Československá armáda

štítky

84 knih

Poručík od ženistůPoručík od ženistů2004, Josef Munzar

Vzpomínky poručíka Josefa Munzara doplněné ojedinělou kolekcí fotografií, která vznikla během jeho předválečné služby v československé armádě. více


Vojáci hraničářského pluku 6 Červená voda vzpomínajíVojáci hraničářského pluku 6 Červená voda vzpomínají1998, Martin Vaňourek

Obsah publikace pojednává ve vzpomínkách na bývalý hraničářský pluk 6 jehož předchůdcem byl III. strážní prapor, který zde působil od roku 1936, kdy se v okolí městečka Králíky započalo v budováním stálého opevnění.Celke... více


Československá lidová armáda na RýnuČeskoslovenská lidová armáda na Rýnu2007, Karel Štěpánek

Nejprve je věnována pozornost začlenění ČSLA do Varšavské smlouvy a vývoji sovětské vojenské strategie v 60. letech 20. století. Následuje podrobný rozbor plánu použití ČSLA v době války, spojený s charakteristikou střed... více
Hoši jako květ. Příběh pluku a města 1683–2010Hoši jako květ. Příběh pluku a města 1683–20102010, Jan Drnek

Kniha shrnuje, dokumentuje a popisuje kompletní, ucelené dějiny plzeňského 35.pluku od jeho založení v roce 1683 dodnes. Kromě osudů jednotky popsaných rok po roce, obsahuje kniha sto a padesát barevných obrazů, fotograf... více


Páter Method: životní příběh generála duchovní služby Msgre Methoděje KubáněPáter Method: životní příběh generála duchovní služby Msgre Methoděje Kubáně2006, Eduard Stehlík

Kniha popisuje životní příběh generála duchovní služby Msgre Methoděje Kubáně. Jednalo se o výraznou osobnost, meziválečného období nejen pro duchovní službu v tehdejší armádě, ale i významnou postavu společenského život... více


Československá válečná armáda 1918-1939Československá válečná armáda 1918-19392015, Josef Fetka

Po více než čtyřiceti letech se konečně dočkala knižního vydání jedinečná práce věnovaná československé armádě v letech 1918 až 1939 s hlavním důrazem na válečné přípravy ve 30. letech minulého století. Napsal ji přímý ú... více


Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-19382006, Jiří Fidler

Dvojice autorů, vojenských historiků, přináší na základě dlouhodobé archivní práce podrobné zmapování prvorepublikové armády od jednotlivých posádek, přes pevnosti, významné osobnosti, jednotlivé druhy zbraní, organizaci... více


Na čele armády - Náčelníci hlavního štábu branné moci 1919-1939Na čele armády - Náčelníci hlavního štábu branné moci 1919-19392005, Jiří Fidler

Hlavní štáb branné moci Republiky československé se konstituoval v průběhu několika měsíců roku 1919 a jeho definitivní zařazení do řídící struktury branné moci bylo provedeno v polovině října 1919. Od tohoto okamžiku pl... více


Letadla zrazeného nebeLetadla zrazeného nebe2015, Martin Čížek

Obrazová publikace věnovaná československé branné moci v kritickém roce 1938. Pojednává o struktuře, velitelském sboru a hlavní výzbroji letectva jak v září 1938, tedy těsně před vyhlášením branné pohotovosti státu, tak ... více


Jednotka určení SOS (2.díl)Jednotka určení SOS (2.díl)2007, Radan Lášek

Ve druhé části třídílné publikace „Jednotka určení SOS“ jsou shromážděny vzpomínky a hlášení přibližující události u praporů Stráže obrany státu na jižní Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Dosud nepublikovaná svědectví d... více


Válečné dokumenty vypovídajíVálečné dokumenty vypovídají2005, Miroslav Brož

ČS. zahraniční armáda v SSSR v dokumentech , exponátech a ve fotografii více


Stín jaderné války nad EvropouStín jaderné války nad Evropou2010, Josef Fučík

Podtitul: ke strategii vojenských bloků, operačním plánům a úloze Československé lidové armády na středoevropském válčišti v letech 1945-1968 Obdobím studené války se zabývá četná literatura různého politického a ide... více


Signály aneb Ještě se troubí a bubnujeSignály aneb Ještě se troubí a bubnuje2010, Milan Hodík

Kniha osvědčené dvojice autorů se podrobně zabývá všemi možnými signály – bubnovanými či troubenými. Čtenář se doví mnoho zajímavostí o jednotlivých odvětvích, která těchto signálů užívají v komunikačním procesu. Knihu d... více


Výsadkáři a průzkumníci československé a české armády 1945-1999Výsadkáři a průzkumníci československé a české armády 1945-19992001, Michal Koníček

Výsadkové a průzkumné jednotky představují elitu každé armády. Nejinak tomu bylo a je i v armádě bývalého Československa a armádě České republiky. více


Šipky k domovuŠipky k domovu1959, Michal Štemr

Autor, známý svými pracemi o životě a bojích čs. jednotek v SSSR, vypráví o našich samopalnících a jejich veliteli, Antonínu Sochorovi, vyznamenaném titulem Hrdina Sovětského svazu. Zajímavě líčí příběhy čs.vojáků, jejic... více


2