anesteziologie

štítky

13 knih

Praktická anesteziologiePraktická anesteziologie2011, kolektiv autorů

Přehledná a mimořádně praktická publikace. Čtenář v ní najde vše potřebné - poslouží jednak anesteziologům jako stručné repetitorium či úvod do problematiky. Lékaři souvisejících oborů (jako např. intenzivisté a lékaři c... více


Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětíZáklady anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí2003, Jan Pachl

Dotisk učebnice pro studenty lékařských fakult a začínající lékaře obsahuje základní poznatky z oboru anesteziologie a resuscitace. Student se postupně seznámí s historií oboru, současnými metodami celkové i regionální a... více


Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči : vybrané kapitolyMonitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči : vybrané kapitoly1999, Zdeněk Handl

Určeno lékařům, sestrám a středním technickým pracovníkům. Seznamuje s problematikou některých monitorovacích metod, jak neinvazivních, tak invazivních, využívaných v klinické praci na jednotkách intenzivní péče a v medi... více
Jak přežít chemoterapii a ozařováníJak přežít chemoterapii a ozařování2005, Judith McKay

Autorkami jsou zdravotní sestry s mnoholetou praxí v péči o pacienty s onkologickým onemocněním. Srozumitelně vysvětlují podstatu a význam chemoterapie, a konkrétními dietními a režimovými doporučeními pomáhají nemocným ... více


Monitorování nervosvalového přenosu v anesteziologiiMonitorování nervosvalového přenosu v anesteziologii2007, Milan Adamus

Kurarimimetika jsou neodmyslitelnou součástí moderní anesteziologické praxe. V textu je kladen důraz na praktickou stránku monitorování nervosvalového přenosu tak, aby publikace mohla sloužit jako příručka během anestezi... více


Regionální anestezieRegionální anestezie1998, Dimitrij Miloschewsky

Přednášky, věnované technikám místního znecitlivění, vycházejí z letitých praktických zkušeností autorů. více


Novinky  v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 20082008, Pavel Ševčík

Sborník odborných článků Národního kongresu v Brně r. 2008. více


Analgezie a anestezie v porodnictvíAnalgezie a anestezie v porodnictví2013, Antonín Pařízek

Učebnice určená pro porodníky, anesteziology, neonatology, dětské lékaře, porodní asistentky a studenty medicíny. Kolektiv autorů, předních českých odborníků, přináší rozsáhlé mezioborové informace a současné poznatky o ... více


Zásady anesteziologie a neodkladné péče se zaměřením na dětský věkZásady anesteziologie a neodkladné péče se zaměřením na dětský věk1992, Jan Pachl

Publikace vznikla na základě potřeby posluchačů 2. LF UK v Praze poté co výuka anesteziologie a neodkladné péče dostala ve výukových programech fakulty nový, dříve prázdný prostor. Do textu je zařazena řada informací z o... více


Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgiiAnestezie a pooperační péče v cévní chirurgii2012, Pavel Michálek

Monografie je určena zvláště anesteziologům, kteří poskytují perioperační péči u pacientů cévní chirurgie, a lékařům podílejícím se na péči pooperační. Je také důležitá pro lékaře cévní chirurgie, jimž poskytuje přehled ... více


Dětská anesteziologieDětská anesteziologie2012, kolektiv autorů

Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče v pediatrii a pro všechny ostatní pracující na anesteziologických úsecích. Popisuje odlišnosti dětského věku,podává přehled o farmakol... více


Základy anesteziologieZáklady anesteziologie1981, kolektiv autorů

Anesteziologie je obor, který se za pomocí farmakologických či jiných postupů zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda celkové anestezie. Stále větší rozšíření... více


Dětská anestezieDětská anestezie2019, Vladimír Mixa

Bezpečnost pacientů v celém perioperačním období a kvalita péče o ně jsou prioritní zájmy anesteziologa. K tomu musí být dostatečně odborně vzdělán, musí získat potřebnou zkušenost a musí pracovat s vhodným vybavením v... více