Václav Klaus důkladně píchl do nedotknutelného liberálně-demokratického vosího hnízda!

recenze

Sebedestrukce Západu (2020) / JanH
Václav Klaus důkladně píchl do nedotknutelného liberálně-demokratického vosího hnízda!
Žijeme v osudové době, kdy se rozhoduje nejen o naší budoucnosti, ale i tom, zda režim, který z tohoto zásadního střetnutí vzejde, bude znamenat definitivní stadium společensko-politického vývoje. Mnozí si to bohužel neuvědomují, ale případné vítězství liberálně demokratických fanatiků by znamenalo nástup diktatury, jakou historie ještě nepoznala, navíc bez sebemenší možnosti návratu ke svobodnému životu. Byl by to vpravdě „konec dějin“ – ovšem úplně jiný než si představoval Fukuyama. Prostředků k pacifikaci občanů by díky špičkovým technologiím měl totalitní stát tolik, že veškerý odpor by byl marný. Už teď (a to ještě nejsou u moci) můžeme dobře vidět, jaké metody liberální fašisté používají. Politická korektnost, ostrakizace lidí s „nesprávnými“ názory, cenzura sociálních sítí, protěžování aktivistů bez politického mandátu do nejrůznějších funkcí ve státních institucích, pronikání nevládních organizací a tzv. neziskovek do řízení ministerstev (např. resort školství je již prakticky úplně ovládán spolky typu Člověk v tísni a propagátory LGBT sexuální „výchovy“) – to všechno se děje již dnes a není nijak obtížné odpovědět si na otázku, jak by si noví vládci počínali po „uchopení moci“.
Určitou protiváhou těchto snah jsou knihy, které na zmíněná nebezpečí poukazují. V poslední době jich vyšla celá řada – jmenujme alespoň Prolomení hradeb Petra Hampla, Proč islám nesmí do Evropy (Klára Samková) či z němčiny přeložené bestsellery Teror ctnosti a Německo páchá sebevraždu (Thilo Sarrazin). Sebedestrukce Západu je další z těchto mimořádně aktuálních a přečteníhodných publikací, které by si měl prostudovat každý, kdo si nechce vytvářet vlastní názor pouze z toho, co mu naservírují mainstreamová média.
To, co vidíme v dnešní Americe (kde prakticky již probíhá hybridní občanská válka) a západoevropských zemích, je revoluce ultralevičáckých bojůvek, materiálně a mediálně podporovaných a řízených šedými eminencemi v pozadí. Skrývajíce své úmysly za hesly o svobodě a lidských právech, usilují tito lidé o pravý opak, tj. o odstranění skutečné demokracie a její nahrazení demokracií liberální, která (jak bylo uvedeno výše) má ovšem všechny atributy totalitarismu. Kniha Václava Klause je mistrnou analýzou tohoto nebezpečného vývoje a podle mého názoru jednoznačně patří k tomu nejlepšímu, co bylo u nás v posledních letech na téma sebedestrukce kdysi svobodné západní civilizace napsáno.
Je nanejvýš chvályhodné, že tento varovný a prorocký hlas zaznívá. Utěšovat se tím, že nás se dění na současném Západě netýká, protože jsme celkem nedávno zažili komunismus a dáme si tudíž pozor na každého, kdo by do něj společnost zase rád vrátil, je mírně řečeno naivní. Vyrůstá nová generace, jež snadno sedá na vějičku „odborníků“, kteří přetvořili školní osnovy na indoktrinaci mladé generace multikulturalismem, genderismem, homosexualismem a mnoha jinými podobně úchylnými –ismy, takže školy produkují zapálené havloidní svazáky, připravené budovat liberálně demokratický ráj tím horlivěji, čím víc si neuvědomují svou roli užitečných idiotů ve službách Soroše a jim podobných. Je jen otázkou času, kdy tito eurohujeři převezmou štafetu a přetvoří naši pořád ještě obyvatelnou vlast na území zamořené jedy zvrácených ideologií.
Jakkoli podepisuji všechno, co Václav Klaus napsal, v jedné věci zastávám odlišný názor. Bývalý prezident se domnívá, že ještě stále existuje naděje na záchranu přirozeného světa, já však mám za to, že Rubikon již byl překročen a dezorientovaná a zastrašená společnost se nezmůže na účinnou obranu. Vidím sice některá pozitiva (např. ideologizace školství narazila na odpor mnoha rodičů, kteří se sdružili ve Výboru na obranu rodičovských práv či ve facebookové skupině Rodiče proti indoktrinaci dětí), ale to jsou spíše výjimky. Všude vládne lhostejnost a apatie a mlčí i Církev, od níž bychom právem očekávali jasná a nedvojsmyslná slova k současné situaci...
Když před časem vyšlo Prolomení hradeb Petra Hampla, zavládlo mezi exponenty pražské kavárny takřka zděšení a na autora se sesypala lavina nenávistných útoků. V případě Sebedestrukce Západu očekávám podobnou reakci, což je pro každého normálního člověka jasným signálem, že se jedná o výjimečnou a přelomovou knihu. Snad jsem touto recenzí alespoň trochu přispěl k tomu, aby si ji lidé přečetli.

Komentáře (46)

kniha Sebedestrukce Západu recenze

Gambit12
09.10.2020

siena: Byla to diskuze, Pithart se samozřejmě může ohrazovat vůči čemu chce. Ale ta situace, kdy se ohradil proti Klausově užívání plurálu, byla spíš komická a Pithart v té chvíli působil dojmem otylého mimina, kterému někdo sebral dudlík. Pokud někdy demonstrace Milionu chvilek měly legitimitu, tak to bylo v době, kdy demonstrovali proti Benešové a Babišově střetu zájmů. Ale ve chvíli, kdy začali napomínat naše nejbližší spojence Maďarsko a Polsko a přisvojovali si právo zpochybňovat demokratickou volbu ombudsmana (jejíž platnost uznala i opozice), tuto legitimitu ztratili. A já už jsem loni tvrdil, že je to ve skutečnosti příprava na Minářův a Rollův vstup do politiky. Ne vstupu Milionu chvilek (jinak by ztratil status občanské společnosti). Ale jednoho člověka (s poněkud zvláštní volbou oblečení) a Milion chvilek zůstane jako pouliční úderka. Jestli Minář uspěje, možná by si měl Roll zjistit něco o SA a Ernstu Röhmovi. Ta analogie se přímo nabízí.
Moje příspěvky snad dostatečně vypovídají o mém odporu ke komunismu, nejen tomu stalinskému typu 50. let, ale i pokryteckému reformnímu a té části našeho disentu, kterou bych nazval "duhové pláště" (ne v souvislosti s LGBT :), ale proto, že své pláště měnili tak často, že už není poznat, jakou mají skutečnou barvu).
Zde ještě odkaz na zmíněné video, má velmi pozitivní ohlas: https://www.youtube.com/watch?v=UFsKMWEtrDA&t=1434s

siena
08.10.2020

Gambit12, jakou přecitlivělost máte na mysli? Pan Petr Pithart se správně ohradil, a měli bychom i my ostatní, proto i ty mé příspěvky. Víte, nejste tu jen "vy" a pak nějaký "póvl", který se nemusí ani jménem oslovit. Jak jsem již jednou napsala, bohužel, ani tu noblesu si "klausovský konzervatismus" neosvojil. Mohu jen doufat, že snad dožiji v systému, kdy mne nebude nikdo okřikovat, že mám odvolit a pak být ticho, protože mi jako občanovi nic jiného nepřísluší. Kdy si budu muset "jen" číst, jak ti, kteří si dovolí společensky angažovat, jsou nějakými Führery... ta podobnost s rétorikou, slovníkem, komunistů je zajisté jen náhodná, že?

