Špatná knihy na dobré téma

recenze

Dějiny kolonizací (2007) / Y2T
Špatná knihy na dobré téma
Téma knihy je velmi zajímavé a neznám jinou knihu v českm jazyce věnovanou tak komplexně kolonizaci.

Bohužel, to je tak vše, co se dá říct ke knize pozitivního. Dále jsou jen ta negativa. Vzhledem k příliš obsáhlému tématu je kniha jen velmi povrchní a horší, než populární literatura na dané téma. Navíc silně ovlivněná subjektivními vzpomínkami a politickými názory autora. Z vědeckého hlediska je napsána vyloženě nekvalitně.

Co je ale zásadní je celá řada mylných informací. Osobně se velmi dobře orientuji v historii východní a jihovýchodní asie a jižní afriky. V této části mohu říct, že jde o úplný odpad. A bohužel nevidím důvod se domnívat, že zbytek knihy je zpracován lépe, i když snad u částí týkajích se Alžírska by mohla být jistá neděje, ale to neumím posoudit. Autor přechází incidenty, u kterých zemřeli desítky či stovky tisíc či miliony lidí jako drobné nepokoje, nebo je ani nezmíní (zjevně sám netuší, jak probíhaly, které strany a mocnosti se jich účastnili, kolik lidí zemřelo atd.), a naopak často přichází se zcela nepodloženými skandálními tvrzeními na úrovni bulváru, která nikde jinde nepotkáte, a vůbbec neuvádí jejich zdroj. Velmi často je v rozporu s údaji, které jsou veřejně známé a lze je považovat za důvěryhodné. Předhazuje i řadu statistických čísel zcela vytržených z kontextu, takže si je nelze porovnat.

Jinak vzhledem k tomu, že autor je francouz a navíc byl osobně účasten v Alžírsku, je francouzké kolonizaci severní afriky věnována cca polovina knihy, navíc je plná osobních vzpomínek a tvrzení, které jsou sice zajímavé, ale je otázka, jak moc jsou přesné - i s ohledem na odstup mnoha desetiletí a věk autora.

Dále se více zabývá španělskou, portugalskou a ruskou/sovětskou kolonizací, zadímco britské či nizozeemské se zdaleka tolik nevěnuje(!!!).

Pozitivně hodnotím ještě to, že mezi kolonizace zahrnul i územní expanze, které ve své době za kolonizace označovány byly, ale dnes se tomu tak raději neříká (Ruskou na východ, USA na západ, arabskou, tureckou, vietnamskou atd.). Škoda, že opoměl Čínu a řadu lokálních typu Thaisko - ale alespoň ta čína by si zmínku zasloužila.

Celkově je u autora patrné i jeho politické zaměření: dost proruské (vlastně ruskou kolonizaci líčí nejpozitivněji ze všech, k francouzské je celkem kritický), protiamerické a protibritské. Je to poněkud paradoxní, protože sám za třídní protibritský přístup kritizuje předchozí autory, dokonce včetně prudkého odsudku Julese Verna.

Jako velmi obecný přehled, co se kde dělo - kdo kde byl a jaké incidenty tam byly se snad dá knihy použít. Rozhodně jí ale není radno moc věřit a doporučuji najít si kvalitnější prameny k jednotlivým zemím - tj. dějiny z pera kolonizárora, dějiny kolonizovaného, a dále zejména dobové dokumenty, svěděctví a ideálně i starší spisy jiných tehdy zůčastněných stran (tj. konkurenčních kolonizárorů, poražených stran, vyhlazených kmenů atd.).

Kniha je plná různých rezolutních soudů, které jsou při bližším prozkoumání až příliž zjednodušující a ignorantské. Ty 2 * jsou jen za to, že jiná kniha na dané téma v českém jazyce není.

