11.-13. století

štítky

3 knih


Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí 96% Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí 2013, Ferdinand Uličný

Vo svojej najnovšej knihe sa prof. Ferdinand Uličný podujal spracovať syntézu o slovenských stredovekých dejinách, s chronologickým vymedzením 11. až 13. storočím (miestami s presahom aj za tieto chronologické medzníky).... více


Dejiny európskeho stredoveku II.: Vrcholný stredovek 100% Dejiny európskeho stredoveku II.: Vrcholný stredovek 2021, Vincent Múcska

Od polovice 11. storočia do polovice 13. storočia Dlho očakávaná publikácia je druhým zväzkom originálneho kompendia európskych stredovekých dejín z pera historikov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Brati... více


Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku % Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku 2023, Marek Druga

So stredovekým benediktínskym mníšstvom sa v súčasnosti spája predovšetkým predstava komunít rehoľníkov, ktoré sa uzatvárali pred vonkajším svetom za múrmi kláštorov a ktorých duchovným spojivom bola Regula sv. Benedikta... více