český středověk

štítky

94 knih


Svatý Václav a český národSvatý Václav a český národ1939, Václav Vojtíšek

Přepis přednášky významného archiváře Václava Vojtíška, kterou proslovil při svatováclavských oslavách pořádaných správní komisí hlavního města Prahy dne 27. září 1939. více


Alma mater Pragensis / Studie k počátkům Univerzity KarlovyAlma mater Pragensis / Studie k počátkům Univerzity Karlovy2016, František Šmahel

Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a svým evropským dosahem jsou stále středem badatelského zájmu domácích i zahraničních historiků. Už samo založení pražského vyso... více


Středověké Ústí nad Labem ve světle královských listinStředověké Ústí nad Labem ve světle královských listin1999, Lenka Bobková

Studie o počátcích města a jeho středověké historii s překlady nejdůležitějších královských listin. Slavnostní tisk k 750. výročí první písemné zmínky Ústí nad Labem jako královského města. více
Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I.Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I.1953, František Graus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II.Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II.1957, František Graus

František Graus: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, II. díl (od poloviny 13. století do roku 1419). Několik ČB příloh na konci knihy + 5 map pod páskou (Nově založené rybníky, Komendy Řádu německých ... více


Návraty do krajiny českého středověkuNávraty do krajiny českého středověku2016, Josef Žemlička

V uplynulém čtvrtstoletí vzbudily zaslouženou pozornost historické obce i laické veřejnosti objemné monografie profesora Žemličky mapující dějiny přemyslovského období, zvláště pak 13. století. Nicméně nemělo by se zapom... více


Sedláci si dělají, co chtějíSedláci si dělají, co chtějí2012, Jaroslav Čechura

Sborník přináší vybrané studie z více než třicetileté odborné publikační činnosti historika prof. Jaroslava Čechury. Vzhledem k širokému záběru autora se zde objevují články věnující se období středověku i ranému novověk... více


Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a BroumovBřevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov2016, Josef Šrámek

Nové zpracování dějin břevnovského opatství z pera historika Josefa Šrámka.Na základě dochovaných archivních dokumentů, na jejichž edice soustavně odkazuje, rekonstruoval autor dnešní znalosti o nejstarším mužském klášte... více


Kapitoly z najstarších českých dejín: 531–1004Kapitoly z najstarších českých dejín: 531–10042012, Ján Steinhübel

Počiatok českých dejín zaťažujú tri otázky. Za akých okolností prišli Slovania do Čiech? Ako vznikol český „gens", ktorý dal meno a historický základ národu, ktorý trvá dodnes? Patrili alebo nepatrili Česi k Samovej... více


Umění doby posledních PřemyslovcůUmění doby posledních Přemyslovců1982, Josef Janáček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny národa českého. Díl 2, Raný středověkDějiny národa českého. Díl 2, Raný středověk1955, Zdeněk Nejedlý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dvůr a církev v českých zemích středověkuDvůr a církev v českých zemích středověku2017, Kateřina Charvátová

Nemnoho sousloví vyvolává tak rozporuplné dojmy jako dvůr a církev, přesto však právě ono spojení vystihuje minulost v daném smyslu nejlépe. Dvůr, míněno světský dvůr vládce, nejvýše postavený prostor pro život elity, je... více


Raný český stát 10. stoletíRaný český stát 10. století2020, Petr Sommer

Sborník referátů přednesených na konferenci v Žatci roku 2013 je reakcí na soudobou mezinárodní diskusi o pojmu „stát“. Ten byl vytlačen ve prospěch modelu středověkého regna (Herrschaft), nicméně ne zcela uspokojivě. Te... více


Čtení o Karlu IV. a jeho doběČtení o Karlu IV. a jeho době1958, František Heřmanský

Kniha se snaží věcně a poutavě přiblížit dobu Karla IV. a její společnost. Osu vybraných ukázek tvoří výňatky z nejdůležitějších kronik 14. století uspořádané tak, aby umožňovaly sledovat běh Karlova života a tím i polit... více


Labyrint dávných dějin českýchLabyrint dávných dějin českých1970, Oldřich Králík

Labyrintem dávných dějin českých míní autor, literární historik a profesor olomoucké university, v této neobyčejně živě pojaté studii dějiny 10. století. Spory o podobu 10. století začínají podle autora již v pramenech t... více


6