Gambit12
08.10.2020

siena: Parlamentní demokracie v současné podobě je optimální stav, proti kterému neprotestuji. Naopak. Hlavní nebezpečí pro parlamentní demokracii jsou pochybné paralelní struktury jako Milion chvilek pro demokracii, které se zaštiťují občanskou společností. Ale jsem rád, že alespoň v případě spolku Milion chvilek už jeho Führer odhalil své skutečné zájmy a cíle. Vizi, kterou jsem zde prezentoval považuji za hodně vzdálenou hudbu budoucnosti a je to spíš moje přání, než směr, kterým se ubírá současný vývoj. Ale samozřejmě už to není parlamentní demokracie v tom pravém slova smyslu, ale ani prezidentský systém. Něco mezi tím. Zároveň bych ustanovil organizaci, jejímž primárním cílem by byl sběr informací o osobách vykazujících protikapitalistické smýšlení něco jako FBI pod vedením Hoovera v době studené války, ale je mi jasné, že v systému liberální demokracie by takový projekt neměl šanci na úspěch, a i kdyby, neměl by takovou volnost jako tehdejší FBI a to především díky tomu tak prospěšnému "hlídání a doplňování". Pokud se, třeba jen na čas, nevzdáme liberální demokracie, komunismus tu s námi bude setrvávat pořád.
Neměl jsem samozřejmě na mysli vládu jedné strany, ale systém dvou velkých stran inspirovaný britským nebo americkým modelem.
V té debatě mezi Klausem a Pithartem nevidím žádnou aroganci ze strany Klause, pouze Pithartovu přecitlivělost. Doporučuji Vám dnešní rozhovor (absolutně bez arogance) s Václavem Klausem v Prostoru X.
Já k Václavu Havlovi určitě necítím nenávist, vhodné slovo je antipatie, a překvapivě ne vůči němu jako člověku, ale vůči tomu, co zastával a kultu osobnosti, který si tu vybudoval. Ve druhém kole senátních voleb pro mě paradoxně symbolizuje status Havlova pohrobka nebo tedy "věřícího či následovníka" mnohem více Láska, než Žantovský, když jste se ptala na význam toho slova. Což je velká ironie. Rozhodně tím nemyslím občany, kteří si Václava Havla váží. To jsem byl i já do svých asi 18-20 let a v podstatě jej respektuji jako historickou osobnost pořád, ačkoli s ním samozřejmě nesouhlasím v jeho pohledu na svět. To, proti čemu se zásadně vymezuji u jeho následovníků je určitá esence fanaticky šířit vlastní vizi dobra za každou cenu, bez ohledu na následky a samozřejmě často i mimo hranice našeho státu. Ať se stane spravedlnost, i kdyby měl zahynout celý svět (to je stará maxima Ferdinanda Habsburského, kterou tito následovníci převzali). Trochu to evokuje analogii s Husem a husity, ačkoli s jinými kulisami. I když k husitům mám mnohem příznivější vztah, než k lidskoprávním universalistům systematicky šířícím hysterický nářek.
Nebylo mým úmyslem Havla soudit kvůli nějakému dopisu, pouze jsem popsal skutečný stav věcí. Mnoho lidí samozřejmě selhalo a nezaslouží si odsouzení (mj. Nohavica, kterému to nezazlívám), ale považuji za nesmysl mluvit o selhání člověka, který v 50. letech s úsměvem a budovatelskou písní na rtech pomáhal pokládat základy komunistického režimu a pak byl náhodou vržen nějakým kádrovým úředníkem na opačnou stranu barikády a stal se disidentem z nutnosti nebo disidentem z povolání a který ten skutečný protikomunistický odboj pomáhal v 50. letech likvidovat. Tomu se už neříká selhání, ale vědomý zločin, bez ohledu na počet režimních rehabilitací a míry upřímné či neupřímné, zato dostatečně viditelné (hlavně před kamerami Západu) lítosti.

Gambit12
07.10.2020

Já myslím, že nejlepším řešením je si tu knihu přečíst a automaticky nezavrhovat konkrétní myšlenky a závěry jen proto, že je předkládá Václav Klaus. I přes antipatie určité části společnosti je Klausovi třeba přiznat nezpochybnitelnou zásluhu a tou je zavedení systému politických stran a parlamentní demokracie, což nebylo po listopadu 1989 tak automatické, jak se dnes může zdát. Zvlášť, když známe názory Václava Havla a nezanedbatelné části našeho disentu na podobu demokracie.

siena
07.10.2020

Celkem vtipné, jak tu, zahadum, píšete o údajné fašizaci a jak "Orwell zúri na plno". Vy, kdo tu, mimo jiné, chválí stalinskou ideologii, včetně "jeho" pojetí historie, i severokorejský režim. Ne, že by to pro mne bylo překvapení, bohužel, že bych v tom snad hledala i protimluv. Myslím tím, kdo všechno se hlásí ke "konzervatismu" pana Václava Klause. Je to nakonec dobře, názorně je vidět, co si kdo, co pod termíny představuje. Ono s nimi házet, ještě neznamená, že je ten dotyčný naplňuje, natož vůbec ví, co je jejich smyslem, jaký je jejich význam.

