Středověká církev pohledem francouzské postmoderny

recenze

Zbav nás od zlého (2009) / honZic
Středověká církev pohledem francouzské postmoderny
Českému čtenáři již dobře známý francouzský postmodernista s českými předky Romain Sardou vydal v českém prostředí již čtyři romány. Čtenář má možnost nechat se unést jeho mimořádnou imaginací a neobvyklými zápletkami. Po detektivním příběhu ze současného New Hampshire máme možnost přečíst si opět to, za co je tak populární. Nakladatelství Argo vydalo v již tradičně skvělém překladu Danuše Navrátilové jeho řtyři roky starý „středověký thriller“ Zbav nás od zlého.
Tento román bývá označován jako „volné pokračování“ románu A odpusť nám naše viny. V lecčem se s tímto tvrzením dá souhlasit. Oba dva romány se odehrávají zhruba ve stejné době a zápletka s následným rozuzlením si také s prvním románem nezadá. Obě knihy se také střetávají ve společné tajemné a tvrdé středověké atmosféře.
Jak už bývá u Sardoua zvykem, román začíná prologem, kde nám prozradí něco málo o příběhu a navodí nás do atmosféry, která bude následovat v celém textu. Volné navázání na román A odpusť nám naše viny, můžeme sledovat také v celkovém tématu. Oba dva romány totiž dosti kriticky promlouvají o středověké církvi. Autor jí v obou případech přidělil tu nejhlavnější roli. Ovšem jedná se o roli velmi „odpornou“. Církev zde figuruje jako instituce do morku kostí prolezlá špatnými mravy podmaňující si svými nekalými praktikami celou Francii a potažmo s ní celý svět. Pokouší se měnit dějiny a vymýšlet nové – své. Takové, které jí umožní naprostou věrnost svých oveček.
Únosy dětí se zvláštními schopnostmi, vraždy kardinálů a falšování archivů. Středověká církev je mocná a veškerou její moc soustřeďuje ve svých rukách kancléř Artemidoros de Broca, který zdržuje volbu papeže. Na všechny tyto otázky se snaží přijít středověký „soukromý detektiv“ Benedikt Gui. Ten se snaží nejdříve nalézt pohřešovaného mladého muže, který pracoval pro Vatikán. Díky podniknutému pátrání se před ním začíná rozplétat složitá pavučina církevních machinací a on sám se tak stává pro církev velmi nebezpečným. Příběh Benedikta Guie je plný záhad a děsivých odhalení. Čtenář se setká s jeho zatčením a jeho následným útěkem mířícím k dalšímu zatčení, které ke konci příběhu dospěje ke krutému středověkému mučení na jednom, pro příběh důležitém, hradě.
Co se skrývá za únosy dětí se snaží přijít i otec Guillem Aba. Jeho pátrání je ryze osobní, protože jedno z unesených dětí bylo z jeho diecéze. Ač sám těžce raněn neváhá nastoupit na složitou cestu a přijít všemu na kloub. V jeho příběhu Sardou splétá tvrdý akční příběh plný zlodějíčků, lapků, bezdomovců ale čtenář se také setká s obléháním hradu a spoustě šarvátek. Samotný příběh Guillema Aby míří ke stejnému překvapivému odhalení jako v příběhu Benedikta Gui. Oba dva příběhy se ke konci románu včlení do jednoho, kde čtenář napětím přestává již dýchat.
Kniha se čte rychle a hladce. Literární umění Romaina Sardoua je nezpochybnitelné (stejně tak umění překladatelské Danuše Navrátilové). Slova se rozvíjejí do vět a věty do souvětí, které se před čtenářovým zrakem rychle mění v další a další. Po přečtení poslední věty bude čtenář zklamán, že musí knihu již odložit. A to je přesně to, proč se k románům tohoto autora čtenáři tak často vrací.
Romain Sardou se v tomto románu také vrací ke svým předkům a to v podobě postavy kronikáře Kosmy, jednoho z českých králů a města Olomouc. Čtenáře však musím upozornit, aby nezaměňoval románového kronikáře Kosmu s autorem Kroniky české stejného jména.
Tato postmoderní procházka po středověké Francii a následně i Římu čtenáře upozorňuje na církev jako na důležitou instituci v běhu dějin. Snaží se mu zároveň do hlavy vložit myšlenku uvažování nad současnou situací v církvi. A to tedy: kdo ví jak to vlastně všechno je? Má církev i v současné době takovou moc? Můžeme církvi vlastně vůbec věřit?

Komentáře (0)

kniha Zbav nás od zlého recenze