Třicet dva hodin mezi psem a vlkem

recenze

Třicet dva hodin mezi psem a vlkem (2007) / Salci
Třicet dva hodin mezi psem a vlkem
Nepříliš známý autor nás v příběhu zavádí do období konce druhé světové války. V době tzv. divokého odsunu byly v pohraničí vražděny tisíce německých civilistů a jen z konkrétních excesů byl autorem vybrán pro beletristickou rekonstrukci. V (Novém) Boru bylo českými gardisty povražděno několik lidí jako symbolická odplata za dávnou exekuci českých revolucionářů ke konci první světové války.
Hned na úvod je nutno autora vychválit za propracovanou psychologii postav, každá z nich uvažuje jinak a formou polopřímé řeči můžeme sledovat jejich jednotlivé myšlenkové pochody. Čtenář se do role postav velmi rychle vcítí a dokáže si představit, jak se Němci v českém pohraničí v době odsunu cítili. Díky stylistickým zdatnostem Jana Tichého dokážeme dobovou atmosféru nasát.
Nemohu si však odpustit poznámku k zaujatému stanovisku autora. Pohled Jana Tichého na poválečné události se v průběhu čtení nijak nemění, od začátku až do konce jsou Češi líčeni jako pomstychtivé bestie snažící si nahrabat si majetek. Nijak nesnižuji záměr Jana Tichého reálně vylíčit poválečnou situaci v našem pohraničí, která pokrytcům hrajícím si na odbojáře skutečně nahrávala, pouze kritizuji způsob, jakým se autor psaní zhostil. Snaha otevřít oči našim spoluobčanům tvrdícím, že se české obyvatelstvo vždy jen bránilo, přivedla Tichého k výrazné neobjektivitě. Naprosto chápu obtížnost námětu, kterého se autor ujal, ale domnívám se, že křivdy nemůžeme nahrazovat křivděním někomu jinému. Zkrátka z extrému do extrému. Snaha vzbudit senzaci a do určité míry i záměrné překrucování, to je bohužel negativním rysem jinak vydařeného díla.
Pominu-li ideovou stránku díla, pak nevidím důvod k negativním reakcím. Kniha má zajímavou formu, oceňuji netradiční schéma a stylistickou zdatnost autora. Mnohé pasáže utkvějí v paměti na velmi dlouhou dobu, motivy, kterých se Jan Tichý ujal, jsou zkrátka originální. Oživení událostí, které se skutečně odehrály, se autorovi vydařilo ve většině mnou hodnocených aspektů. Z knihy jsem až na onu ideovou odbočku nadšen a vůbec nelituji jejího zakoupení.

Komentáře (0)

kniha Třicet dva hodin mezi psem a vlkem recenze