Slavomír na stopě zločinu

recenze

Případ českého knížete (2018) / knihamouder
Slavomír na stopě zločinu
Kniha Případ českého knížete patří do série Zločiny na Velké Moravě. Jedná se o desátý díl a jde o velmi zdařilý román.

Vracíme se do roku 883. Na Moravu přijíždí kníže Bořivoj se svou ženou Ludmilou. Bořivoj žádá Svatopluka o ochranu Čech před Franky. Zároveň se chystá křest Bořivoje a Ludmily z rukou Metodějových.

Kníže Slavomír z Dolnogradu věnoval celý svůj život službě rodné zemi. Mnohokrát nasadil život v bojích, účastnil se důležitých jednání a především byl velmi schopným vyšetřovatelem. Úspěšně vypátral několik pachatelů těch nejtěžších zločinů. Nebýt Slavomíra a jeho kamaráda vikinga Erika, mnoho zločinů té doby by zůstalo bez potrestání.

Nyní Slavomíra čeká nelehký úkol. Musí zajistit bezpečnost krále Svatopluka a knížete Bořivoje během lovu, který se koná na počest vzácných hostů. Podaří se Slavomírovi předejít plánovanému útoku na Bořivoje?

Za Vrčkovou pitírnou je nalezena mrtvola muže. O koho jde a proč byl muž zavražděn?

Rozjíždí se velké pátrání po zločincích. K tomu je potřeba naplánovat bezpečný průběh lovu. Slavomír s Erikem tak mají mnoho práce.
Během svého vyšetřování narážejí na dávná tajemství, která souvisí s mrtvým kupcem i útokem na knížete Bořivoje.

Autorův styl psaní mě velmi bavil. V textu se částečně odráží dobová mluva a chování mužů k ženám. Nechybí jemný humor. V příběhu také naleznete odkaz na křesťanskou víru a šíření náboženství na Moravě a v Čechách.
V neposlední řadě jde o nastínění politické situace, spojenectví Moravy a Čech a také napětí mezi českou a franskou stranou.

V závěru knihy čeká historická poznámka. Autor čtenáři osvětluje skutečné historické pozadí příběhu a zároveň připomíná, že Případ českého knížete představuje zábavný román, nikoliv odbornou nebo snad naučnou literaturu.

Knihu doporučuji všem, kdo má rád české autory věnující se historickým detektivkám.

Komentáře (0)

kniha Případ českého knížete recenze