Udrží si Václav IV. královskou korunu?

recenze

Král má starosti (dvojkniha 3. a 4. díl) (2019) / Carmen13
Udrží si Václav IV. královskou korunu?
Díky opětovnému vydání třetího a čtvrtého dílu série Rychtář Jakub Protiva a mnich Blasius se znovu setkáváme s královským dvorem v čele s Václavem IV. a jeho bratrem Zikmundem Lucemburským, stejně jako s rychtářem Nového města pražského Jakubem Protivou z Protivce a jeho poněkud výstředním přítelem, františkánských mnichem Blasiem, který působí coby kazatel v kostele sv. Štěpána.

Prvním příběhem, který kniha obsahuje, je Číše jedu pro krále. Rychtář Jakub Protiva se na výslovné přání nejvyššího královského komořího Jindřicha Škopka z Dubé ne zrovna dobrovolně ujímá vyšetřování případu, kdy se někdo pokusil otrávit Jeho Milost krále Václava IV. A to ne jednou… vedle rychtáře, který při vyšetřování tohoto komplikovaného a politicky velmi ožehavého případu, projeví i svou citlivou stránku, se vyšetřování účastní i jeho přítel Blasius a královský podkomoří Zikmund Huler, který však svou přílišnou horlivostí a snahou udělat dojem na krále vypátrání tajemného traviče spíše znesnadňuje.
Číše jedu pro krále je další z řady napínavých příběhů, který nám přibližuje dobu vlády Václava IV., popisuje historické klima ve smyslu kdo s kým proč a za co. Dozvídáme se o dvorských intrikách, bojích o moc… v neposlední řadě se seznamujeme s králem Václavem IV. z jeho lidské stánky. Poznáváme ho jako člověka z masa a krve, který má své starosti, radosti a nálady, jako každý z nás. Myslím, že tento příběh předkládá velké množství otázek k zamyšlení. Jaké jsou další plány Zikmunda Lucemburského na získání českého trůnu? Jakou roli v nich bude hrát krásná Tereza? A co kouzelník Žito? Jak zasáhne do mocenských bojů právě tento muž se záhadnými, popravdě až děsivými schopnostmi? Autor poskytuje čtenářům všechny potřebné stopy a informace na to, aby se sami rozhodli, kdo je onou tajemnou osobou či osobami (?) v pozadí. Tento otevřený konec můžeme chápat jako příslib dalšího zajímavého pokračování dobrodružství svérázné vyšetřovatelské dvojice rychtář – mnich.
Druhým příběhem, který dělá králi starosti, je Císařova poslední vůle, a nutno říci, že mu dělá starosti opravdu velké. A nejen jemu, značně zamotanou hlavu z ní má i pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který vede s králem už zdaleka ne jen diplomatickou válku.
Ze začátku se zdá, že kniha má dvě na sobě zcela nezávislé dějové roviny. První je představována hledáním záhadného bratra Jindřicha, který za podivných okolností zmizel z johanitského konventu. Tohoto vyšetřování se pod hrozbou ztráty obročí ujímá bratr Blasius. Tentokrát se musí spolehnout opravdu jen sám na sebe. Jeho přítel rychtář Protiva mu nemůže pomoci, neboť sám má plné ruce práce s dopadením samozvaného krále lapků Milotou Šihlavcem, který terorizuje celé Nové město. Jak se příběh rozvíjí, začíná nabírat na dynamičnosti a dobrodružnosti. K tomu přispěje i prolnutí obou zmiňovaných rovin, kdy rychtář zachraňuje bratra Blasia, kterému jde tentokrát opravdu o život. Blasius naopak Jakubovi Protivovi pomůže se zklidněním situace ve městě.
Císařova poslední vůle nás vtáhne do mocenského boje plného intrik a krutosti, které se tentokrát nevyhýbá ani sám král. Jeho chování a jednání nám jen dává smutný důkaz toho, že člověk nemůže věřit nikdy, nikomu a nic a tím méně politikovi, jehož povolanost vládnout je ohrožena. Otázkou tak zůstává, kdo z toho všeho nakonec vzejde jako vítěz a zda zvítězí spravedlnost.
Kniha Král má starosti by zcela jistě neměla uniknout pozornosti těch, kdo mají rádi detektivní zápletky zasazené do atraktivního prostředí středověké Prahy okořeněné politickými pletichami a mírným esoterismem. Snad jediné, co poněkud ruší plynulost děje, je velké množství jmen, která se v knize vyskytují. Naštěstí jsou to ale jména snadno zapamatovatelná, často se opakující, takže za chvilku to čtenáři už ani nepřijde.

Komentáře (0)

kniha Král má starosti (dvojkniha 3. a 4. díl) recenze