6. ročník základní školy

štítek, 20 knih


Botanika pro 6. ročník základní devítileté školyBotanika pro 6. ročník základní devítileté školy1965, J. Šula

Schváleno ministerstvem školství a kultury jako učební text k vyučování přírodopisu v šestém ročníku základních devítiletých škol v roce 1960. více


Český jazyk pro 6. ročník základní školyČeský jazyk pro 6. ročník základní školy2001, V. Styblík

Tato učebnice je první částí čtyřdílné koncepční autorské řady učebnic pro výuku českého jazyka na druhém stupni ZŠ. Učebnice jsou zpracovány podle osnov vzdělávacího programu Základní škola a vycházejí výhradně se schva... více


Dějepis pro 6.ročník ZŠ - Pravěk a starověkDějepis pro 6.ročník ZŠ - Pravěk a starověk2004, V. Válková

Učebnice pravěku a starověku pro základní školy. více


Zeměpis pro 6. ročníkZeměpis pro 6. ročník1978, P. Janega

Učebnice zeměpisu pro žáky šestých tříd ZŠ. více


Pracovní sešit z matematiky - soubor úloh pro 6. ročník základní školyPracovní sešit z matematiky - soubor úloh pro 6. ročník základní školy2011, O. Odvárko

Součást přepracované řady učebnic matematiky pro ZŠ. Přepracované učebnice lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější vzhledem k nové grafické úpravě. více


Zoologie pro 6. ročník základních devítiletých školZoologie pro 6. ročník základních devítiletých škol1963, J. Roubal

Učebnice pro základní devítileté školy. více


Matematika 6 - Dokážeš to! - Výklad a cvičení pro lepší znalosti v 6. tříděMatematika 6 - Dokážeš to! - Výklad a cvičení pro lepší znalosti v 6. třídě2011, T. Končan

Nová řada atraktivních cvičebnic matematiky pro žáky 4. až 9. tříd základních škol. Cvičebnice obsahují témata Rámcových vzdělávacích programů, která činí žákům největší potíže. Mají přehledné uspořádání s barevnými pikt... více


Dějepis pro ZŠ 6 - Metodická příručkaDějepis pro ZŠ 6 - Metodická příručka2007, V. Válková

Metodická příručka obsahuje rady a pokyny, jak s učebnicí pracovat, řešení úkolů z učebnice a z pracovního sešitu a řadu doplňujících a rozšiřujících textů. více


Fyzika pro 6. ročník základní školyFyzika pro 6. ročník základní školy2014, J. Bohuněk

Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vysvětlení nových poznatků a ukázky jejich využití v denním životě, ale... více


Hudební výchova pro 6. ročník základní devítileté školyHudební výchova pro 6. ročník základní devítileté školy1966, O. Duzbaba

Schváleno ministerstvem školství a kultury jako učebnice hudební výchovy pro základní devítileté školy v roce 1964. více


Zeměpis pro 6. a 7.ročník základní školy: Zeměpis světadílů. Pracovní sešitZeměpis pro 6. a 7.ročník základní školy: Zeměpis světadílů. Pracovní sešit2005, J. Demek

Druhá část čtyřdílné řady pro 6. - 9. ročník. Čtyřdílná řada učebnic zeměpisu je určena pro 2. stupeň Z a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola se jednotl... více


Opakujeme češtinu v 6. ročníku (1. díl)Opakujeme češtinu v 6. ročníku (1. díl)2003, J. Kvačková

Pracovní sešit přináší přehledný výklad učiva v tabulkách doplněný gramatickými cvičeními, diktáty apod. více


Opakujeme češtinu v 6. ročníku (2.díl)Opakujeme češtinu v 6. ročníku (2.díl)2003, J. Kvačková

Navazuje ve výkladu a procvičování učiva na 1. část. Je zpracován přesně podle vzdělávacího programu Základní škola. Po kapitolách z tvarosloví následují opakovací testy. více


Němčina pro 6. ročník základní školyNěmčina pro 6. ročník základní školy1999, M. Maroušková

Učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola a podle nového německého pravopisu. Německo-český a česko-německý slovníček. více


Školní zeměpisný atlas pro 6. a 7. postupný ročník všeobecně vzdělávacích školŠkolní zeměpisný atlas pro 6. a 7. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol1958, J. Janka

Školní zeměpisný atlas pro 6. a 7. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. více


1 2 >