český středověk

štítky

94 knih


Lucemburkové na českém trůně I. - České země v letech 1310–1378Lucemburkové na českém trůně I. - České země v letech 1310–13781999, Jaroslav Čechura

Renomovaný historik a zkušený popularizátor, vědecký pracovník Národního muzea v Praze prof. J. Čechura se ujal nelehkého úkolu představit čtenářům dobu jednoho z největších rozmachů českého státu za vlády dynastie Lucem... více


Zlomená pečeťZlomená pečeť1976, František Neužil

Román zavádí čtenáře do posledních let života Záviše Falkenštejna, do pohnutého období českých dějin v době vlády Václava II. Postavy příběhů soupeří o vliv a mocenské postavení, aby ve svůj prospěch ovlivnili nerozhodn... více


Velké dějiny zemí Koruny české V.Velké dějiny zemí Koruny české V.2000, Petr Čornej

Kniha navazuje na předchozí díl z cyklu Velké dějiny zemí Koruny české. Jako taková mapuje události odehrávající se na území českého státu v letech 1402 až 1437, tedy v době od počátků působení mistra Jana Husa až po pos... více
Přemyslovské ČechyPřemyslovské Čechy1965, Zdeněk Fiala

Český stát a společnost v letech 995-1310 Promyšleně koncipovaná populárně vědecká práce vychází z přímého studia historických pramenů a podává obraz přemyslovského státu od konce 10. do počátku 14. století. Všímá si ... více


České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II.České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II.2008, Jaroslav Čechura

Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a spolu s tím i neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké c... více


Královská štvaniceKrálovská štvanice2021, Jan Bauer

V lesích kolem hradu Křivoklátu pořádá král Jan Lucemburský štvanici na jeleny. V jejím průběhu je zabit královský lovčí Hynek z Bukové. Šlo jen o nešťastnou náhodu nebo o úmyslnou vraždu. Jan Lucemburský se dokonce domn... více


Počátky Čech královských 1198–1253: Proměna státu a společnostiPočátky Čech královských 1198–1253: Proměna státu a společnosti2002, Josef Žemlička

První modernizace našich dějin za králů Přemysla Otakara I. a Václava I. přetvořila přemyslovské Čechy ve vzorové středoevropské království, jehož váhu znásobovaly rozmach měst, zakládání nových vesnic, odkrývání stříbrn... více


České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. I. díl, Čeleď sv. VáclavaČeské země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. I. díl, Čeleď sv. Václava2011, David Kalhous

Kniha o dějinách raného středověku se vždy potýká s nedostatkem pramenů, ale i tak jsou mnohá svědectví nepovšimnuta a četné možnosti nevyužity. Proto se autor zaměřil i na možnosti méně tradiční interpretace pramenů. St... více


Proměna českých zemí ve středověkuProměna českých zemí ve středověku2012, Jan Klápště

Svazek edice Česká historie pojednává o 13. století, podle mínění většiny historiků o době, která nejvíce přeměnila tvářnost, fyzickou i duchovní, naší země. Je to epocha posledních Přemyslovců a jejich nebývalého mocens... více


Zrození českého státuZrození českého státu2016, Jan Bauer

Právem se pyšníme nejen podivuhodnými dějinami, ale i zemí nad jiné líbeznou a proměnlivou. Kdy se však začaly rýsovat základy českého státu, toho zprvu nevelkého a sobeckými zájmy zmítaného knížectví, které se v budoucn... více


Středověké malířství v ČecháchStředověké malířství v Čechách2002, Jan Royt

Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové m... více


Život v českých zemích ve středověkuŽivot v českých zemích ve středověku2016, Hana Kneblová

Nová kniha Hany Kneblové, autorky úspěšné knihy Život českých panovníků, obsahuje množství zajímavých informací o českých zemích ve středověku, zavede čtenáře do dob knížat a králů i do období husitských válek. Dočteme s... více


Velké dějiny zemí Koruny české VI.Velké dějiny zemí Koruny české VI.2007, Petr Čornej

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl a zachycuje období mezi lety 1437 a 1526. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu,... více


Jagellonský věk v českých zemích 1, 2Jagellonský věk v českých zemích 1, 22001, Josef Macek

Faktograficky bohatá a čtenářsky přitažlivá kniha podává ucelený obraz pozdního středověku v českých zemích. První část Mackovy čtyřdílné syntézy je věnovaná obecným poměrům v zemi, zejména hospodářským, královskému dvor... více


Do tří korun: Poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301)Do tří korun: Poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301)2017, Josef Žemlička

Václav II. mohl být považován za úspěšného vládce. Na podzim 1300 se nechal ve Hnězdně korunovat polský králem a příštího roku vyjednal pro syna korunu uherskou. Byl to fenomenální úspěch, anebo si tím vydláždil cestu k ... více


3