Basilejský koncil

štítky

4 knih


Basilejská kompaktátaBasilejská kompaktáta2011, František Šmahel

Podtitul: příběh deseti listin Studie se věnuje průběhu basilejského koncilu, vysíláním legátů z koncilu do husitských Čech a husitskými poselstvy na koncil před vyhlášením kompaktát v Jihlavě. Výsledkem kompaktát je ... více


Turnaj víry: Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433Turnaj víry: Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–14332020, Dušan Coufal

Jednání Čechů s basilejským koncilem lze označit za vrcholný okamžik husitské revoluce. V knize se těší pozornosti počáteční fáze této mimořádné dějinné události. Autor navazuje na řadu starších pokusů popisujících slyše... více


Čechové na basilejském sněmuČechové na basilejském sněmu1997, Alois Krchňák

Studie věnovaná basilejskému sněmu. Dramatický obraz o jednáních a „hádáních“ českého poselstva na basilejském koncilu. Zachycuje každodenní život, ve kterém zástupci české myšlenky bojovali za své přesvědčení. Kniha ... více
Jihlava a Basilejská kompaktátaJihlava a Basilejská kompaktáta1992, kolektiv autorů

Jihlava a Basilejská kompaktáta 26.-28. červen 1991 : sborník příspěvků z mezinárodního sympozia k 555. výročí přijetí Basilejských. více