zahadum
07.10.2020

Výborná recenzie k výbornej knihe ! Správne, múdro a pravdivo ste poukázal na všetko čo v knihe je smerodatné a žiaľ vidíme to všade okolo nás, že fašizácia a "Orwell " zúri na plno a bude ešte horšie. Netreba si všímať plané reči miestnej smotánky tejto novodobej sekty ktorá tak horlivo bojuje za tú svoju " pravdu " a zaslepene až by nás všetkých najradšej upálila. Ale múdro mi znie stará dobra veta : psi štekajú ale karavána ide ďalej. Pekný deň a mier dobrý ľudom a tým ostatným nech to ich " slniečko " veľmi hlavy nepripečie :)

siena
08.10.2020

Gambit12, ano, vzpomněla jsem si právě na tento rozhovor. Moc hezká ukázka toho neelitářského postoje pana Václava Klause. A nejen vůči vysmívanému "pravda a láska", ale i to posměšné používání plurálu, který jste, no, dle svého vzoru, použil též, se pan Pithart tehdy ohradil. Celkem ostře, ale jedině správně. Má babička na toto měla jedno přiléhavé rčení. Ale půjdu cestou Petra Pitharta, názory pana Daniela Kroupy, pana Pavla Bratinky... A jejich představy jsou v souladu s parlamentní demokracií. Nezlobte se, ale vy jste absolutně nepochopil co to vlastně právní stát je. Ony ty instituce netříští moc, ony se ty instituce navzájem hlídají a vyvažují. Co tu předkládáte jako to "vaše" ideální uspořádání nemá s parlamentní demokracií vůbec nic společného, to je celkem jasné nakročení k prezidentskému systému a možná i k něčemu dalšímu, autokratickému způsobu vládnutí. Mimochodem, vládu jedné strany jsme tu dlouhá léta měli. A je to celkem pochopitelné, když vidíme, jaké politické systémy pan Klaus podporuje. Představu vám samozřejmě neberu, jen by to pak chtělo používat ty správné výrazy.
Vrátím se opět k té připomenuté debatě... Opravdu neznám u nás dalšího politika, tedy kromě nynější hlavy státu, který by tak ostentativně dával najevo, jak ten, který nepřizvukuje a nekývá, je zcela pod jeho rozlišovací úroveň. A opět, co už může být více elitářského a sebestředného...
A s tím souvisí další problém. Ta špatně skrývaná nenávist k někomu, který, ač již není mezi námi, tak jeho život a odkaz, stále rezonuje. Já nevím, o jakých pohrobcích tu stále dokola píšete. Jestli to mají být lidé, kteří si pana Václava Havla váží, tak jsou to stále obyvatelé, a nejen naší, země, lidé jako vy. Takže si své trapné urážení opravdu nechte od cesty, to do normální diskuze nepatří. Ale co považuji za projev nemístné arogance, jsou vaše poslední věty. Vy, tu budete soudit druhé? Připomněl jste mi velmi dávný spor s jednou zdejší paní uživatelkou, komunistkou, která při jedné výměně názorů zareagovala podobně. Podobně se tu vysmála těm, kteří neměli odvahu se vzepřít režimu, kteří pro zachování svého místa, toho, že jejich děti mohli studovat, ohnuli hřbet. Ona, která, minimálně, podporovala to, co k tomu selhání ty druhé donutilo! Takže vy, tu budete soudit Václava Havla? Z tepla svého domova, kdy, zásluhou i těch všech vámi vysmívaných lidí, můžete žít ve svobodném světě, kdy nemusíte řešit podobná dilemata? Opět jen tím dokazujte, stejně jako ostatní vaše zdejší příspěvky, že o době, která tu byla před rokem 1989 netušíte vůbec nic. A je to na jednu stranu pochopitelné, těžko se o ní dozvíte ze spisů Václava Klause. A propos, člověka, který žádný ponižující dopis psát nemusel, on jím žil. Stejně jako my ostatní, ta takzvaná mlčící většina. A jak jsem zmínila již před časem, a teď si dovolím zafabulovat, nikdy ani před nějakým, podobným dilematem, stát nebude. Našla jsem celkem zajímavou reflexi paní Machalické, takže s dovolením dám na ní odkaz:
https://www.lidovky.cz/kultura/havlova-zapletka-s-dablem-na-svetlo-vypluly-dalsi-nezname-pisemnosti-z-doby-kolem-roku-1977.A201007_193959_ln_domov_lijk

Jak jsem také již několikrát napsala, mám ve velké úctě ty, kteří se dokázali vzepřít totalitní moci, za cenu i svého života, za utrpení nejen své, ale svých blízkých. A velmi si vážím těch, kteří selhali, ale dokázali se svému selhání postavit a reflektovat ho. Což je cosi, co ve slovníku Václava Klause chybí. Sám se tomu ve svých příspěvcích i vysmíváte. To je totiž podstatou toho sebezpytování. Toho pocitu, že jsme lidé omylní a chybující...

Gambit12
08.10.2020

siena: Pokud známe i dnes názory Daniela Kroupy, tak bych se upřímně o osud nebo spíše podobu parlamentní demokracie a hlavně tržní ekonomiky v ČR po roce 1989 docela obával, kdyby jejich uvedení na scénu mělo být v režii Kroupů a jemu podobných. Ano, mnoho lidí zastává názor, že moc se musí roztříštit a přenést na co nejvíc institucí, místo aby se koncentrovala v jedné osobě či straně. Já například jsem zastánce menšího počtu politických stran (klidně dvou), posílení pravomocí prezidenta a hlavně zrušení senátu, který je jen zdrojem komplikací a zapleveluje politický prostor. Z těchto důvodů se s Pithartem nikdy nemůžu shodnout na podobě politického systému. Ale neznamená to, že se mýlí, jen, že je zastáncem systému, který mně nevyhovuje, ale mnohým ano. Zde je odkaz na zmíněnou debatu z minulého roku (Klaus, Pithart, Jičínský), a Pithart se pokoušel Klausovi taktéž předkládat něco o opaku pravdy a lásky, i když v nadsázce a uvolněné atmosféře: https://www.youtube.com/watch?v=yLqBJ_-Cq0Y
Já proti intelektuálům obecně nemám to nejmenší. Sám mám vysokoškolské vzdělání. Ale co mi vadí je, když si nikým nevolený intelektuál přisvojuje právo povznášet společnost, říkat někomu, jak má žít, co je správné, co není správné atd. Jak už jsem zmínil předtím, naše země nestojí o morální kazatele, to je i jeden z důvodů, proč je Babiš premiérem. Rozhodně nevnucuje lidem prázdné floskule o nějaké morální odpovědnosti a "pravdě a lásce". Kdyby nezavedl EET, neměl cejch StBáka a nebyl v konfliktu zájmů, měl by potenciál dostat se až na 50% voličů.
Na tom, že vím o Václavu Havlovi více, než mnoho jeho stoupenců, si s prominutím trvám, ale není to ani tak známka mých vědomostí o něm, jako spíš nevědomostí jeho pohrobků. O tom jsem se měl možnost několikrát prakticky přesvědčit. Velice by mě zajímalo, kolik z jeho obdivovatelů například ví, že z vězení napsal ponižující prosebný dopis Husákovi, ve kterém žádal o propuštění, a o slibu který za své propuštění dal, totiž zdržet se do budoucna veškeré protirežimní činnosti. Můj odhad je, že tak 20% a to ještě převážně těch, co komunismus zažili, z generace narozené po listopadu tak 5%.

