Z dieťaťa manželka

recenze

Ja, Mária Antoinetta (2015) / knihamojalaska
Z dieťaťa manželka
Vďaka Juliet Grey máme možnosť nahliadnuť do zákulisia "výroby" dospelej ženy z mladého nevinného dievčaťa a následne jej uvedenie do veľkej spoločnosti a neskôr aj na trón Francúzska, krajiny, ktorá mala vždy obrovskú moc a to nie len v Európe. Z dieťaťa sa stáva manželka doslova rýchlosťou blesku a čitateľ sa len prizerá, ako sa dvanásťročný človiečik mení v dospelú osobu. Kniha nám odhaľuje aj mnohé historické súvislosti a približuje nám pravidlá panovníckeho dvora a dvornej etikety, pravidiel, ktoré sa mladá Toinette musí naučiť ako mantru. Pre mňa ako niekoho, kto v tomto smere nemá absolútne žiadne vzdelanie, bolo úžasné sledovať "promenádu" po Versailles, jedno veľké divadelné predstavenie. Každé kývnutie hlavy, zdvihnutie ruky, našpúlenie pier, každá otočka či nepatrný pohyb bokmi, rýchlosť chôdze a rozprávania... všetko malo svoj zmysel a mohlo mladú Máriu dostať do veľkých nepríjemností alebo do priazne kohokoľvek.
Nebudem svojho čitateľa zaťažovať detailami, ktoré si koniec-koncov môže prečítať sám resp. tieto skutočnosti už dávno ovláda. Nedá mi však nespomenúť, aká som prekvapená opisom rakúskeho a francúzskeho dvora. Ten kontrast, ktorý hlavná predstaviteľka zachytáva vo svojich myšlienkach a pozorovaniach, je vskutku zaujímavý a odhalí nám mnohé historické a spoločenské súvislosti.


Pôsobivá je aj jazyková stránka diela, pretože napriek tomu, že ide o slovenský preklad, nájdeme tam frázy a slová v nemčine či francúzštine, pravdepodobne ide o frazémy, ktoré nemožno správne preložiť do slovenčiny, a tak sa prekladateľ rozhodol ich tam funkčne ponechať spolu s poznámkou pod čiarou (akýmsi voľným prekladom), a tak, aspoň v mojom prípade, zabezpečiť absolútne spojenie s dianím.
Po prečítaní tejto prevej časti sa nesmierne teším na ďalšie dve, ktoré budú nepochybne rovnako pútavé, ako táto premena Márie Antónie Jozefy Johanny Habsbursko-Lotrinskej na Mária Antoinettu, kráľovnú Francúzska.

Komentáře (0)

kniha Ja, Mária Antoinetta recenze