Zrodí se nová ekonomie?

recenze

Soumrak homo economicus (2012) / Lector
Zrodí se nová ekonomie?
Výsledkem rozhovoru, který vedl publicista Roman Chlupatý s ekonomy Tomášem Sedláčkem a Davidem Orrellem, je útlá kniha, jíž lze zhltnout během cesty vlakem (tedy pokud nejedete jenom „přes kopec“). Je to kniha, jak název napovídá, věnovaná ekonomii či spíše kritice současného pojetí ekonomie, které je v knize označováno jako „ekonomický mainstream“.
Kniha přišla na svět v roce 2012, tedy v době, kdy se svět „vzpamatoval“ z finanční recese a média a pulty knihkupectví již nějakou zaplavovala vlna kvalifikovaných i nekvalifikovaných názorů na to, co ekonomický propad způsobilo a zda jde jen o epizodu nebo je to první syndrom nadcházející smrti euroatlantické civilizace. Proto nejde o knihu nijak výjimečnou.
A přece stojí za pozornost. Kromě kolibřího formátu, jenž umožňuje nahlédnout do této problematiky i lidem, kterým při vyslovení jména Adama Smithe naskakuje husí kůže, zprostředkuje názory lidí, kteří stávající ekonomii považují za přežitou a ve své podstatě nedůvěryhodnou a nastiňují jednu z cest, kterou by se tato společenská věda mohla nadále ubírat.
Pro českého čtenáře, který se setkal s dílem Tomáše Sedláčka, lze dodat, že jeho názory v knize publikované jsou konzistentní s jeho názory představenými v jeho slavné knize „Ekonomie dobra a zla“, která vyšla o tři roky dříve. Kanadský ekonom Orrell Sedláčkovy postoje stvrzuje a dokresluje svými pohledy na věc.
A o jaké názory tedy jde?
Ústřední myšlenkou knihy je, že klasická ekonomie, která se stala teoretickou platformou rozvoje západního kapitalistického světa, selhala. Její selhání se teatrálně projevilo v letech 2007 – 2008, ale první náznaky jsou staršího data. Selhání spočívá v tom, že význační ekonomové svoje teorie budují na matematických modelech, které jsou však jen pouhými modely, zhusta platnými za specifických okrajových podmínek. Jsou to modely poměrně jednoduché a stěží popisující komplexnost tohoto světa, modely neúprosně svazující železnými obručemi matematických rovnic až příliš poddajné a nepředvídatelné chování davů.
Přesto se tyto modely stávaly a stávají modlami ekonomů a jejich autoři létali do Stockholmu pro „nobelovky“ jako domů. Vtipně to vystihuje jeden citát z knihy:
„Když ekonom Keneth Arrow pracoval během druhé světové války jako meteorolog letectva, zjistil, že jeho předpovědi a stejně tak i předpovědi jeho kolegů nejsou o nic lepší než náhodná volba. Řekl o tom svým nadřízeným. A jejich odpověď? Generál si je dobře vědom toho, že jsou předpovědi na nic. Ale potřebuje je k plánování.“
Dalším rozkolem ekonomie dle autorů je, že by ve své podstatě měla být vědou o rovnovážném společenském uspořádání, ke kterému bychom měli směřovat. Ale nesměřujeme, neboť jsme totiž posedlí růstem. Navíc růstem nerovnoměrným, který produkuje astronomické nerovnosti v příjmech různých společenských skupin.
Ačkoliv jde o knihu věnovanou velmi vážným věcem, je psána příjemným stylem s nádechem humoru a mezioborovými odkazy na biologii či kvantovou mechaniku. To z ní dělá čtivou a doporučení hodnou publikaci pro ty z nás, kteří mají potřebu pídit po tom, kde je vlastně chyba.

Komentáře (0)

kniha Soumrak homo economicus recenze