siena
08.10.2020

Gambit12, nevím, co fabuluji. Včera jsem na vaše vyzvání, že bychom si měli přečíst knihu a automaticky nezavrhovat myšlenky VK, namítla, že to samé bych mohla říci já o panu Václavovi Havlovi. Načež jste odpověděl, cituji : "Upřímně řečeno, myslím si, že vím o Václavu Havlovi více než mnoho jeho stoupenců. Čistě z akademického zájmu jsem přečetl (mimo jiné) jeho životopis psaný Michaelem Žantovským a celkem oprávněně se domnívám, že většina těch, kteří tak často skloňují jeho jméno s bezmezným obdivem, neudělala ani to." Takže opravdu nevím, co dezinterpretuji. ale ono je to s vámi tak se vším. Cosi napíšete, já namítnu, že to buď není pravda, že cosi bylo jinak, a vaše reakce je podobná, jako nyní. Takže si to vaše, jak druzí nic nevědí o Václavu Havlovi, na rozdíl od vás, nechte od cesty. Nejprve si sám přečtěte, co například říká pan Petr Pithart, něco si přečtěte o naší novodobé historii a pak se pouštějte do analýz. Právní stát a jeho instituce, které mají svou úlohu, které se vzájemně vyvažují, které mají i své povinnosti, i to, jak liberální demokracie doplňuje samotnou demokracii, v tom není žádné snílkovství, ani, a opět nezapomeneme, podobně jako sám Václav Klaus, ani to nemá co dělat s "pravda a láska". Teď bych mohla fabulovat a položit řečnickou otázku takže "lež a nenávist", jsou těmi nezlými slovíčky? Ale budu to brát jen za jakýsi druh obsese a vymezení se za každou cenu. Protože o tom jsem psala, reagovala na vaše prohlášení, jak mohla vypadat parlamentní demokracie, nebýt pana Václava Klause. Že tu byli i jiní, i z disentu, kteří se možnému politickému uspořádání, správě věcí veřejných věnovali dlouhá léta přes rokem 1989.

A celkem je úsměvné, že vy, podobně další obdivovatelé Václava Klause, píší jak nějací intelektuálové jsou elitáři a chtějí cosi vnutit druhým. Nezlobte se, ale nevím, co už je více elitářské, než vystupování a chování Václava Klause, ne nepodobném chování nynější hlavy státu, ... To jeho "kádrování" ostatních, tu někoho kdo nosí batoh, tu zase jezdí na snowboardu, jiný stojí, ač předtím byl předsedou vlády, frontu na kupon do MHD.

Gambit12
07.10.2020

siena: Já upřímně obdivuji Vaši schopnost fabulace. Rozhodně jsem nikdy a nikde neprohlašoval, že se považuji za znalce Václava Havla. To je pouze Vaše dezinterpretace. Jeho hry například znám jen velmi zběžně a o jejich podrobnější poznání ani nestojím. Jen zastávám názor, že jsem přečtením jeho životopisu pravděpodobně udělal víc, než ti, kteří se jeho jménem dnes zaštiťují a jejich znalosti o něm jsou minimální a začínají od 80. let (někdy ani to ne), a kteří si dávají na fb profil jeho portrét a citáty, což je tragické především pro ně. Podobně jako někteří LGBT aktivisté vzývající T.G. Masaryka, který svými výroky o homosexualitě spolehlivě předčí i ty největší "homofoby" naší doby. Zaměřuju se ale hodně na 90. léta a tudíž logicky na ideový spor Klause a Havla. Taky jsem netvrdil, že se Pithart nutně musí mýlit, ale že jeho světonázor se od toho Klausova odlišuje a z toho vyplývají konkrétní rozhodnutí a důsledky. Pithartovo pojetí světa klade přílišný důraz na práva menšin a na lidská práva obecně na rozdíl od toho Klausova. Upřednostňuje primárně lidskoprávní faktor před ekonomický (a co je podstatné, v neprospěch ekonomiky). Taktéž do politiky zanáší elitářské prvky a pokrytecký společensko-politický objektivismus. Někomu tato filosofie imponuje. Podle mě (a Klause) vede do záhuby. Stejně jako někomu imponuje regulace trhu, protože není správně "tržně oceněn" a tak si vypěstoval nenávist k tržní ekonomice a k principu volného trhu bez regulací a stát dle něj naprosto správně zasahuje "dobře míněnými regulacemi". Klaus v debatě s Pithartem poznamenal, že nejde mít "pravdu a lásku" primárně jako politický program. Je to nezodpovědné snílkovství.
Byl tu už někým zmíněn Orwell, tak bych si dovolil prezentovat názornou ukázku orwellovského newspeaku:
Upřímně řečeno, myslím si, že vím o Václavu Havlovi více než mnoho jeho stoupenců (což prakticky v mnoha případech znamená vědět o něco málo víc, než že: "byl zavřený", "porazil komunismus :D" a "byl prezident"). = Jsem největší znalec Václava Havla
Pithart zastává odlišné sociálně-ekonomické a politické názory, než Klaus = Pithart se mýlí.
Byl také občasným kritikem Václava Havla. = Byl jen prvoplánovým kritikem Václava Havla.

siena
07.10.2020

Gambit12, teď jste mne pobavil... Přečetl jste si knihu pana Žantovského, a to vás dělá větší znalcem pana Václava Havla? No, hodně to potom vypovídá o vašich zdejších příspěvcích, mnohé to vysvětluje... Stejně jako "Čechy Čechům", ani protest proti Lisabonské smlouvě, či nálepkování klimatickým alarmismem, konzervatismus nedělá. A vetování zákona o registrovaným partnerství? To jste mi připomněl, a s dovolením si dovolím drobet odlehčit, jak se tváří akce Národní týden manželství stal Václav Klaus ml., s argumentem, že má větší "zkušenost". Ale to jsem opravdu hodně ukročila, i když i to je celkem dobrou ukázkou, jak se dnes nakládá s významy slov. Holt dva rozvody z vás dělají zářný příklad rodinných hodnot, stáváte se tím velkým zastáncem tradičních hodnot.
Ptala jsem po nějakém příkladu toho, kde se níže zmínění pánové mýlí, kde jsou jejich představy o správě věcí veřejných, scestné. Mnoho jsem se nedozvěděla, a asi už ani nedozvím. A knihu Osmašedesátý doporučuji, obzvláště nové vydání v Academii, které je doplněné o poznámky autora. Pak budete mít větší jasno, kdo je pan Petr Pithart , a že nebyl jen prvoplánovým kritikem pana Václava Havla... Takže asi bude vyřazen z vaší patrnosti:)