Komentáře (2)

kniha Dějiny kolonizací recenze

Y2T
08.02.2016

Doporučit něco jiného je právě problém. Jak jsem uvedl, jiná kniha v českém jazyce mi není známa. Pokud máte zájem o nějakou konkrétní oblast, doporučji knihy o konkrétních zemí. Třeba z edice Dějiny států od NLN - tam je velký výběr, bývá to zpracované na slušné úrovni a přečtení knihy o jedné zemi vám prezentuje její verzi dějin (která může být poněkud jiná, než to interpretují v sousedních zemích). Ale dá vám obecný přehled nejen o té zemi, ale i okolních zemích. Z hlediska kolonizace jsou zajímavé třeba právě Dějiny Malajsie z této edice.

Bohužel opravdu neznám jinou knihu v českém jazyce věnovanou komplexně kolonializmu. Jsou nějaké o birtském kolonializmu, jiné o německé. Proto nezrazuji od čtení této knihy. Chtěl jsem spíše varovat před slepým věřením této knize, která je o dost méně přesná, než třeba anglická wikipedie. Jako základní přehled kdo měl kdy kde jakou kolonii je dle mého použitelná. Pokd ale chceme vědět, jak se mu tam dařilo, co na to místní a proč odešel, tak to už bych (snad výjma francouzské severní afriky) zde nehledal.

Často narazíte na zajímavé informace v cestopisech z dob kolonií.
Přečíst si dějiny z edice NLN považuji za dobrý základ o zájem o danou oblast, pak bych si zkusil najít nějaké dobové dějiny, cestopisy a články a to od autorů z různých zemí(doporučuji něco z pohledu kolonizátora daného území, něco z pohledu konkurenčních koloniálních impérií (kteří obvykle pomlouvají), něco z pohledu čechů(a to i z různých dob - i titíž lidé viiděli veci jinak v roce 1913, 1932, 1941, 1946, 1950, 1968, 1975,1990, 2016), něco z pohledu místních kolonizovaných - a to jak odbojářů, tak i elit spolupracujících s koloniální velmocí), není špatné se podívat na anglickou wikipedii (píši anglickou, proto, že česká je mnohem méně přesná - a hlavně anglická je většinou psaná autory z několika zemí, a to i těch, o kterých pojednává - zatímco česká je mohdy ve vleku toho, jak se u nás událesti vykládali v době kdy se staly, případně po dobu 40 let vlády KSČ - některé historické události se u nás dodnes běžně interpretují tak, jak to kdysi bylo právně politicky vhodné pro profrancouzské vedení ČSR, proněmecké vedení protektorátu či proruské komunistické vedení státu KSČ - zažilo se toto vnímání a lidi vůbec nenapadá, že jinde ve světe to viděli a vidí jinak; o některých událostech vyšla třeba česky jen 1 kniha a všichni jen nekriticky přejímaají vidění jejíhho autora). U wikipedie není špatné si proklikat verze v různých jazycích - zjistíte, že se liší často radikálně.

Pokud máte zájem o konkrétní oblast, napište, ale četl jsem hlavně knihy o Japonsku a východní a jihovýchodní asii - a přes to jsem se dostal k zájmu o kolonialismus v africe a jinde. Proto jsem také četl tuto knihu, ale byl sem jí zklamán.

Obecně bych řekl, že i proklikávání české (tedy méně obsáhlé a méně přesné než anglické) wikipedie je lepší, než tato kniha. Zrovna na dějiny je totoži u anglické wikipedie docela dobré, že je píší lidé jak z koloniální mocnosti, tak kolonizovaní. Česká wikipedie je obvykle je obvykle dílem jen jednoho autora článku bez jakékoliv kvalifikované diskuse a oponentury. Její kvalita je tak silně nevyrovnaná.

Doplnění: jedinou v češtině vydanou knihou zaměřenou přímo na kolonialismus, kterou bych doporučil, je Guido Knopp: Sen o světové říši. V seznamu mnou přečtených knih ale najdete řadu dobových knih, nebo dnešních, které se tohoto tématu ve vztahu k určitému území dotýkají.

Graem
05.02.2016

Díky za recenzi, zrovna knihy na tato témata sháním, tak aspoň vím, co číst nebudu. Francouzi mají docela zkreslené vnímání své koloniální říše, u některých je to tak dodnes. Můžete mi prosím doporučit pár knih, které jsou historicky přesnější a stojí za to?