100 naprosto nejdůležitějších knih, které, kdo si nepřečte, tak umře! 99

Jedná se o povinný kánon četby každého, kdo se chce považovat za sčetlého. Není důležité číst tyto knihy dříve, než umřete - tyto knihy je důležité číst, NEBO UMŘETE! Za vzdělaného se můžete považovat tehdy a jen tehdy, pokud jste četli 100% knih z tohoto seznamu. Pokud jste četli jen 50%, jste polovzdělancem; pokud 75%, jste nedovzdělancem. Neváhejte a čtěte. ars longa - vita brevis!


1984

1984
(2003, G. Orwell)

Babička

Babička
(2005, B. Němcová)


Bída historicismu

Bída historicismu
(2000, K. R. Popper)


Blázen do Napoleona

Blázen do Napoleona
(2004, T. Atóda)

Bouračka

Bouračka
(1995, J. G. Ballard)


C

C
(2011, T. McCarthy)

Část a celek

Část a celek
(1997, W. Heisenberg)


Ceremoniální chemie

Ceremoniální chemie
(1996, T. Szasz)

Červený a černý

Červený a černý
(2009, . Stendhal (pseudonym))


Cesty Binjumina Třetího

Cesty Binjumina Třetího
(2001, M. M. Sforim)

Chuligánův návrat

Chuligánův návrat
(2008, N. Manea)


Ďáblův slovník

Ďáblův slovník
(2010, A. Bierce)


Dar

Dar
(2007, V. Nabokov)

Deník venkovského faráře

Deník venkovského faráře
(1969, G. Bernanos)


Dialektika osvícenství

Dialektika osvícenství
(2009, T. W. Adorno)

Diaspora

Diaspora
(2005, G. Egan)


Díra

Díra
(2012, D. Petr)

Doktor Faustus

Doktor Faustus
(1969, C. Marlowe)


Elementární částice

Elementární částice
(2007, M. Houellebecq)

Farma zvířat

Farma zvířat
(1991, G. Orwell)


Ferdydurke

Ferdydurke
(1997, W. Gombrowicz)

Figarova svatba neboli Bláznivý den

Figarova svatba neboli Bláznivý den
(2005, P. C. d. Beaumarchais)


Gödel, Escher, Bach

Gödel, Escher, Bach
(2012, D. R. Hofstadter)

Gödelův důkaz

Gödelův důkaz
(2006, J. R. Newman)


Golem

Golem
(2010, G. Meyrink)

Gottland

Gottland
(2007, M. Szczygieł)


Herzog

Herzog
(2006, S. Bellow)


1 2 3 4 >
26 se to líbí

autor seznamu: Insilvis