český středověk

štítky

98 knih


Jagellonský věk v českých zemích 1, 2Jagellonský věk v českých zemích 1, 22001, Josef Macek

Faktograficky bohatá a čtenářsky přitažlivá kniha podává ucelený obraz pozdního středověku v českých zemích. První část Mackovy čtyřdílné syntézy je věnovaná obecným poměrům v zemi, zejména hospodářským, královskému dvor... více


České země v letech 1437–1526. II. díl, Jagellonské Čechy (1471–1526)České země v letech 1437–1526. II. díl, Jagellonské Čechy (1471–1526)2012, Jaroslav Čechura

Jagellonská epocha představuje výraznou kapitolu našich dějin, obestřenou řadou mýtů. Autor pozorně sleduje život a činy Vladislava II. a odmítá rozšířenou představu o slabošském králi, neopomíjí jeho dlouholetého soka M... více


Středověké město v Čechách a na MoravěStředověké město v Čechách a na Moravě2009, František Hoffmann

Doplněné a rozšířené vydání úspěšné knihy, která se podrobně zabývá středověkým vývojem českých a moravských měst. Jejich vznik a civilizační působení rozhodujícím způsobem ovlivnily další osudy do té doby zaostalé a bar... více
Světice Anežka PřemyslovnaSvětice Anežka Přemyslovna1988, Jaroslav Václav Polc

Autor představuje Anežku Přemyslovnu slovy jejich současníků. více


České město ve středověkuČeské město ve středověku1992, František Hoffmann

Od dob Zikmunda Wintra nevyšla kniha, která by věnovala souhrnnou pozornost všem hlavním stránkám života našich měst ve starším období. Nyní se o to pokusil dr. František Hoffmann, CSc., který ve čtyřech desítkách kapito... více


Husitská revoluce. 1, Doba vymknutá z kloubůHusitská revoluce. 1, Doba vymknutá z kloubů1995, František Šmahel

První svazek monumentálního díla předního českého historika začíná shrnutím starých i nových sporů o smysl husitství a odborného studia doma a v zahraničí. V druhé části autor hovoří o kořenech české husitské reformace. ... více


Čechy v raném středověkuČechy v raném středověku1982, Rudolf Turek

Rekonstrukce českých dějin od příchodu Slovanů asi v 6. stol. po konečné zformování českého státu v 11. stol. za vlády knížete Břetislava I. Autor se vrací k problematice své předchozí práce "Čechy na úsvitě dějin&... více


České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl: Svět doby knížecíČeské země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl: Svět doby knížecí2013, David Kalhous

Zatímco první díl knihy České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století se věnoval spíše politickým dějinám, sledoval počátky přemyslovské moci a zabýval se snahou Přemyslovců získat pro svůj rod co nejprestižnější p... více


Václav IV. - Nešťastný syn slavného otceVáclav IV. - Nešťastný syn slavného otce2019, Jiří Bílek

Král Václav IV. seděl na českém trůnu 41 let, římským králem byl 34 let. V délce vlády překonal svého slavného otce Karla IV. a českou korunu nosil nejdéle ze všech našich panovníků středověku i novověku - padesát šest l... více


České země v raném středověkuČeské země v raném středověku2006, Dušan Třeštík

Tento soubor studií o nejstarších českých dějinách vznikl z přednášek předních českých odborníků konaných při příležitosti výstavy Střed Evropy okolo roku 1000. Jejich cílem bylo poukázat na výsledky nejnovějšího bádání ... více


Čechy na úsvitě dějinČechy na úsvitě dějin2000, Rudolf Turek

Autor vytvořil publikaci o samotných počátcích českého státu tím že sledoval sled mozaiky dobových artefaktů a dokumentů, legend, pověstí. Za vodítko si vzal archeologický výzkum. Před čtenáře se tak dostáva jak sociální... více


Kultura českého středověkuKultura českého středověku1987, Pavel Spunar

Kniha je prvním pokusem o syntetický, široce pojatý výklad kulturních dějin českého středověku. Autor je dobře orientovaný v problémech obecné historie a jejích pomocných věd, v historii práva, dějinách filosofie a teolo... více


Vratislav: První král ČechůVratislav: První král Čechů2017, Lukáš Reitinger

Monografie Vratislav II. První král Čechů vychází z autorovy doktorské práce obhájené na Masarykově univerzitě v Brně. Nejedná se o klasickou biografii, kterou není možné na základě dochovaných pramenů v případě prvního ... více


Dvě knihy českých dějin - kniha první: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308Dvě knihy českých dějin - kniha první: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-13082001, Josef Šusta

Základní práce české předválečné historiografie, která patří ke zlatému fondu českého dějepisectví. Josef Šusta, jenž ve svých dílech jako jeden z mála dokázal obsáhnout dějiny od pozdní antiky až po přelom 19. a 20. sto... více


České umění gotické (1350-1420)České umění gotické (1350-1420)1970, Jaroslav Pešina

Pojednává o českém výtvarném umění mezi lety 1350 až 1420. více


4