Smrt přítele nesmí zůstat bez trestu

recenze

Případ mrtvého krále (2020) / Carmen13
Smrt přítele nesmí zůstat bez trestu
Již po třinácté se vydáváme na Velkou Moravu, kde se mimo jiné setkáváme se svými starými známými Slavomírem a Erikem, který opět stojí věrně po boku svého přítele a pána v jedné osobě a pomáhá mu vyrovnat se s obrovskou osobní ztrátou, která je neméně závažná pro celou velkomoravskou říši, neboť se nejedná o nic menšího než je smrt samotného vládce Svatopluka. Celá situace je pro Slavomíra o to bolestnější, že se nejedná o smrt přirozenou, ale naopak násilnou. Dokonce o vraždu. Proto hlavnímu hrdinovi celé série nezbývá nic jiného, než odložit smutek na později a vrhnout se po stopách pachatele tohoto odporného zločinu, který může mít, a do jisté míry i bude mít dopad na počátky českého státu.
I v tomto dílu, nazvaného zcela vypovídajícím způsobem Případ mrtvého krále, zůstává autor věrný svému stylu a čtenář je hned na začátku detailně seznámen s hlavními protagonisty příběhu, stejně tak jsou mu představování i ostatní aktéři, kteří se v knize postupně vyskytnou. Neméně podrobně je popisována i doba, ve které se příběh odehrává. Díky tomu může mít čtenář občas pocit, že se mu do ruky místo historické detektivky doslalo moderním a čtivým způsobem sepsané pojednání právě o Velké Moravě, která patří k poměrně opomíjené části naší historie. Což je škoda, neboť jak nám autor Stanislav Češka svou sérii nazvanou Zločiny na Velké Moravě dokazuje, i v této době se odehrávaly pozoruhodné příběhy odvahy a cti, stejně jako zrady i závisti. Lidé jsou lidé stejně tak tehdy jako teď, prožívají své radosti, starosti, ale i zlost či boj o moc…
Stejně jako všechny předchozí příběhy, je i tento vymyšlený, nicméně vystavěný na skutečných událostech a historicky doložených osobnostech, které jsou popisovány natolik lidským způsobem, že má člověk pocit, jako by se mu děj odehrával přímo před očima, přirozeně plyne bez větších problémů a násilných dějových zvratů.
Dle mého názoru čtení této knihy uspokojí jak příznivce detektivek z dob dávno minulých stejně jako ty, kteří se rádi dozví něco nového z historie naší země, ale necítí se na studium odborných textů či pojednání. Osobně bych Případ mrtvého krále zařadila do historických románů a detektivní zápletkou.

Komentáře (0)

kniha Případ mrtvého krále recenze