Téma stále aktuální - Fedor Gál: O jinakosti

recenze

O jinakosti (1998) / Sandik
Téma stále aktuální - Fedor Gál: O jinakosti
Nejen dnes je téma téhle knihy poměrně aktuální. Také je to téma patřičně obtížné. Nelze přitom tvrdit, že by kniha dávala odpovědi na všechny, nebo alespoň podstatnou část nastolených otázek. Sociologové zpravidla umí velmi dobře popsat situaci, horší to bývá pokusí-li se dávat recepty...

Fedor Gál si je toho patrně vědom, a tak texty otištěné ve zmíněné knize jsou především pregnantním popisem situace. Někomu to může připadat málo, ovšem není nad správně pochopenou situaci. Právě proto stojí pročtení knihy za to. Třeba nám pomůže pochopit něčí jinakost.
Knihu tvoří jednotlivé samostatné texty. Některé z nich vyšly již předtím časopisecky, jiné nikoli, některé jsou docela rozsáhlé, například "Holocaust dnes", "Jewropan", "O identitě", jiné, například "O netoleranci" nebo "Média a jinakost" působí dojmem trochu rozsáhlejšího aforismu.

Nejen vlastní texty si ale zaslouží naše pozornost. Zajímavá je také další, při listování knihou viditelnější a přitom podružnější složka, totiž její provedení. Typografická vytříbenost, pevná vazba, zajímavé fotografie, tím vším převyšuje běžný průměr. Navíc a především je text dvojjazyčný, přičemž vždy v horní polovině levé stránky je text slovensky a ve spodní polovině pravé stránky je text česky. To je pro zvolené téma více než příhodné řešení. Taková malá lekce z jinakosti. Umožňuje mimo jiné číst text chvíli ve slovenštině a chvíli česky. Například podle nálady a nebo třeba podle jazykových schopností.

Celkový dojem: 90%

Komentáře (0)

kniha O jinakosti recenze