Gambit12
07.10.2020

siena: Upřímně řečeno, myslím si, že vím o Václavu Havlovi více než mnoho jeho stoupenců. Čistě z akademického zájmu jsem přečetl (mimo jiné) jeho životopis psaný Michaelem Žantovským a celkem oprávněně se domnívám, že většina těch, kteří tak často skloňují jeho jméno s bezmezným obdivem, neudělala ani to. Petra Pitharta jsem zrovna nemyslel, ač s ním v mnoha názorech zásadně nesouhlasím, tak byl také občasným kritikem Václava Havla. Ale je to věčně sebezpytující člověk bez politického talentu (přesněji řečeno schopnosti dělat realpolitiku) s minimální mírou politického pragmatismu (jeho krátkou epizodu členství v KSČ mu opravdu nezazlívám, ačkoliv přece jen by to mohl být jistý ukazatel antikapitalistické mentality, myšleno s nadsázkou, ale spíš nemotorného idealismu). Je to politický nemotora, ale abych mu úplně nekřivdil, je asi nezpochybnitelný fakt, že je to intelektuál a jeho knihu Osmašedesátý mám na seznamu knih, které si chci přečíst. Nicméně je to morální kazatel a v souladu s triviálním zákonem nabídky a poptávky této země, která nestojí o morální kazatele, nemá a nikdy neměl šanci na oslovení většího množství voličů. V prezidentské volbě 2013 dal navíc tento národ jasně najevo, že si nepřeje morální kazatele cinkající klíči, i kdyby to měly být klíče zámecké.
Že podstatná část našeho disentu sestávala z reformních komunistů, to není žádná dojmologie, to je prostě fakt. Ohledně konzervatismu Václava Klause, ten je patrný z jeho veřejných projevů a textů datovaných až do počátku 90. let. Jako prezident vetoval zákon o registrovaném partnerství, otevřeně vystupoval proti Lisabonské smlouvě, je asi největším kritikem klimatického alarmismu v ČR.
Existují rozličné modely právního státu a Václav Klaus je kritikem sociálního státu, kritikem státních regulací trhu ("regulace jsou většinou dělány pro byznys, ne proti němu"). Odpovězme si upřímně na otázku, kdo je skutečným vládcem v liberální demokracii. Tím vládcem je úředník. Klaus v tomto smyslu hovoří o liberální demokracii jako antidemokratické ideologii, která nemá žádného velkého diktátora, ale tisíce malých.
Havel se přikláněl ke svobodě projevu jednotlivce, pokud "se daly omezit jeho sobecké instinkty". Zastával individualismus s kolektivním svědomím. Regulace sobeckých instinktů je v přímém rozporu s racionálním egoismem podle Ayn Rand. Myslím, že v této souvislosti můžeme Václavu Klausovi poděkovat ještě za jednu věc, konkrétně, že měl hlavní zásluhu na vybudování kapitalistického systému a tržního hospodářství, ne socialismu s lidskou tváří, ne osvícené monarchie, kolektivistických ideologií a kolektivního svědomí, ani systému sebevyvolených morálních kazatelů nebo pastýřů titulovaného intelektuálství uzurpujících právo povznášet národ (často proti jeho vůli), ale svobodný kapitalistický systém s minimálním množstvím regulací.

siena
07.10.2020

Gambit12, mohla bych odvětit podobně, že by bylo dobré, nejprve se seznámit s tím, co vlastně pan Václav Havel říkal, a pak teprve soudit. A ano, zásluhu Václav Klaus má, že vznikla ODS. Ona to nebyla první strana, první, s regulérním politickým programem, byla ODA, za kterou stáli pan Daniel Kroupa a pan Pavel Bratinka. Mimochodem, u nich "v kuchyni" se pořádali semináře s panem Rogerem Scrutonem. Pan Daniel Kroupa již od konce 70. let pracoval na vzniku ODA, kolem nich se utvořilo Hnutí za občanskou svobodu (1988), ze kterého nakonec vyšla ODA a KDS pana Václava Bendy. To jen k tomu marxistickému disentu, který tu stále dáváte do protikladu ke "konzervatismu" Václava Klause. To k té parlamentní demokracii po roce 1989. Na rozdíl od vás nevidím na konání pana Václava Klause cokoliv konzervativního, proto ty uvozovky, a nikdy jsem neviděla, na rozdíl od výše jmenovaných pánů. I když se oba hlásí, k té, zde tak proklínané liberální demokracii, k tomu světovému zlu, které je nutné zničit. A možná by nebylo od věci, kdybyste nám tedy osvětlil, jakou mají např. oni scestnou představu o demokracii, v čem se mýlí např. pan Petr Pithart, ve svém výkladu právního státu. Pro diskuzi to vidím jako přínosnější, než to vaše obecné nálepkování.

Gambit12
20.09.2020

siena: Nevím, kde vidíte tu absurditu, ale ok. :) Předně, já tady neobhajuji Trikoloru (A Václav Klaus st. nerovná se Trikolora). Osobně jí moc šance na úspěch nedávám, 5% možná překročí, ale úspěchem je samozřejmě v souvislosti s tím, co už bylo napsáno vítězství ve volbách nebo alespoň pozice silného koaličního partnera. Senátní volby do toho ani nepočítám, to je marginální záležitost. A Václav Klaus ml. je zatím spíš velké zklamání, protože očividně zdaleka nedosahuje politických schopností jeho otce. V každé straně se vždy najdou nějací exoti. Majerovou do toho ale nepočítám, kromě jednoho opravdu velmi nepovedeného rozhovoru pro DVTV u ní nevidím zásadní pochybení.
Bohužel osobnost, nadanou tak výrazným politickým talentem, jako Václav Klaus st. na naší politické scéně prostě nevidím. A Klaus už nemá věk ani na prezidenta. Důstojnou náhradu, která se mu alespoň částečně přibližuje bych viděl v Robejškovi, ale ten nemá znalost politické kampaně.

siena
20.09.2020

Gambit12, poté, co jste tu všechno již napsal, tak už je mi celkem jasné, jak je to s tím vaším konzervatismem. Ohradila bych se proti tomu, že jsem vám cosi podsouvala, každý si může dohledat. Věřte, že přijdete s něčím tak absurdním, to bych nečekala, takovou představivost opravdu nemám.
Ale už se těším na ty sofistikované a vzdělané pány a dámy poslance... I když ona už paní Majerová a Hyťhová nejspíš dává tušit, co si opět pod pojmem sofistikované mám představit.

Omlouvám se za ten sarkasmus. Bohužel, nejsem ta, která si pamatuje maximálně 5 min zpátky. Papír snese mnohé, realita je poté zcela jiná. Míra "pragmatismu" pana Václava Klause, jakou prokázal za ta uplynulá léta, dává jaksi tušit jak to bude dnes s "novým projektem".

