Cena Jiřího Ortena

štítky

38 knih


Vraní zpěvyVraní zpěvy2002, Radek Malý

Cena Jiřího Ortena 2003. Vrána prý umí docela slušně zpívat, ale přeci jen raději vydává skřeky. Mé Vraní zpěvy dokumentují vypjaté období vymezené dvěma roky a několika body: studium ve východním Německu, návrat na ... více


Miluji svou babičku víc než mladé dívkyMiluji svou babičku víc než mladé dívky2017, Ondřej Macl

Básnický debut na česko-slovenském pomezí. Až prévertovské ohlédnutí za ženou, která i největší hrdiny sladce houpala na kolenou, babičkou, babičkou osobní i babičkou archetypální. Prvotinu Ondřeje Macla lze spíše než z... více


VýjevyVýjevy2013, Ondřej Hanus

Mladý básník, překladatel a publicista Ondřej Hanus se ve své druhé sbírce představuje jako velký virtuos. Čtyřveršová strofa, sonet, rytmická klenba jambu, rým — to vše patří k nejsamozřejmější výbavě tohoto básníka. O ... více
Co s tímCo s tím2014, Alžběta Stančáková

Debutovou sbírku Alžběty Stančákové (1992), autorky nejmladší generace, odlišuje od tvorby jejích vrstevníků a vrstevnic především nadhled, ironie a schopnost přirozeně pointovat text. Vzpomínky, zážitky a pozorování bez... více


SuťSuť2007, Jonáš Hájek

Hájek zachycuje ve svých verších rozevlátým, někdy až barokně košatým rýmem stav současného světa a společnosti. Jeho básně mají někdy až epigramatickou stručnost, jindy u zvoleného tématu setrvávají poněkud déle, avšak ... více


Strychnin a jiné básněStrychnin a jiné básně2005, Marek Šindelka

Poezie Marka Šindelky dává čtenáři poznat zvláštní bolest, která je přítomná v jeho básnických vzpomínkách na nelehké dětství a dospívání. více


Jsem městoJsem město1998, Pavel Brycz

Sbírka mikropříběhů, povídek, básní, inspirovaná Mostem a jeho obyvateli, autor za knihu získal v roce 1999 Cenu Jiřího Ortena pro autory do 35 let. více


Betonová plážBetonová pláž2020, Šimon Leitgeb

Druhá básnická knížka Šimona Leitgeba vychází tři roky po jeho pozoruhodném debutu a v mnohém na něj navazuje. Stále se přidržuje dětské či mladické perspektivy, znovu jsou básně ukotveny v koncizním rámci, jenž má tento... více


V jámě lvovéV jámě lvové1997, Jan Jandourek

S humorem a jemnou ironií je vylíčen příběh Izraelce, který se svou chytrostí a mazaností stane prorokem na dvoře krále Nabuchodonosora v Babylonu. více


Pan TwardowskiPan Twardowski1998, Bogdan Trojak

Druhá sbírka mladého autora těží z námětu pověsti o panu Twardowském, která je vlastně polskou variací faustovského motivu. Téma autor zpracoval převážně pomocí básnických dialogů, v nichž se snaží zachytit věčný svár m... více


Ztracené pekloZtracené peklo1994, Jaromír Typlt

Podtitul: Dryjáky z magmatu a černé žluči (1988–1992) Typltovy verše v sobě nesou silný, eruptivní náboj, mají zcela sugestivní výraz umocněný gejzírem nápadů a originálních slovních seskupení. více


OchozOchoz1994, Petr Borkovec

V autorově nové sbírce tvoří dominantní prvek niterná a soustředěná práce s jazykem. Verše, které prozrazují autorovo křesťanské zaujetí, jsou významově posunuty do abstraktní roviny, což je dáno přílišným užíváním novot... více


RorýsyRorýsy2012, Ondřej Buddeus

Texty Ondřeje Buddeuse (1984), šéfredaktora časopisu Psí víno, bez šifer a expresivních metafor či rozvolněné obraznosti vyprávějí příběhy a pečlivě navozují situace, kterých se čtenář může bezprostředně zúčastnit. Bohat... více


Krajina s OféliíKrajina s Ofélií2003, Marie Šťastná

Sbírka básnířky Marie Šťastné, která byla v roce 2004 oceněna Cenou Jiřího Ortena. Edice První knížky, v níž Krajina s Ofélií vyšla, představuje talentované autory poezie, kteří vyšli z literární soutěže Ortenova Kutná H... více


Pití octaPití octa2001, Martin Langer

Sbírka českého autora mladší generace obsahuje poezii, která se pokouší objevovat nové hodnoty a prosazovat vlastní názory. Langerovo úsilí je nejpřesvědčivější v těch pasážích, kde dává svým veršům náznak epického příb... více


2