv autorů

Táto kolektívna monografia nevznikla podľa zaužívaných aspektov politických dejín. V prvom rade sa zaoberá reprezentáciou zániku Uhorska a trianonskou mierovou zmluvou tak, ako sa uchovali v slovenskej a maďarskej kolekt... více


Historiografické a historické problémy středověkuHistoriografické a historické problémy středověku2017, kolektiv autorů

Historická věda v mnohém závisí na znalostech a pochopení předcházejícího studia různých pramenů a odborné literatury. Bez kritického vyrovnání se s dosavadními přístupy by totiž nebylo možné klást si nové otázky, neboť ... více


Dva pohledy na dějinyDva pohledy na dějiny2006, Georg G. Iggers

Kniha, kterou společně napsaly dvě zajímavé, ve světě uznávané a v Čechách dosud poměrně málo známé osobnosti, by se dala asi nejvýstižněji nazvat jako vědecká autobiografie. Je poměrně vyváženým kompromisem mezi klasick... více


5