Babylónie

štítek, 20 knih


JeremjášJeremjáš2006, F. Werfel

Prostřednictvím strhujícího vyprávění ožívá před čtenářem svět starověkých říší, těch, kdo určovali jejich osudy, stejně jako těch, kdo se doptávali hvězd či vůle bohů ve snaze uvést běh věcí na zemi v soulad s božským ú... více


Soumrak nad BabylóniíSoumrak nad Babylónií2006, J. Frank

Chloe dostala do vínku zvláštní dar: za určitých okolností dokáže projít trhlinou v čase do doby, kterou její současníci znají jen z učebnic dějepisu. Mimořádné schopnosti se však mohou stát i prokletím, poněvadž místo i... více


Babylon 1Babylon 11987, M. Figuli

V roku 1946 vyšiel monumentálny, štvorzväzkový historický román Babylon, v ktorom autorka zobrazila posledné roky existencie Novobabylonskej ríše. Nadčasový rámec románu spočíva v umeleckej analýze absolutizácie moci, kt... více
Babylonské řekyBabylonské řeky2006, M. Peyramaure

Nejvýznamnější náboženský svátek Babylonu se blíží, avšak přípravy k oslavám Nového roku naruší neslýchaná událost: V chrámu boha Marduka došlo k loupeži a dvojnásobné vraždě. Zmizela boží insignie, těžký zlatý pektorál ... více


Střela z ElamuStřela z Elamu1975, J. Edigey (pseudonym)

Detektivně laděný příběh s motivem lásky z prostředí starého Babylónu za vlády Nabukadnesara II., přinášející mladým čtenářům nejen napětí, ale i poučení, byl poctěn cenou polské Akademie věd za román pro mládež.... více


Při řekách babylónskýchPři řekách babylónských1990, M. Bič

Oblast „při řekách babylonských” je místem zrodu nejstarší nám známé civilizace sumersko-akkadské, která značně ovlivňovala i okolní oblasti a svými důsledky zasahuje až do dneška. (záložka) více


Babylon II.Babylon II.1980, M. Figuli

Z Uru, Uruku, Larzy, Lagaša, Eridy, Nipuru, Kiša, Kuty, Siparu, Opisu, Maradu, Dilbatu, Šurupaku, Isinu, Surapu, Umy, Keša, Borsipy a Babylonu zavítali guvernéri alebo ich zástupcovia na návršie Hila. Želal si to Nebuzar... více


Pod babylónskou věžíPod babylónskou věží1987, B. Hruška

Kniha významného vědeckého pracovníka Orientálního ústavu v Praze seznamuje s všedním životem, kulturou a ekonomickými vztahy ve starověké Mezopotámii. Text je doplněn velkým množstvím barevných i černobílých obrázků.... více


Gilgameš: Mytické drama o hledání věčného životaGilgameš: Mytické drama o hledání věčného života2002, M. Balabán

Nejstarší epos světa Gilgameš - zrcadlí svět sumerských a babylónských duchovních tradic v oblasti starověkého Bábelu. S bezpříkladným myšlenkovým ponorem a vysoce politickým jazykem vynáší anonymní mezopotamský dramatik... více


Starověký BabylónStarověký Babylón1983, E. Klengel-Brandt

Populárně napsaná kniha podává dějiny babylonské říše v době jejího největšího rozkvětu /6. stol. př. n. l./. více


Klasické židovstvíKlasické židovství2011, G. Stemberger

Kultura a historie rabínské doby. Rabínskou dobu, tj. období od zničení jeruzalémského Chrámu v roce 70 až do konce existence rabínských akademií kolem roku 1040, můžeme právem označit za „klasické židovství“. V těcht... více


Babylon, neviestka bohovBabylon, neviestka bohov1988, A. Lundkvist

Svetoznámy švédsky spisovateľ Artur Lundkvist (nar. 1906), člen Nobelovho výboru a laureát Leninovej ceny, nám v svojej osemdesiatej knihe, ktorá je zároveň jeho ôsmym a posledným historickým románom, približuje život v ... více


Bij vlky, pastýři!Bij vlky, pastýři!1952, T. d. Vries

Rozsáhlá románová skladba pokrokového soudobého holandského spisovatele, dějově umístěná do předoasijských měst Babylonu a Nippuru a přilehlých stepních a horských vesnic, v době asi 2. 400 let př. n. l. Ústřední postavo... více


NebukadnezarNebukadnezar1926, H. Welten

Babylonský král Nebukadnezar Vydal J.R.Vilímek v edici Život a láska slavných mužů a žen více


NitokrisNitokris1925, H. V. Schumacher

Nitokris - Kněžka stařina - román z posledních dnů města Ninive. Na základě nových archeologických objevů chtěl Schumacher napsat první román babylonský, jednající o zápase mezi oběma giganty - Babylonem a Ninive. Dříve ... více


1

Doporučené štítky

starověká města starověké civilizace Mezopotámie studie judaismus příběhy Bible Izrael Gilgameš starověký Egypt náboženství