Gambit12
19.09.2020

siena: Já bych Železného mnohem raději viděl v Poslanecké sněmovně, než v senátní kolonii trafikantů. Jeho znalosti a rétorické schopnosti by tak byly mnohem více oceněny. Vyjadřuje se velmi euroskepticky a vymezuje se silně proti migraci. Jen namátkou jeho názor na Českou televizi: https://www.youtube.com/watch?v=EzzMI211CYU
Potřebujeme sofistikované a vzdělané národně konzervativní politiky, schopné přitáhnout voliče, ne ztělesnění nekompetentnosti, ukřičenosti a pohádkářství v podobě Okamurů a Roznerů.
Nevím, proč Vám ta teoretická možnost nějaké komise tak vadí. Myslím tím "nezávislé" komise, ne řízené stranou, jak jste se mi snažila podsunout a zpodobnit se stalinismem. :)
Stejně by se případné náhrady dědicům musely vyplácet alespoň částečně ve formě dluhopisů, naše ekonomická situace by nám moc jiných možností nedávala. Kožený využil jak se říká "window of opportunity". Ale rozhodně bych to nedával za vinu Klausovi. Naopak když byl Kožený představen Klausovi Dušanem Třískou, Klaus měl údajně říct, ať už k němu takového člověka nikdy nevodí. V současnosti je na něj vydán mezinárodní zatykač.

siena
19.09.2020

Gambit12, mohla bych to obrátit a napsat, že kandidatura pana Železného těžko může zakrýt to, co je nám skrze slova, skrze kandidátky Trikolory, předkládáno. Ale ony ty hlasy SPD se nějak získat musí, viďte? Jen si tak říkám, jestli to lidem, kteří si vybudovali jisté renomé a kredit, stojí za to, za jakou "cenu" jsou toto ochotni zahodit. Předpokládám, že musel odevzdat formulář, kde vydědil svého syna, pana Jakuba Železného, nebo alespoň mu bylo zakázáno o něm mluvit:)

Víte, za uplynulých 30 let jsem již slyšela mnohé. Slyšela jsem slova o mobilizacích, o tom jak se bude emigrovat, jak se budou vázat stranické knížky do kůží politických nepřátel, abych posléze byla svědkem nebývalé spolupráce, pevného spojenectví, které přetrvává dodnes. Mimochodem, on i náš pan premiér je svým způsobem "dítětem" této spolupráce. Takže věřím, že žádnou relativizaci vidět ani nemůžete...

Ale vaše umanutost, tou českou cestou, je "obdivuhodná". Nechci, aby se tato debata zvrhla na probírání devadesátých let a naší transformace. Nemám ani ekonomické vzdělání, ale troufnu si říci, že za většinou těch dluhů, za těmi nesplacenými úvěry, nebudou zrovna restituenti... Nejen česká cesta, ale ta bohorovnost, že by kdosi, nějaká nezávislá komise, rozhodovala jestli Pepa může dostat rozpadlý statek, či zámeček, a Franta už ne. Opravdu velká škoda, že takto nebylo nakládáno např. s panem Koženým... Nebo bylo, ale jen se to nějak vymklo?

Gambit12
19.09.2020

siena: Nepoužíváte slovo rovnostářství, ale co jiného je neomezené rozšiřování lidských práv do absurdních rozměrů pavlovské mytologie o novém člověku v rámci nějaké teorie nutné adaptace? Nemyslím, si že se "vědomě" hlásíte k marxismu, ale že vyzdvihujete některé jeho představitele, ačkoli si tak sami neříkají. Původní marxismus je "výtvorem Německa", Marx sám byl filosof, nebyl to diktátor. Diktatura byl až marxismus-leninismus. To ale nemění nic na tom, že marxismus v jakékoli podobě nevyhnutelně, ať už dříve nebo později vede, když ne rovnou k diktatuře, tak k totalitární nesvobodné společnosti.
Ohledně restitucí ... Původní majitelé by dostali zpět objekty. Posuzování nároků by se týkalo "jen" dědiců. Nevím, v čem tady vidíte způsob myšlení a jednání stalinistů. Alois Rašín pro Vás asi musí být superzločinec. To, že k AfD máme ideologicky nejblíž, ještě neznamená, že se s nimi musíme shodnout na všem. Ideologická spolupráce bude možná jen za předpokladu, že se AfD vzdá těchto nesmyslných požadavků. Ale přesto v AfD vidím mnohem menší nebezpečí, než v odporné tučňáčí karikatuře jménem Bernd Posselt. Mimochodem, Václav Klaus jako podmínku podpisu Lisabonské smlouvy stanovil výjimku z Listiny základních práv EU, která by měla zaručit neprolomení Benešových dekretů. Ale přesto historicky mocenskou aroganci Německa musíme brát jako konstantu, ať tam bude vládnout kdokoliv.

Gambit12
19.09.2020

siena: Představa potomků, starajících se o lesy svých otců, o které přišli v dětském věku nebo ještě před narozením, je bezbřehý idealismus. V praxi by zrestituovaný majetek prodávali pod cenou zahraničním investorům, což by drtivě dopadlo na českou porevoluční ekonomiku. Netvrdil jsem, že by nároky dědiců měla posuzovat politická strana, ale měla by být vytvořena nezávislá komise. V dnešní době těžko představitelné, ale v 90. letech to podle mého názoru udělat šlo.
Ty okázalé projevy o lidských právech si můžete dovolit z pozice filosofa, ale pokud se podílíte na řízení státu, potřeby jednotlivce musí ustoupit potřebám státu. Václav Havel si to ještě v určitých mezích mohl dovolit jako prezident, ale kdyby měl z pozice premiéra řídit tuto zemi, nevydržel by ani měsíc.
Ohledně Rašína jsem měl na mysli jeho měnovou reformu, která jak se ukázalo z dlouhodobého hlediska byla naší záchranou, ale v té chvíli postihla nejchudší vrstvy. Ve spojení s Rašínovým tvrdým nacionalismem. Však levicoví novináři velmi rádi rozvíjejí teorie, jak by si rozuměl s Mussolinim.
Že za Trikoloru kandidují jeden či dva lidé spojení s extrémní pravicí pro mě není měřítkem k posuzování extrémnosti politické strany. Pekarové se za podobný výrok vysmál i Reflex, který je většinou na straně TOP 09. Za Trikoloru kandiduje například Vladimír Železný, další disident, který je navíc z čistě židovské rodiny a který se velmi angažuje v židovských otázkách. Myslím, že už to dávno není o étosu "Babiše disidenta". Současná vláda je mimochodem typologicky ukázkou oligarchického marxismu navíc ve spojení s klasickým typem starého marxismu. Znám několik lidí, kteří Babiše volí a ve 100% případů ho volí proto, že nejméně vadí. Babišova kampaň vždy dokonale odráží převažující veřejné mínění, navíc Babiš nikdy nenese odpovědnost za činy své vlády, vždy to je konkrétní ministr. Babiš se naopak vždy zjeví jako Deus ex Machina, neschopného ministra vyhodí a všechno vyřeší, je to velmi účinná stylizace a nebýt cejchu stbáka a konfliktu zájmů, má Babiš s přehledem 40%. Třetina Babišových poslanců jsou bývalí členové ODS.
Pojem disident a marxista se navzájem nevylučují. Disident Michael Žantovský právě v Havlově životopise označil Petra Uhla termínem "radikální marxista". Uhl je manželem Šabatové (opět disidentky), která je rovněž radikální marxistkou a která prokazatelně zvýhodňovala, navzdory nezávislosti úřadu ombudsmana, organizace bojující za práva LGBT komunity. Že jejich dcera Saša Uhlová, redaktorka A2larmu, je taktéž radikální marxistka asi nemá cenu ani pochybovat.
Já nijak nezpochybňuji skutečnost, že mnoho disidentů žilo v nedůstojných podmínkách, ale je pro mě obtížné mít soucit s nedobrovolnými disidenty a reformními komunisty, kteří se nijak netajili názory, že o demokracii v podstatě nestojí. Naopak mluvili o "socialismu s lidskou tváří" nebo "osvícené monarchii". Jistou výjimku alespoň pro mě představuje Dubček, kterého bych viděl raději v pozici prezidenta než Havla, ale to je spíše dáno mými osobními antipatiemi k Havlovi než obdivem k Dubčekovi. Ale ta volba tenkrát byla mezi těmito dvěma, Adamce do toho vůbec nepočítám.
Já nevidím ve společnosti nějaké relativizování zločinů nacismu, popírání holocaustu je trestným činem a kromě pár naprostých výjimek to nikdo nezpochybňuje. Myslím, že dlouhodobě se sympatie k Izraeli zvyšují, mnoho lidí ho začala vnímat jako hráz proti islamizaci. A že se vydávají občas nějaké knihy, které jsou navíc opatřeny vysvětlivkami a slouží jako historický studijní materiál, v tom nevidím zásadní problém, naopak byli to právě nacisté, kteří rituálně pálili knihy.

