ctnosti

štítek, 27 knih


Spiritualita křesťanského mnišství 1Spiritualita křesťanského mnišství 12006, V. Ventura

Od počátků po svatého Jana Zlatoústého. Rozsáhlá původní práce o spiritualitě křesťanského mnišství od předpokladů ve Starém zákoně přes souvislosti spirituality helénistického světa až po vlastní projevy mnišství v d... více


O lži a jiné úvahyO lži a jiné úvahy2000, A. Augustinus

Traktáty nejvýraznějšího představitele patristiky zkoumají podstatu lži, manželství, nevinnosti, trpělivosti a vdovství. V díle "O lži" hipponský biskup vymezuje lež jako touhu ducha klamat a zdůrazňuje hříšno... více


O povaze pravé ctnostiO povaze pravé ctnosti2007, J. Edwards

Ne každá krása je tím, co se nazývá ctností – například jí není krása budovy, květiny nebo duhy –, ale některá krása, jež přináleží k bytím, jež mají vnímavost a vůli. Ne každá krása člověka je tím, co se nazývá ctností ... víceOtázky o ctnostech I.Otázky o ctnostech I.2012, T. Akvinský

O ctnostech obecně. / Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí „vědu o dobrém životě“ na základě ctností. Etika pro něj tedy... více


Božské ctnostiBožské ctnosti1997, A. J. Beneš

Druhý díl studijních textů uvádí do speciální morálky definováním základních pojmů - habitus a ctnost. Těžištěm knihy je pojednání o vlitých ctnostech, víře, naději a lásce. více


Hľadanie súvislostí - úvahy a myšlienkyHľadanie súvislostí - úvahy a myšlienky2009, L. Hučko

Aktuální úvahy o aktuálních problémech člověka dnešní doby, který uprostřed mnoha technických vymožeností touží po autentické naději. Úvahy odhalují souvislosti mezi bezprostředním „nyní“ našeho každodenního života a kýž... více


Pokora a milosrdenstvíPokora a milosrdenství2003, L. Cremaschi

Ctnosti svatého Makaria. Ctnosti svatého Makaria jsou sebrané výroky a podobenství, připisované zejména Makariovi Egyptskému, řečenému Veliký, jedné z nejznámějších postav egyptské pouště. Podle koptské tradice žil ve 4.... více


Charakter Pánova pracovníkaCharakter Pánova pracovníka2002, N. Tuòshēng

Jsme modelováni, abychom byli užiteční Pánu / Jsme formováni, abychom byli užiteční Pánu. Naše užitečnost pro Pána v jeho díle určuje uspořádání našeho charakteru. Za pomoci hojného slitování a milosti našeho Pána je tře... více


Militia est vita hominisMilitia est vita hominis2013, D. Rywiková

Knihu tvoří dvě samostatné studie pojednávající o naukách o sedmi smrtelných hříších a sedmi skutcích milosrdenství a jejich reflexi v písemných pramenech a v umění českého středověku. První z nich je věnována počátkům n... více


Malá rozprava o veľkých cnostiachMalá rozprava o veľkých cnostiach1999, A. Comte-Sponville

O cnostiach sa už nehovorí. To však neznamená, že ich nepotrebujeme, alebo že máme právo sa ich vzdať. Podľa Spinozu je lepšie učiť sa cnostiam ako odsudzovať neresti; radosť je lepšia ako smútok, obdiv je lepší ako pohŕ... více


Otázky o cnostech II.Otázky o cnostech II.2014, T. Akvinský

Láska a naděje. / Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dl... více


Otázky o ctnostech IIIOtázky o ctnostech III2014, T. Akvinský

Kardinální ctnosti. / Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. více


2

Doporučené štítky

novény pokušení pastorace morálka panovníci svobodná vůle domácí násilí svatý Tomáš Akvinský, 1225-1274 morální teologie sebevražda