Boží prozřetelnost

štítky

38 knih

Naděje pro Chanu: jak hledat Boží vůli, když dítě nepřicházíNaděje pro Chanu: jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází2013, Jennifer Saake

Kniha je určená pro všechny páry, které touží po dítěti, jež nepřichází, truchlí pro miminko, které se nedožilo porodu, nebo už příliš dlouho čekají na děťátko, které by mohli osvojit. Autorka vám pomůže hledat cestu za ... více


Boží průlom v římském podsvětíBoží průlom v římském podsvětí2020, Chiara Amirante

Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti v životě autorky, zakladatelky komunity Nové horizonty, která se věnuje narkomanům a mladým lidem v těžkých životních situacích. Chiara Amirante (* 1966) byla v mládí formována ... více


Pane, ať slyším!Pane, ať slyším!2010, Martin Holík

Texty jsou výběrem z několika set rozhlasových úvah a zamyšlení, pronesených autorem ve vysílání Proglasu v letech 1997 – 2009, nejčastěji v rámci pořadu Myšlenka na den. více
O povolání - Několik užitečných úvahO povolání - Několik užitečných úvah2011, Tomáš Špidlík

Poslední titul, který kardinál Tomáš Špidlík za svého života sepsal, se věnuje tématu Povolání. Odpovídá v něm na nejčastější námitky, pochybnosti a otázky, které si klade každý, před nímž vyvstane čas volby směru života... více


Důvěřuji Bohu a proto i bližnímuDůvěřuji Bohu a proto i bližnímu2010, Miroslav Pacifik Matějka

Vybrané myšlenky sv. Františka z Assisi. Malá duchovní analýza spisů sv. Františka z Assisi s ohledem na jeho zbožnou důvěru v Boha, který k němu promlouval i skrze bližního. Publikace je pokusem napomoci českému čten... více


Boží stopy v příroděBoží stopy v přírodě2014, Miroslav Saniga

„Příroda je krásná v každém okamžiku a za každého počasí. Kouzelnou atmosféru v jejích zákoutích vytvářejí šedavé závoje mlhy rozvěšené v korunách stromů, bělostné roucho čerstvě napadaného sněhu, dešťové kapky na listec... více


Naslouchání BohuNaslouchání Bohu2009, James W. Goll

Jak k nám Bůh mluví? : praktické rady pro naslouchání Bohu a rozeznávání jeho hlasu / Naučte se naslouchat Bohu a mluvit s ním. Opravdu Bůh mluví i dnes? Promluví i k nám osobně? Porozumíme mu, když mu budeme naslouc... více


Boží univerzální záměryBoží univerzální záměry2010, Alan Vincent

Výklad Listu Římanům - Škola Slova Graz 2010 / List Římanům je ze všech Pavlových dopisů nejsystematičtější. Je to nejúplnější a nejopatrněji zdůvodněný dokument o základech křesťanské teologie. Alan Vincent rozebírá... více


Tajemství vinné révyTajemství vinné révy2013, Bruce Wilkinson

Směřování k hojnosti / Tato kniha Bruce Wilkinsona je originální autorovou interpretací posledních Ježíšových slov, která pronesl ke svým učedníkům na vinici v předvečer svého ukřižování. Dostává se nám podrobného výklad... více


Hledám tvou tvářHledám tvou tvář2011, Vojtěch Kodet

Kratičká zamyšlení nad biblickými texty jsou rozdělena do čtyř částí: Hledání, Žízeň, Duchovní hlad, Povolání jako žízeň Boží. Jejich nosným tématem je vztah mezi Bohem, milujícím a hledajícím, a člověkem, který se může ... více


Božia prozreteľnosťBožia prozreteľnosť2012, Catalina Rivas

Iný pohľad na smrť. Svedectvo Cataliny Rivas o sviatosti zmierenia a pomazaní chorých. Mystička Catalina Rivas žije v Cochabambe v Bolívii. V prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia si ju Ježiš vyvoli... více


Moc zlaMoc zla2014, Bernard Bro

Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým. Nenabízí řešení, alespoň ne v rozumové oblasti. Jediné řešení je přijetí zla, bez nároků na vysvětlení, na možnost úniku, ale též bez rezignace a z... více


Původ křesťanského nárokuPůvod křesťanského nároku2012, Luigi Giussani

Na počátku křesťanského nároku nestojí nějaká idea, nauka nebo sbírka přikázání, nýbrž osoba Ježíše z Nazaretu. O idejích lze diskutovat, ale osobu lze poznávat pouze v živém vztahu. Luigi Giussani v této knize předst... více


Dramata víryDramata víry2011, Carlo Maria Martini

Knižní titul Dramata víry spojuje Martiniho tři publikované tematické celky (věnované lidem dobré vůle), jejichž pojící myšlenkou je hledání „živého Boha“. Přes postavy apoštolů, Ježíšovu matku Marii a ženy blízko Ježíše... více


Panna Maria v království Boží VůlePanna Maria v království Boží Vůle2009, Luisa Piccarreta

Rozjímání pro Dům Boží Vůle na měsíc květen. Velká italská mystička Luisa Piccarreta (1865–1947) sepsala mj. rozjímání s nebeskou Královnou, Pannou Marií. Původně to bylo 31 rozjímání na každý den měsíce května, ovšem... více


2