siena
18.09.2020

Gambit12, já nic nezaměňuji. Řekněte mi, kde nyní, kde jinde jsem psala o jakési rovnosti, o rovnostářství? Nebo máte pocit, že rovnostářstvím je např. právo nosit v kapse básničky pana Seiferta, aniž byste skončil na x-let na Mírově?

Ale co shledávám zajímavou, je myšlenka, kterou jste rozvedl ve svém druhém odstavci. A je opravdu legrační, jak někdo, kdo se tu, tak horlivě rozepsal o hrůzných stalinistech, vlastně předvádí jejich způsob myšlení a jednání. A proto jsem, a sám jste mi dal nyní za pravdu, napsala, že to jsou od vás jen slova...
Takže, dle vás, měla vzniknout komise, která by rozhodovala, kdo jaký má vztah, citový vztah (?!?), ke svému majetku, který mu byl ukraden? Komise by určovala, kolik ho komu vydá, kolik si kdo zaslouží, a jak s ním má dotyčný naložit? Tomu říkáte, prosím, jak, u vás, v českém konzervatismu? Já tomu říkám, okrást podruhé!
A Benešovy dekrety, opět celkem legrační, kdyby to nebylo tristní. Sice jsem ztratila již přehled, ono se za posledních pár měsíců také hodně prostřídalo. Svého času, vedení AfD, té spřátelené strany, kam jezdí bývalá hlava státu řečnit, pronášelo cosi o tom, že by se měly zrušit. Opět takové kouzlo nechtěného.

To všechno ale jen ukazuje, že na Václavovi Klausovi nic konzervativního není a nikdy ani nemůže být. Ale jinak, děkuji do vhledu vaší "filosofie". Jak já říkám, názorné příklady vždy vydají za x-protiargumentů.

siena
19.09.2020

Gambit12, vidíte, já si myslím, že lepšími správci majetku jsou nejen ti, kteří ho vytvořili, ale i jejich potomci. Ti, kteří o svůj majetek pečují s tím, že to nedělají pro sebe, pro své nynější zisky, ale s vidinou, že ten les, který vysází, budou kácet až jejich vnuci, pravnuci. To jsou ti, kteří mají vztah k němu, k lidem, k zemi, kde ten les stojí. A právě proto první na řadě, které bylo nutno umlčet a "zlikvidovat", byli sedláci, protože ti byli na státu, v té době, nezávislí.
O A. Rašínovi, potažmo o TGM, si nemyslím, že to byli zločinci, ale myslím si, že bylo chybou První republiky její tažení proti šlechtě, proti velkostatkářům. Že tím se z našeho povědomí vytratila kontinuita vlastnictví, kterou dokonal komunistický režim po roce 1945. Ale jinak to srovnání není na místě, eufemicky řečeno, a opět jen ukazujete, že o padesátých letech nic nevíte.
Posuzování nároků, na základě zákona, má jen soud. A nějak si nedovedu představit, jak by obstál zákon, který by na jednu stranu říkal, že má být navrácen ukradený majetek, ale protože tu panovala 41 let diktatura, tak holt původní majitel se svobody nedožil, tak syn nedostane nic, případně 80%, a vnuk, když dodá patřičné psychologické osvědčení, tak možná 20%. A ještě musí odvést státu z něj "deputát". Ale určitě ho nemá posuzovat nějaká politická strana. V tom spatřuji prvky stalinismu. A právě v tom se lišíme. Ctím právní stát, instituce a jejich role ve státě. A je zase celkem úsměvné, jak tu kopete na všechny strany, jak nějací intelektuálové si osobují právo vnucovat druhým své vidění světa, a přitom vy byste druhým říkal, co mají dělat se svým majetkem. Tak mne ale napadá, škoda, že to nebylo podobně vnucováno těm, po kterých zůstali jen nedobytné úvěry v těch "českých" bankách.

A zase strašení Německem... Já rozumím, i v roce 2011, 2013 jste stáli s paní Bobošíkovou a bránili česko-německou hranici před Sudeťáky. Oni samozřejmě žádný návrat majetku, mimochodem, o který jsme se tak "vzorně" starali, doporučila bych exkurzi do Karlovarského kraje, neusilují. Ze stanov již dávno tento požadavek zmizel, ale když ony se za to sbírají voličské hlasy. Jen se "těším" jak se zadaří tento německý akcent spojit s tím, že dnes za Trikoloru kandidují lidé, kteří jsou spojeni s extrémní pravicí. Obávám se ale, že když zabral, a stále zabírá, etos disidenta Babiše, který bojuje s korupcí, že k žádnému logickému prozření nedojde.
A asi zbytečné psát o jakési kultuře vyjadřování, o noblese v duchu anglosaského konzervatismu. Bohužel, ani v tom se ten český neinspiroval...

