30. léta 20. století

štítky

127 knih


Ve stínu Mnichova: Z historie československé armády 1932 - 1939Ve stínu Mnichova: Z historie československé armády 1932 - 19392008, Pavel Šrámek

Nový pohled na dějiny československých ozbrojených sil. Fotograficky bohatě vybavená kniha představuje pomocí vybraných témat československou armádu ve 30. letech 20. století od příprav zásadních organizačních změn až po... více


Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském RuskuVytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku2014, Wendy Z. Goldman

Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazuje, jak masové opera... více


Neklidné století aneb Žít se ctíNeklidné století aneb Žít se ctí2019, Kamil Rodan

Kniha popisuje životní osudy studentů a studentek dívčího reálného gymnázia v Prostějově na pozadí dějin Československa 20. století. Vedle informací ze školního života na přelomu 30. a 40. let minulého století se čtenář ... více
Mata Hari z Chebu: Příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské službyMata Hari z Chebu: Příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské služby2020, Emil Hruška

Československá zpravodajská služba (2. oddělení hlavního štábu Československé armády) byla ve třicátých letech minulého století pověstná svou vysokou profesionalitou a výkonností. Když se v roce 1933 dostali v sousedním ... více


Klatba Sudet: Dramatické dějiny českého pohraničíKlatba Sudet: Dramatické dějiny českého pohraničí2019, Milan Jenčík

Jaký pocit vyvolá v člověku pohled na zpustlou krajinu našeho pohraničí, na ruiny domů, na zaniklé hřbitovy či torza vesnic? Co bylo a je příčinou tohoto stavu? Co všechno se do dnešních dní uložilo do paměti jednotlivýc... více


Betonová iluzeBetonová iluze2013, Václav Junek

Betonová iluze je unikátní kniha, která na celkem malé ploše jednoznačně a především srozumitelně uvádí na pravou míru svaté téma Československého stálého opevnění z let 1935 až 1938. Aniž se chce vysloveně dotknout tak ... více


Dějiny Světa 9Dějiny Světa 91967, Jevgenij Michajlovič Žukov

Devátý svazek Dějin světa zahrnuje léta 1924–1939, historické období, pro něž byla zvláště příznačná sílící hrozba druhé světové války. Devátý svazek je rozdělen do čtyř částí. První tři části obsahují historický materiá... více


Stalinovi diplomaté v Evropě 1930-1939Stalinovi diplomaté v Evropě 1930-19392004, Sabine Dullin

Kniha klade otázky a hledá na ně odpovědi ve studiu vlivu stalinistického systému na zahraniční politiku SSSR a pomáhá čtenáři lépe pochopit vzestup sovětské moci v předvečer druhé světové války. Z francouzského originá... více


Moskva, čtvrtý Řím - Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931-1941Moskva, čtvrtý Řím - Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931-19412016, Katerina Clark

Na začátku 16. století prohlásil mnich Filofej Moskvu za „třetí Řím“. Pro intelektuály a umělce byla ve třicátých letech 20. století kosmopolitním centrem sekulárního osvícenství. Clarková popisuje a interpretuje kulturn... více


Krízové 30. rokyKrízové 30. roky2015, Juraj Šebo

Tridsiate roky. Z pohľadu udalostí dosť dramatická doba, poznačená svetovou krízou, predvojnovým stavom, ale i novými technologickými vymoženosťami ako rozhlas a film. Medzi médiami dominovali noviny a časopisy. Rád list... více


Krok do propasti: 37 příběhů roku 1937Krok do propasti: 37 příběhů roku 19372019, Michal Stehlík

Kniha mapuje konkrétní rok 1937 v československých dějinách. Jedná se o 37 osobních příběhů roku 1937, od prezidenta T. G. Masaryka, přes spisovatele Karla Čapka, fotbalistu Josefa Bicana, herečku Lídu Baarovou či rodinu... více


Případ FormisPřípad Formis2015, Roman Cílek

Podtitul: Osudové drama muže, který se postavil zlu. Záhadná smrt inženýra Rudolfa Formise, emigranta z hitlerovské třetí říše, kterého v lednu 1935 v hotelu Zahoří poblíž Slap zlikvidovala popravčí četa, vyslaná sem ... více


Před bouříPřed bouří1956, Emil Bohdan Štefan

Román o podzimu 1938 a jaře 1939, o období těsně po Mnichovu. Autor na různých skupinkách lidí v různých městech /Praha, Bratislava, Košice/ vypráví příběh o záchraně moci, majetku, o Hlinkových gardách a pochopitelně o ... více


Mnichov: Krize appeasementu 1938Mnichov: Krize appeasementu 19382015, David Faber

Kniha významného britského historika je jedním z ojedinělých děl, které popisují tuto klíčovou událost českých a evropských dějin z pohledu Velké Británie. Odráží doznívající traumata první světové války a obavy z nového... více


Zločin na západěZločin na západě2021, Vladimír Bružeňák

Kniha chce představit činnost četnické pátrací stanice Cheb v období první Československé republiky. Zabývá se fungováním stanice v období 1929-1937, tedy náplní činnosti a popisem práce četníků v pátrací službě. Vrchole... více


5