biblická hebrejština

štítky

11 knih


Hebrejské člověkosloví 98% Hebrejské člověkosloví 1996, Milan Balabán

Odborná studie evangelického teologa rozebírá hebrejské náboženské myšlení, které vychází především z interpretace knih Starého zákona. Konfrontuje s filozofií M.Heideggera. více


Faraonův poklad: román z doby Ramesse II. 69% Faraonův poklad: román z doby Ramesse II. 1999, Wilhelm Walloth

Historický román líčí příběh židovské princezny z období Nové říše, kdy Egypt ovládl sousední Sýrii a Palestinu a na jeho velkolepých stavbách dřely statisíce porobených Hebrejců. více


Výkladový slovník biblických jmen 100% Výkladový slovník biblických jmen 2003, Jan Heller

Kniha shrnuje a završuje výsledky autorova mnohaletého, ba celoživotního bádání na poli biblické onomatologie. Správné porozumění významu biblických jmen skýtá hlubší vhled do textu a tím může podnětně ovlivnit jeho inte... více
Učebnice biblické hebrejštiny 95% Učebnice biblické hebrejštiny 2003, Jacob Weingreen

Druhé vydání mimořádně úspěšné učebnice hebrejského jazyka, zaměřené na studium biblických textů. Jejím hlavním cílem je seznámit čtenáře se specifickými rysy biblických textů, díky své přístupné formě však může poslouži... více


Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu 93% Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu 2006, Blahoslav Pípal

Slovník obsahuje celou slovní zásobu Starého zákona kromě jmen vlastních a částí aramejských. Hebrejské výrazy jsou seřazeny pod příslušnými kořeny, z nichž jsou odvozeny, anebo pod výrazy označenými za hesla základní; t... více


Hebrejské myšlení 100% Hebrejské myšlení 1993, Milan Balabán

Souborné, upravené vydání pěti sešitů, jež postupně vycházely samizdatem v letech 1984-1986. Kniha se zabývá vnější a vnitřní strukturou (především starozákonní) bible, a hebrejským pojetím víry (pravdy). Text je doplněn... více


Příběh knihy Ester 100% Příběh knihy Ester 2017, Jigal Ariel

Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu ... více


Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu 80% Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu 2005, Filip Čapek

Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B.S. Childse a J.A. Sanderse. Předmětem této práce je kánon Hebrejské Bible jako interpretační možnost; autor téma rozvádí na pozadí díla dvou významných postav ... více


Žalm 119 0% Žalm 119 2019, Miroslav Varšo

Žalm 119 je najdlhším žalmom Žaltára, preto mu venujeme osobitný zväzok. Ide o abecedný žalm, každá z jeho dvadsiatich dvoch strof sa začína iným písmenom v poradí hebrejskej abecedy. Žalmista s obdivom hľadí na ľudí, ... více


Samek: Nástin problému zla ve Starém zákonu 0% Samek: Nástin problému zla ve Starém zákonu 1993, Ladislav Moučka

Studie se věnuje významu písmene samek, stojícího na 15.místě hebrejské abecedy, jež vyjadřuje zlo a je tak i chápáno. více


Lešon hassefarim: Základové hebrejského jazyka biblického 0% Lešon hassefarim: Základové hebrejského jazyka biblického 1892, Jaroslav Sedláček

Učebnice biblické hebrejštiny. více