dějepisectví

štítky

92 knih

Německé bylo srdce monarchie...Německé bylo srdce monarchie...2011, Ota Konrád

Podtitul: Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami. Po rozpadu Habsburské monarchie muselo německojazyčné dějepisectví v Rakousku znovu promyslit a interpretovat původní koncepce r... více


Pozvání ke studiu církevních dějinPozvání ke studiu církevních dějin1999, Jiří Hanuš

Publikace Pozvání ke studiu církevních dějin je určena těm, kteří se připravují na studium historie nebo těm, kteří si již získané znalosti chtějí doplnit o základní informace ze specifického oboru, který svou identitu h... více


Dějepisectví – jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době novéDějepisectví – jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové1933, Josef Šusta

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Historický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectvíHistorický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectví1993, Zdeněk Beneš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století.Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století.2009, Lucie Storchová

Kolektivní monografie je výsledkem čtyřleté spolupráce badatelského týmu „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ řešeného na FFUK v Praze. Vzniklá kniha si klade za cíl reflektovat a do značné míry synteticky zm... více


Historik zapomenutých dějin: Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu MauroviHistorik zapomenutých dějin: Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi2003, kolektiv autorů

Sborník statí českých i zahraničních kolegů, žáků a také dlouholetých přátel historiků byl příznačně nazván Historik zapomenutých dějin. Těžiště odborného zájmu prof. Eduarda Maura totiž spočívá především ve druhé polovi... více


Průvodce třiceti ročníky sborníku Documenta Pragensia : přehled obsahu a bibliografický soupisPrůvodce třiceti ročníky sborníku Documenta Pragensia : přehled obsahu a bibliografický soupis2011, Jiří Pešek

Soupis sestavily Lucie Procházková a Hana Svatošová, úvodní slovo napsal Jiří Pešek. Publikace obsahuje souběžný anglický a německý text. více


Najpolitickejšia veda: Slovenská historiografia v rokoch 1948-1968Najpolitickejšia veda: Slovenská historiografia v rokoch 1948-19682010, Adam Hudek

Špecifikom fungovania historickej vedy v socialistickej diktatúre, bola jej, takmer absolútna, podriadenosť vládnej moci. To znamenalo, že hlavné kontúry národného príbehu netvorili historici, ale stranícky aparát na zák... více


Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské doběŘád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době2008, Jiří Šmeral

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Osobnost a moc v 11. století : Adam Brémský o životě arcibiskupa AdalbertaOsobnost a moc v 11. století : Adam Brémský o životě arcibiskupa Adalberta2001, Adam Brémský

Úvodní studii napsala Libuše Hrabová. Přeloženo z latiny. více


Josef Šusta 1874-1945 : a history of a life, a life in historyJosef Šusta 1874-1945 : a history of a life, a life in history2003, Jiří Lach

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Byzanc, Řím a Slované v raném středověkuByzanc, Řím a Slované v raném středověku1969, Lubomír Emil Havlík

Slované v byzantské historiografii raného středověku (do 7. století). Rukopis (452 s.) - uložen ve fondu Archeologického ústavu AV ČR (Brno). více


Ozvěny dávnověkuOzvěny dávnověku2014, Igor Lisový

Poznámky k portrétům badatelů zabývajících se antikou. více


Z dějin vědy o antickém starověku. 3, Antická civilizace v obraze odborného a literárního zpracováníZ dějin vědy o antickém starověku. 3, Antická civilizace v obraze odborného a literárního zpracování2013, Igor Lisový

Publikace je věnována profesorovi PhDr. Pavlu Olivovi, DrSc. k jeho životnímu jubileu. více


Spletité klubko AriadnySpletité klubko Ariadny2012, Igor Lisový

Tahák pro studující antický starověk, 1. Tematické pokračování příručky: Dějiny antického starověku. Určeno pro studenty nižších ročníků oboru latina a dějepis. více


4