Vzestup člověka

seznamy, 11 knih

Tento seznam obsahuje tituly dotýkající se rozvoje lidského myšlení, kreativity, zkrátka těch atributů lidské osobnosti, které nás oddělují od dalších živočišných druhů. Je to soubor knih nazírajících na tuto problematiku z různých úhlů pohledu.


Člověk hledající

Člověk hledající
(1999, D. J. Boorstin)

Člověk objevitel

Člověk objevitel
(1997, D. J. Boorstin)


Člověk tvůrce

Člověk tvůrce
(1996, D. J. Boorstin)


Gödel, Escher, Bach

Gödel, Escher, Bach
(2012, D. R. Hofstadter)


Původ ctnosti

Původ ctnosti
(2000, M. Ridley)


Smysl lidské existence

Smysl lidské existence
(2016, E. O. Wilson)


Vzestup člověka

Vzestup člověka
(1985, J. Bronowski)


4 se to líbí

autor seznamu: Lector