česká šlechta

štítky

52 knih


Heraldická ročenka 2008Heraldická ročenka 20082009, kolektiv autorů

OBSAH ČLÁNKY A STUDIE: Lukáš Vytlačil: Jaroslav Bořita z Martinic, s. 7 Michal Fiala – Jan Loch: Martinický palatinát, s. 24 Pavel R. Pokorný: Kapitoly z pražské heraldiky (Z erbovní galerie na Pražském hradě – O z... více


Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-15962015, Petr Mareš

Kniha se zabývá osobností předbělohorského bratrského rytíře Albrechta Pětipeského z Chýš a z Egrberku. Je rozdělena do dvou samostatných oddílů - odborná historická studie a edice korespondence. V první části je osob... více


Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–1620Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–16202013, Petr Mareš

Předkládaná studie je definitivním soupisem přísedících komorního soudu v letech 1527&ndsh;1620. Vychází ze starší edice Václava Schulze z roku 1904 a z prezencí přísedících zapisovaných do register komorního soudu, ... více
Páni ze StrakonicPáni ze Strakonic2013, Dobromila Brichtová

Historie vládců Prácheňska a dobrodinců řádu johanitů. více


Vládcové MoravyVládcové Moravy2007, Jiří Mitáček

Kniha statí ze stejnojmenného cyklu přednášek. více


Hertvíkové z Rušinova: Východočeská šlechta ve víru husitských bouříHertvíkové z Rušinova: Východočeská šlechta ve víru husitských bouří2021, Martin Musílek

Příslušníci šlechtického rozrodu Hertvíků z Rušinova (zemanů z Ostružna) byli na Čáslavsku a Chrudimsku usazeni nejpozději od počátku 14. století. K nejznámějším představitelům rodu patřil Jan Hertvík z Rušinova a na Lic... více


Bývalá česká šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech v Čechách a na Moravě a ve svých znacíchBývalá česká šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech v Čechách a na Moravě a ve svých znacích1948, Rudolf Bačkovský

Pojednává o jednotlivých šlechtických rodech, z nichž valná část po bělohorské porážce mizí v cizině. více


4