anatomie člověka

štítky

54 knih

Anatomie 1Anatomie 12001, Radomír Čihák

Učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., upravili a doplnili tento díl podle poslednich poznatků (zejm. variabilita kostí a svalů a některé ... více


Tajuplné lidské těloTajuplné lidské tělo2001, Nick Arnold

Co se stane s potravou, kterou sníte? Proč potřebují zesnulí ostříhat? Odpovědi na tyto otázky a další informace o lidském těle vám přiblíží nevšedním avšak čtivým způsobem tato kniha. Jestli váš žaludek zvládne nechutno... více


Anatomie 2Anatomie 22002, Radomír Čihák

Tento díl upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Obsahuje gastropulmonální a urogenitální systém a soustavu žláz s vnitřní sekrecí, která je koncipována jako funkční systém... více
Memorix anatomieMemorix anatomie2015, Radovan Hudák

Memorix anatomie je moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie. Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu, členění a funkci konkrétního systému či orgánu. Text dopl... více


Lidské tělo - Atlas anatomie člověkaLidské tělo - Atlas anatomie člověka2003, Rastislav Druga

Kniha, která by neměla chybět v žádné rodině ani škole. Odborně, a přitom srozumitelně popisuje všechny orgány a krajiny lidského těla. Je velmi přehledně rozdělena, a to podle topografického členění lidského těla: hlava... více


Základy anatomie 5. - Anatomie krajin tělaZáklady anatomie 5. - Anatomie krajin těla2008, Rastislav Druga

Anatomie krajin těla je pátým dílem Základů anatomie. Bohatě ilustrovaná učebnice obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb. U každé kraji... více


Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní oboryAnatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory2008, Alena Merkunová

Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v prvn... více


Co se skrývá v lidském těleCo se skrývá v lidském těle2014, Katie Daynes

Co se skrývá v lidském těle: více než 60 otevíracích okének. Jak a proč funguje lidské tělo? Kdo byl nejvyšší či nejrychlejší člověk na světě? Nebo jsou-li všechny sladkosti špatné, k čemu potřebujeme plíce a mnoho jinýc... více


Atlas lidského tělaAtlas lidského těla1993, Trevor Weston

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Plastická anatomie člověka pro umělce a přátele uměníPlastická anatomie člověka pro umělce a přátele umění1947, Josef Zrzavý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Základy anatomie 3. - Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systémZáklady anatomie 3. - Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém2005, Rastislav Druga

Třetí díl Základů anatomie je věnován splanchnologii a předkládá systematickou anatomii trávicího, dýchacího a močopohlavního systému a žláz s vnitřní sekrecí. Všechny kapitoly mají podobnou strukturu. Každý orgán je nej... více


Anatomický obrazový slovníkAnatomický obrazový slovník1996, Heinz Feneis

Anatomický slovník pro lékaře a studenty medicíny, 2.české přepracované a rozšířené vydání 1996 více


Ako sa nepoznámeAko sa nepoznáme1989, Lennart Nilsson

To, čo uvidíte, je výsledkom spolupráce mnohých odborníkov. Sú to ľudské orgány v detailných záberoch za použitie elektronických prístrojov. Počet strán 76, niektoré orgány sú zväčšené až 1000 x až 20000 x. Veľký formát ... více


Anatomie centrálního nervového systémuAnatomie centrálního nervového systému2011, Rastislav Druga

Učebnice Anatomie centrálního nervového systému je určena především pregraduálním studentům lékařství, ale může sloužit i studentům bakalářských směrů a pro osvěžení vědomostí i postgraduálním studentům neurovědních obor... více


Zázraky lidského tělaZázraky lidského těla1983, Miroslav Matoušek

Anatomie a pochody v lidském těle,fungování a stavba jednotlivých orgánů. více


1