Vlastimil Vondruška - Epištoly o elitách a lidu

recenze

Epištoly o elitách a lidu (2018) / tatafa
Vlastimil Vondruška - Epištoly o elitách a lidu
Nová kniha Vlastimila Vondrušky rozebírá problémy současné společnosti na příkladech rozdílů mezi elitami a "obyčejnými lidmi". Autor popisuje problémy trápící dnešní českou společnost na událostech a osobnostech napříč dějinami - od starověkých států až do současnosti.

V úvodu knihy se nachází vymezení pojmu elita či teorie elit a jejich historický vývoj. Další část je tvořena krátkými eseji např. na téma “Řídit stát jako firmu; Kolébka sedmé velmoci; Disidenti”, a mnoho dalších. V těchto esejích autor na historických příkladech ukazuje či naznačuje chyby současných elit našeho národa. V třetí části se Vondruška popisuje čtenáři teorii elit od středověké koncepce trojího lidu až po novodobou teorii Otevřené společnosti. A závěrečná část pak odhaluje autorovy názory na Hate Free, rasismus, vlastenectví a další hesla, jenž na nás dnes chrlí média.

Ač se Epištoly o elitách a lidu na první pohled tváří, jako kniha určena pro širokou a laickou veřejnost, na ten druhý se však rychle ukáže, že směřuje spíše ke čtenářům zvyklým číst odbornou či dokonce vědeckou literaturu. A to je i jistá nevýhoda této knihy, protože myšlenky, které se v ní ukrývají by měl v dnešní nestálé době slyšet snad každý. Bohužel si myslím, že se kvůli odbornému jazyku a též stylizaci textu, nedostane mezi čtenáře, kteří by si tyto moudra přečíst měli. Myslím si, že kniha se velice snadno bude číst čtenářům z řekněme “vzdělanějších vrstev” a studentům, ale k široké veřejnosti (také v knize označované, jako lid či masy) bude připadat příliš složitá.

Epištoly o elitách a lidu v sobě skrývají až téměř neskutečné množství zajímavých informací a srovnání, které pomohou čtenáři najít odpověď na mnoho otázek a ukáží také cestu k utvoření názoru na dnešní rozporuplnou společenskou situaci. Jako velké pozitivum této knihy také vnímám odvahu s níž Vlastimil Vondruška seznamuje čtenáře se svými názory a pohledem na světové i české dějiny. Zároveň je třeba vyzdvihnout množství zajímavých informací, srovnání jednotlivých etap či pohledů na situaci i příklady, které si jistě vyžádaly mnoho autorovy energie a bádání.

Knihu Epištoly o elitách a lidu mohu velice vřele doporučit všem k přečtení, i když se nejedná zrovna o jednoduché čtení, protože to zcela jistě každého obohatí a v rámci jeho znalostí i posune.

Pokud však hovoříme o cílové čtenáře, myslím si, že je určena především čtenářům, kteří se zajímají hlouběji o historii. Rovněž bych ji doporučila i studentům (nejen) vysokých škol, jimž může pomoci s utvořením názoru či ujasněním si některých historických nebo politických pojmů a událostí.

Za poskytnutí recenzního výtisku bych chtěla poděkovat nakladatelství MOBA.

Komentáře (0)

kniha Epištoly o elitách a lidu recenze