6. století

štítek, 9 knih


Zloději hedvábíZloději hedvábí2017, D. Husemann

Byzanc, léta Páně 552 Z císařského pověření se zvědové Taurus a Olympiodoros vydávají do daleké Asie, aby tam odhalili tajemství výroby hedvábí. Skutečně se jim podaří ukrást housenky bource morušového a ukrýt je v dutý... více


Hrabě BelisariusHrabě Belisarius1948, R. Graves

Na pozadí rozpadající se východořímské říše v 6. století n. l. vykresluje autor postavu čestného generála Belisaria, který, ač císařem nenáviděn pro své úspěchy, nikdy svého vládce nezradí. více


Muži z bronzuMuži z bronzu2006, S. Oden

Píše se rok 526 před naším letopočtem a historie starého Egypta vstupuje do posledního tragického dějství. V tisícileté říši faraonů, před níž se kdysi třásla polovina světa, se šíří úpadek. Král Ahmose sice stále třímá ... více
GermániGermáni1999, M. Todd

Rané dějiny Germánů (4.-8. stol.), obecná charakteristika etnika a dějiny jednotlivých kmenů. Původ etnika, jazyk, přírodní prostředí germánského osídlení, společenské uspořádání, způsob života, mytologie, kult, umění. ... více


Justinián - Život a vláda východořímského císařeJustinián - Život a vláda východořímského císaře2009, M. Meier

Jednou z výrazných změn, k nimž došlo v pozdní antice, bylo přenesení hlavního města říše z Říma do nově založené Konstantinopole, která se na dalších tisíc let stala centrem východořímské, resp. byzantské říše. Jejím ne... více


CísařovnaCísařovna2003, T. Korber

Román o životě Theodory, krásné a inteligentní ženy neurozeného původu, která se domohla vysokého postavení a stala se v 6. století byzantskou císařovnou. Theodora byla dcerou syrské matky a řeckého námořníka, žijící v ... více


Králův havranKrálův havran1999, T. Hawat

Děj historického románu je zasazen do šestého století. Čtenáře přenáší na dvůr gótského krále Totily, kde mimo jiné působí krvavý kníže Teie, který drtil armády císaře Justiniána. Králův havran je román plný mystiky a ro... více


O věčnosti světa. Jan Filoponos proti AristoteloviO věčnosti světa. Jan Filoponos proti Aristotelovi2006, J. Daneš

Téměř dvě tisíciletí byl aristotelsko-ptolemaiovský model světa považován za hodný následování. Křesťané totiž převzali model světa rozpracovaný starověkými autory. Podle tohoto modelu byl svět nestvořený, bez počátku a ... více


Súboj titanov: Nový Rím a PerziaSúboj titanov: Nový Rím a Perzia2020, M. Hurbanič

Kniha je výsledkom dlhoročnej výskumnej práce, v rámci ktorej sa autor zaoberal predovšetkým rôznymi aspektmi dejín diplomacie na prelome antiky a stredoveku. Práve vzťahy medzi vtedajšími veľmocami – Východorímskou ríšo... více


Doporučené štítky

raný středověk pozdní antika dějiny národů historie vesmír 4.-5. století byzantská filozofie čas 8. století historické romány