archeologické lokality

štítky

40 knih


Turnov - Maškovy zahrady. Příběh prastaré osady na břehu JizeryTurnov - Maškovy zahrady. Příběh prastaré osady na břehu Jizery2010, Jan Prostředník

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Neolitický sídelní areál ve VochověNeolitický sídelní areál ve Vochově2013, Ivan Pavlů

Podle výzkumů Archeologického ústavu AV ČR v Praze 1977-1980 a Západočeského muzea v Plzni 2004. více


Oppidum České Lhotice a jeho sídelní zázemíOppidum České Lhotice a jeho sídelní zázemí2010, Alžběta Danielisová

Shrnutí výsledků z archeologických výzkumů východočeského oppida České Lhotice. Důležitá pozornost je věnována archeologickým nálezům. více
Slovania a Avarský kaganátSlovania a Avarský kaganát1992, Zlata Čilinská

Výpoveď staroslovanského pohrebiska v Želovciach. více


Geofyzikální průzkum oppid v Čechách : zhodnocení projektu (2003-2007)Geofyzikální průzkum oppid v Čechách : zhodnocení projektu (2003-2007)2013, Petr Drda

Monografie seznamuje s metodami a výsledky geofyzikálního výzkumu českých oppid prováděného v letech 2003-2007. více


Sluneční vůz FaethontaSluneční vůz Faethonta2012, Igor Lisový

Abecední průvodce vzácnými lokalitami a skvosty starověku (Egypt, Řecko a Řím) - minulost v publikacích naší doby (výběr literatury). více


Slovensko vo včasnoslovanskom obdobíSlovensko vo včasnoslovanskom období1994, Gabriel Fusek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Černínské archeologické střípky 2001/2002Černínské archeologické střípky 2001/20022003, Daniel Stolz

Svědectví podzemního archivu o životě našich předků. Dvojjazyčná publikace: Archeological Fragments from Černín - The lives of our ancestors trough our buried heritage. více


Opevnená osada z doby bronzovej vo VeselomOpevnená osada z doby bronzovej vo Veselom1964, Anton Točík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čas neandertálců / Time of NeanderthalsČas neandertálců / Time of Neanderthals2016, Petr Neruda

Do anglického jazyka přeložila Lada Krutilová. Na každé straně knihy je text v českém a anglickém jazyku. více


Sedmdesát neustupných letSedmdesát neustupných let2003, Pavel Vařeka

Tato publikace je vydána u příležitosti životního jubilea prof. Evžena Neustupného. Jeho významným svorníkem práce se v nedávné době stalo budování katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni.... více


Langobardský mečLangobardský meč2016, kolektiv autorů

Kniha rozebírá restaurátorský zásah na langobardském meči z doby stěhování národů. Popisuje také archeologický průzkum lokality a dobu Langobardů v Čechách. více


Archeopark Chotěbuz-PodoboraArcheopark Chotěbuz-Podobora2012, neznámý, neuveden

Průvodce pravěkou a raně středověkou lokalitou. více


Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve střední AsiiDo srdce Asie: 10 let české archeologie ve střední Asii2012, kolektiv autorů

Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli pracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i ... více


Dolnorakouské Podunají v raném středověkuDolnorakouské Podunají v raném středověku1990, Jarmila Justová

Slovanská archeologie k jeho osídlení v 6.-11. století. více


2