11.-13. století

štítky

2 knih


Dejiny európskeho stredoveku II.: Vrcholný stredovekDejiny európskeho stredoveku II.: Vrcholný stredovek2021, Vincent Múcska

Od polovice 11. storočia do polovice 13. storočia Dlho očakávaná publikácia je druhým zväzkom originálneho kompendia európskych stredovekých dejín z pera historikov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Brati... více


Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočíDejiny Slovenska v 11. až 13. storočí2013, Ferdinand Uličný

Vo svojej najnovšej knihe sa prof. Ferdinand Uličný podujal spracovať syntézu o slovenských stredovekých dejinách, s chronologickým vymedzením 11. až 13. storočím (miestami s presahom aj za tieto chronologické medzníky).... více