A ještě k tomu vyzdvihování marxistů a tím, mé nevědomé hlášení se k němu. Za prvé, nevyzdvihuji, tedy píši o nich, o jejich osudech, marxisty, ale disidenty. Stejně, jako píši o dalších z třetího odboje. Dělám to celou dobu, co jsem tu registrovaná. Obzvláště dnes, to pokládám za důležité, neboť se dnes doba po roce 1945, potažmo zločiny nacismu, relativizují. Mnohdy už to není ani relativizace, ale přímo popírání toho, co přineslo 20. století. Už jsem to psala několikrát, vážím si těch, kteří našli odvahu postavit se totalitní zvůli a v úctě mám ty, kteří se dokázali postavit své minulosti a dokázali ji, bez trapného omlouvání, "mamička povedala", reflektovat. Přiznat si své selhání, není jednoduché. Také takových není mnoho. To ze mne nedělá marxistu, ani nevědomého, ani někoho, kdo by říkal, že Pavel Kohout nepsal budovatelské básně a Jiří Ruml "nekádroval" pracovníky v Českém rozhlase. Také jsem to již psala, je důležité mluvit o všem, před co nás postavilo 20. století. A budu patetická, uvažovat nad tím, jak bych se zachovala já sama...

Gambit12
18.09.2020

siena: Vy stále zaměňujete pojmy svoboda a rovnost, to zdaleka není totéž. Svoboda je doménou demokratů, rovnost marxistů. Demokracie usiluje (nebo by měla) o vytvoření především svobodného prostředí společenského kontaktu. Názorný příklad, kde je svoboda a rovnost v přímém rozporu: Člověk, který vlastní několik bytů a rozhodne se je pronajímat, nemůže podle antidiskriminačních zákonů odmítnout pronajmout byt někomu na základě jeho původu nebo sexuální orientace. Právo na svobodné nakládání se svým soukromým majetkem zde tvrdě naráží na abstraktní ideál rovnosti, dokonce podle legislativy mají antidiskriminační zákony vyšší platnost. V tomto případě tedy marxismus vítězí nad demokracií. Ale protože marxismus je ve své podstatě hloupý a historicky se nám dařilo ho pravidelně a kreativně obcházet, i zde se nabízí řešení v podobě jednoduché dohody s realitním makléřem (v případě, že využíváte tyto služby), ve které přesně stanovíte kritéria podle kterých bude posuzovat zájemce, akorát je pak nesdělí nahlas, ale odbude celou situaci nějakým neutrálním konstatováním.
S restitucemi je to složité, časový odstup od znárodnění už byl tak velký, že u většiny restituentů chyběl citový vztah k objektům restituce. Souhlasil bych s vrácením objektů původním majitelům, a pro dědice by se teoreticky mohl vytvořit nějaký fond, který by jim poskytl určitou náhradu, ale jen za předpokladu, že by peníze byly dejme tomu v nějaké rozumné procentuální výši utraceny v České republice a posloužily by tak k posílení státní ekonomiky. Samozřejmě by se posuzoval oprávněnost nároku a druhá generace by měla nárok na větší procentuální podíl, než ta třetí. Benešovy dekrety ovšem musí zůstat za všech okolností nedotknutelné.

siena
18.09.2020

Gambit12, pro mne jsou zase zcela nedůvěryhodné vaše proklamace a rozhořčení... A kdybychom se nebavili o smutných věcech, tak mi představa, jak nedáváte ani slepici přijde úsměvná. Ale zase je to celkem pochopitelné. Ze spisů pana prezidenta se toho o padesátých letech mnoho nedozvíte, takže jak pak můžete vědět, že on se těch lidí nikdo moc neptal... Takže si tu teď hoňte triko, jak byli lidé zbabělí, když se "nechali" připravit o grunt, a jak bylo vlastně dobře, když se konzervativec Václav Klaus velmi snažil o to, aby se ten ukradený majetek alespoň jejich dětem nevrátil, protože přeci nějaké restituce nepatří do budování těch lepších konzervativních zítřků. A samozřejmě, o lidská práva se starají jen marxisté, to také do výbavy českého konzervativce nepatří. Takže vám přeji, abyste nikdy, ani vaši blízcí, nepoznal, co to je, když je někdo bere... A kdyby ano, oni ti, vámi vysmívaní a urážení, už z přesvědčení, na politické názory těch, kteří se do problémů dostanou, nehledí. Takže se nemusíte bát.

Gambit12
18.09.2020

siena: Skutečný protikomunistický odboj byl zlikvidován padesátými lety a významnou část pozdějšího disentu tvořili svazáci právě oněch padesátých let. Ti, kteří u nás budovali komunismus od základů, kteří vytvářeli atmosféru, ve které pak bylo možno poslat původní protikomunistický odboj na šibenice nebo do uranových dolů, ti kteří znárodňovali a združstevňovali se potom stali reformátory komunistického systému a pozdějším oficiálním výkvětem našeho disentu. Nevím, do jaké míry považovat za důvěryhodného člověka, který v rozhlasu vybízel k tomu, aby pracující lid posílal rezoluce požadující trest smrti pro Horákovou, jen proto, že později došel osvícení a postaven před volbu zvolil existenciální nejistotu, aby se pak stal nejen poslancem národního shromáždění, ale i vedoucím komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu atd.
Já můžu upřímně říct, že bych do družstva dobrovolně nedal ani slepici, a než abych odevzdal cokoli ze svého majetku, raději bych ho zapálil. To je můj postoj k budovatelům komunismu. Na druhé straně ale stejně upřímně prohlašuji, že bych se například nijak neangažoval za Plastic People. To bych milerád přenechal jiným.
Nemůžu s jistotou tvrdit, že bych byl v roce 1989 součástí disentu, ale pokud ano, tak bych celkově spíše akcentoval ekonomickou stránku, než lidskoprávní tj. například neexistence soukromého podnikání, nízká životní úroveň, zaostávání za západními státy, snížená mobilita atd. K jediné věci za minulého režimu bych se stavěl kladně, ale ta jako taková není nosnou myšlenkou komunismu (Harry Hay, člen komunistické strany USA zastával úplně opačné názory, komunistická Kuba byla rovněž velmi vstřícná už v 70. letech), a to je postoj k homosexualitě.

siena
17.09.2020

Gambit12, ale jděte. Já tu z pana Jiřího Rumla nedělám hrdinu. Pouze jsem konstatovala, že to byl člověk, stejně jako ostatní disidenti, který byl v jistý okamžik postaven před rozhodnutí, a že si zvolil neznámo a existenciální nejistotu. Na rozdíl od těch, od nás, od té mlčící většiny. A že to nebyla žádná selanka, ale celkem tvrdý život, snad popře jen naprostý ignorant. A jsme opět u toho, že ne slova, ale skutky a postoje, jsou to důležité. I to rádoby spravedlivé rozhořčení nad budovateli komunismu musí stát na nějakých základech. Ono je potom dost těžko uvěřitelné. A také, že nám chybí vážná diskuze nad tím, co se tu dělo po roce 1945. A když ani tato, celkem mladá historie, není pochopena, pak těžko předpokládat, že tak bude s historií dávnější. Takže se potýkáme ode zdi ke zdi, od jednoho extrému k extrému druhému. A nejen my, ale i okolní svět...

2