Soužení, které nemá konce pod vedením magického realismu Leslye Walton

recenze

Podivuhodné a krásné soužení Avy Lavender (2014) / Snow Fairy
Soužení, které nemá konce pod vedením magického realismu Leslye Walton
Historie rodiny Avy Lavender je až po uši ponořená v nespravedlnosti světa i lidí kolem. Ale také v pošetilosti a dlouhých rukou lásky, která bere životy. Avini předkové byli stíháni předsudky lidí v okolí, byly vystaveni pomluvám, ale také prokletí, které skrývá až nepřirozená krása všech dětí i dospělých. Už je nazývali všelijak, ale jedině pro Avu nemají jednoznačné jednoznačného pojmenování. Narodila se jako posel boží anděl nebo naopak Avina křídla s sebou nesou zkázu všude, kde se objeví? Podivnost a osudy rodiny Rouxových/Lavenderových je všudypřítomná, ale stejně jako někteří nenávidí, stejně tak někteří touží po věcech, které jsou až hříšně zavrženíhodné.
Téměř nekonečné trápení doprovázející všechny členy Aviny rodiny i její předky je jejich bojištěm, na kterém pohravají i skórují zároveň. Jejich odlišnost má své nebeské vrcholy, avšak i své hluboké pády, za nimiž stojí jediné; umění žít...

Kdybych měla napsat jedno jediné slovo, které by vystihovalo tuhle knihu, tak to bude na sto procent slovo zvláštní.
Nicméně zvláštní je velmi široký pojem, proto podivuhodná je také slovo, které se náramně hodí do vínku příběhu Avy Lavender.

Od začátku to není kniha jen tak ledajaká, je absolutně odlišná ode všech ostatních a onen magický realismus na tom má hodně svůj podíl.
Magický realismus je literární směr, ve kterém se prolíná reálná skutečnost s prvky iluzí a něčeho, co je více než nepravděpodobné. Na celý tento směr mají určitý vliv pověry a folklór. Stejně jako v obecných znacích magického realismu, tak i v knize o Avě Lavender se prolínají různé časové úseky, minulost a stejně tak současnost.

Ale kromě toho, že určitou roli hrají časové smyčku, svou vlastní hru hraje i přítomnost duchařské stránky. Ava Lavender je psána opravdu velmi detailně, co se týká smyslových vjemů a tragických osudů několika generací jedné rodiny. Ta tragičnost se jako nitka táhne celým příběhem, až do konce, to je fakt, který je přítomný v každém případě každé kapitoly. Nicméně samotná kniha je tragédií jenom z části. Všechno ostatní jsou jednoduše životní postřehy a zkušenosti, které mají zase charakter poučení, ze kterých je možné si vzít malý příklad. Osobně musím říct, že se mi velmi líbí, jak je kniha psaná retrospektivně od těch nejstarší předků Avy Lavender až po Avu samotnou. O každém je vyprávěn krátký příběh, který ale není moc dlouhý, aby nudil, ale ani tak krátký, aby nezanechal dojem. V průběhu celé knihy se potom opět v retrospektivu vrací čtenář s Avou do minulosti v podobě vzpomínek.

Nicméně je to také kniha, která moc hezkým způsobem ukazuje tu stránku života, když člověk žije v malém městě plné předsudků a lidí, kteří soudí podle většiny a ne podle sebe. Zazvnívá v knize nepodložené opovržení, složitý život mladé okřídlené Avy Lavender i všedního života, kterého se jako odlišná od ostatní Ava trochu děsí. Ale zase naoproti všem těmto vlastnostem je zde položená odvaha hlavní hrdinky, která i přese všechno začně žít a dělá věci, kterých by se jako malá holka bála.

Tahle kniha je opravdu extrémně zvláštní a podivuhodná, ne-li možná i trochu podivná. Zároveň není od věci, když řeknu, že je i trochu morbidní, upřímná a nevyzpytatelná. Musím však také říct, že je lepší v ní moc nehledat logiku. Než by této knize byla logika příběhu úplně cizí, ona tam je, ale posazená velmi hluboko na to, aby byla byť o trochu patrnější. Nicméně, jak už jsem se zmiňovala, je to povedená kniha, sice opravdu zvláštní a nepochopitelná a je u ní velká pravděpodobnost, že se čtenář bude nudit. Ale je velmi obdivuhodné, jak úspěšně autorka staví proti sobě protiklady a zrcadlí minulost i budoucnost do jednoho celku, který nakonec přece jenom dává poměrně smysl. Je to opravdu odlišná kniha, což by na jednu stranu nemuselo tak úplně hrát v její prospěch, ale na druhou stranu by tahle její odlišnost mohla být závadějící a pro čtenáře atraktivní a líbivá.

Komentáře (0)

kniha Podivuhodné a krásné soužení Avy Lavender recenze